Studenci wznawiający studia - ważne informacje

Szanowni Państwo,
W związku z uruchomieniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego uprzejmie informujemy, iż wszelkie dane o studentach JSA importuje bezpośrednio z systemu POLON.
Aby promotor, za pomocą uczelnianego APD, mógł zlecić badanie pracy w systemie JSA, dyplomant musi być AKTYWNYM studentem w POLON.
 
Zgodnie z par. 35 pkt. 10 Regulaminu Studiów "Student, który został skreślony z listy studentów (...) może uzyskać zgodę Dziekana na wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej (...)", co oznacza, iż student, w systemie USOS, musi mieć status aktywnego studenta zanim rozpocznie się procedura APD.
 
Jak to teraz będzie wyglądać:
wznowienie studenta w USOS -> migracja USOS-POLON -> migracja POLON-JSA -> rozpoczęcie procedury APD.
 
Niestety nie mamy żadnego wpływu na czas migracji POLON-JSA, jest ona robiona przez pracowników JSA, należy się więc spodziewać, iż migracja może zająć kilka dni, co niestety może znacznie opóźnić termin obrony wznawianego studenta.
 
W związku z powyższym dyplomanci wznawiający studia muszą pamiętać o konieczności złożenia wniosków o wznowienie studiów oraz (po otrzymaniu zgody dziekana) o natychmiastowe dokonanie niezbędnych czynności w systemie USOS.