Plany zajęć i grupy

Semestr letni 2016/2017 [aktualizacja 24.03.2017]
 

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

 

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 

 Studia stacjonarne - kierunek : ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

semestr letni rok ak. 2016/2017
aktualizacja 09.02.2017
 
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok  III
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok I (sem. 1)

3-5
III

17-19
III

31.III-2.IV

21-23
IV

12-14
V

19-21
V

9-11
VI

16-18
VI

Zjazd zaliczeniowy: 23-25 VI 2017r. (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok II
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok II (sem. 3)

24-26
II

10-12
III

24-26
III

7-9
IV

5-7
V

26-28
V

2-4
VI

16-18
VI

 Zjazd zaliczeniowy: 23-25 VI 2017r. ( dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)

 Dnia 4.VI z uwagi na Święto Zielone Świątki nie ma zajęć dydaktycznych, godziny proszę ewentualnie odrobić w czasie wcześniejszych zjazdów po uzgodnieniu ze studentami 

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA