Plany zajęć

Semestr zimowy 2018/2019 [aktualizacja 27.11.2018]
 

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

UWAGA: Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu UsosWeb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "mój UsosWeb" - "Grupy zajęciowe".

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

  •  I ROK -  plan    
  •  II ROK -  plan     
  •  III ROK -  plan 
  •   IV ROK -  plan       

 

 Studia stacjonarne - kierunek : ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 

  •  MSU II ROK (2 sem.) -  plan    


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

semestr zimowy rok akademicki 2018/2019
aktualizacja 10.10.2018
 
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok I (sem. 1)
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok II (sem. 2)

28.-30.IX

12.-14.X

26.-28.X

02.-04.XI 

23.-25.XI

07.-09.XII

11.-13.I

25.-27.I

Zjazd zaliczeniowy: 08.-10.II (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok IV (sem. 7)

05.-07.X

19.-21.X

02.-04.XI

16.-18.XI

30.XI-02.XII

14.-16.XII

04.-06.I

18.-20.I

 Zjazd zaliczeniowy: 01. - 03.II - (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)

 

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 

  •  MSU II ROK (2 sem.) -  plan