Plany zajęć

Semestr letni 2018/2019 [aktualizacja 30.04.2019]
 

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

UWAGA: Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu UsosWeb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "mój UsosWeb" - "Grupy zajęciowe".

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 •  I ROK -  plan    
 •  II ROK -  plan     
 •  III ROK -  plan 
 •   IV ROK -  plan       

 

 Studia stacjonarne - kierunek : ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 •  I ROK -  plan
 •  II ROK -  plan         
 •  III ROK -  plan       

 

 •  MSU I ROK (1 sem.) -  plan
 •  MSU II ROK (3 sem.) -  plan    


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

semestr letni rok akademicki 2018/2019
aktualizacja 20.03.2019
 
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok I (sem. 2)
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok I (sem. 1)

01.-03.III

15.-17.III

29.-31.III

12.-14.IV 

26.-28.IV

17.-19.V

24.-26.V

14.-16.VI

Zjazd zaliczeniowy: 28.-30.VI (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)
 
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok II (sem. 3)

22.-24.II

08.-10.III

22.-24.III

05.-07.IV

26.-28.IV

10.-12.V

31.V.-02.VI

14.-16.VI

 Zjazd zaliczeniowy: 28. - 30.VI - (dopuszcza się inny termin zaliczeń przedmiotów w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, ustalony przez nauczyciela i studentów)

 

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 

 •  MSU I ROK (1 sem.) -  plan
 •  MSU II ROK (3 sem.) -  plan