Koła naukowe

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt działa 13 studenckich kół naukowych, skupiających łącznie ponad 160 członków. Pełnomocnikiem dziekana ds. kół naukowych jest dr inż. Katarzyna Ząbek 

Koło Naukowe

Katedra
przy której działa Koło Naukowe

Opiekun Koła

Hodowców Trzody Chlewnej

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

dr hab. Wanda Milewska

Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych

Katera Towaroznawstwa 
i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

Pszczelarskie „Dzikie Pszczoły’’

Katedra Pszelnictwa

prof. dr hab. Jerzy Wilde, 
prof. zw.

Hodowców Koni i Jeździectwa „Togo”

Katedra Hodowli Koni 
i Jeździectwa

dr inż. Magdalena Łuczyńska

Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”

Katedra Hodowli Owiec i Kóz

dr inż. Katarzyna Ząbek

Hodowców Bydła

Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka

prof. dr hab. Zenon Nogalski

Drobiarzy

Katedra Drobiarstwa

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof.UWM

Hodowców Zwierząt Amatorskich

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.

Hodowców Zwierząt Łownych „Hubertus”

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

dr hab. Paweł Janiszewski, 
prof. UWM

Miłośników Psów Użytkowych

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

dr inż. Janusz Strychalski

Żywienia Zwierząt

Katedra Żywienia Zwierząt 
i Paszoznawstwa

prof. dr hab. Krzysztof Lipiński

Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Katedra Biochemii 
i Biotechnologii Zwierząt

dr hab. inż. Magdalena Mogielnicka-Brzozowska

Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt

Katedra Higieny Zwierząt 
i Środowiska

dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

 
Dzięki zaangażowaniu członków kół naukowych, a także wszechstronnej pomocy ich opiekunów, działalność kół została wielokrotnie wyróżniona na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych. Rozwijanymi formami aktywności członków kół jest zbieranie i opracowywanie wyników badań, udział w obozach i seminariach naukowych oraz uczestnictwo w organizacji sesji naukowych. W ramach kół studenci realizują tematy badawcze zbieżne z tematyką badawczą Katedr, przy których zostały powołane. Szczegółowymi informacjami na temat działalności kół naukowych funkcjonujących na Wydziale służą ich opiekunowie. ZAPRASZAMY!