Plany zajęć

Semestr letni 2017/2018 [aktualizacja 23.04.2018]
 

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

UWAGA: Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu UsosWeb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "mój UsosWeb" - "Grupy zajęciowe".

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 •  I ROK -  plan      
 •  II ROK -  plan      
 •  III ROK -  plan          

 

 Studia stacjonarne - kierunek : ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 •  I ROK -  plan    
 •  II ROK -  plan    

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 •  I ROK -  plan         
 •  II ROK -  plan         
 •  III ROK -  plan        

 

 •  MSU I ROK (1 sem.) -  plan  
 •  MSU II ROK (3 sem.) -  plan    


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

semestr zimowy rok akademicki 2017/2018
aktualizacja 02.03.2018
 
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok  III (sem. 6)
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok I (sem. 1)

02. - 04.III

16 - 18.III

06. - 08.IV

27. - 29.IV 

04. - 06.V

25. - 27.V

08. - 10.VI

15. - 17.VI

Zjazd zaliczeniowy: 29.VI-1.VII (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)
 
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok II (sem. 3)

23. - 25.II

09. - 11.III

23. - 25.III

13. - 15.IV

20. - 22.IV

11. - 13.V

01. - 03.VI

08. - 10.VI

 Zjazd zaliczeniowy: 22. - 24.VI - (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)

 

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 •  III ROK - plan      

 

 •  MSU I ROK (1 sem.) - plan    
 •  MSU II ROK (3 sem.) -  plan