Koła naukowe

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt działa 16 studenckich kół naukowych, skupiających łącznie ponad 160 członków. Pełnomocnikiem Dziekana ds. kół naukowych jest dr inż. Katarzyna ZąbekNaNa

NAZWA KOŁA

Katedra
przy której działa Koło Naukowe

Opiekun Koła

Naukowe Koło Hodowców Trzody ChlewnejKatedra Hodowli Trzody Chlewnejdr inż. Dorota Bugnacka
Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwaprof. dr hab. Paweł Janiszewski
Naukowe Koło PszczelarzyKatedra Drobiarstwa i Pszczelnictwaprof. dr hab. Jerzy Wilde, prof. zw.
Naukowe Koło DrobiarzyKatedra Drobiarstwa i Pszczelnictwaprof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
Naukowe Koło Hodowców BydłaKatedra Hodowli Bydła i Oceny Mlekaprof. dr hab. Zenon Nogalski, prof. zw.
Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”Katedra Hodowli Koni i Jeździectwadr inż. Magdalena Łuczyńska
Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów ZwierzęcychKatedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa
Surowców Zwierzęcych
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwecka

Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych I Łowiectwaprof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.
Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów UżytkowychKatedra Hodowli Zwierząt Futerkowych I Łowiectwadr hab. Janusz Strychalski
Studenckie Naukowe Koło Żywienia ZwierzątKatedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwaprof. dr hab. Krzysztof Lipiński
Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii ZwierzątKatedra Biochemii i Biotechnologii Zwierzątdr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM
Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu ZwierzątKatedra Higieny Zwierząt i Środowiskadr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
Naukowe Koło Hydrobiologów i RybakówKatedra Ichtiologii i Akwakulturydr inż. Krzysztof Kozłowski
Naukowe Koło Akwarystów „Labeo"Katedra Ichtiologii i Akwakulturyprof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.
Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa
i Aktywnej Ochrony Ryb "FARIO"
Katedra Ichtiologii i Akwakulturydr inż. Mariusz Szmyt

Dzięki zaangażowaniu członków kół naukowych, a także wszechstronnej pomocy ich opiekunów, działalność kół została wielokrotnie wyróżniona na Ogólnopolskich i Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych. Rozwijanymi formami aktywności członków kół jest zbieranie i opracowywanie wyników badań, udział w obozach i seminariach naukowych oraz uczestnictwo w organizacji sesji naukowych. W ramach kół studenci realizują tematy badawcze zbieżne z tematyką badawczą Katedr, przy których zostały powołane. Szczegółowymi informacjami na temat działalności kół naukowych funkcjonujących na Wydziale służą ich opiekunowie. ZAPRASZAMY!