Studenci I roku studiów II stopnia kierunku „Zootechnika”

UWAGA!

Studenci I roku studiów II stopnia kierunku

„Zootechnika”

 

W środę (20.02.2019 r.) rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 3 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców” zaplanowanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wsparcie w tej edycji może być udzielone studentom I roku studiów II stopnia kierunku „Zootechnika”.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne są umieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl w zakładkach: strefa studenta/Wydział Bioinżynierii Zwierząt/harmonogram rekrutacji uzupełniającej oraz strefa studenta/Wydział Bioinżynierii Zwierząt/dokumenty rekrutacyjne.

Koordynator Wydziałowy projektu

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
Prodziekan ds. kształcenia WBZ