Plany zajęć i grupy

Semestr zimowy 2017/2018 [aktualizacja 17.11.2017]
 

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

 

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

 Studia stacjonarne - kierunek : ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

semestr zimowy rok akademicki 2017/2018
aktualizacja 19.10.2017
 
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok  III
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok II (sem. 2)

29.IX -01.X

13. - 15.X

27. - 29.X

03. - 05.XI

24. - 26.XI

08. - 10.XII

12. - 14.I

26. - 28.I

Zjazd zaliczeniowy: 09 - 11.II (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok IV

06. - 08.X

20. - 22.X

03. - 05.XI

17. - 19.XI

01 - 03.XII

15. - 17.XII

05. - 07.I

19 - 21.I

 Zjazd zaliczeniowy:  - (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)

 

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA