Studenci III roku kierunków „Zootechnika” i „Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”

UWAGA!

Studenci III roku kierunków

„Zootechnika” i „Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”

Osoby zakwalifikowane do realizacji zadania 3 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców” zaplanowanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) proszone są o złożenie kompletu dokumentów wymaganych regulaminem projektu w terminie do 27 lutego 2019 r.

Wzory dokumentów do pobrania i wypełnienia umieszczono na stronie internetowej projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl w zakładkach strefa studenta/Wydział Bioinżynierii Zwierząt/dokumenty uczestnictwa w projekcie.

 

Koordynator Wydziałowy projektu

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
Prodziekan ds. kształcenia WBZ