Studenci 1 roku - zasady realizacji zajęć z języka obcego

Szanowni Studenci,

Poniżej podajemy informacje odnośnie realizacji zajęć z języków obcych w roku akademickim 2017/2018.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH - LEKTORATY

1. Na stronie Studium: uwm.edu.pl/studium/ są najważniejsze dokumenty i informacje:

  • regulamin SJO
  • zasady realizacji zajęć z języka obcego - testy diagnostyczne

2. Można też napisać do SJO: sjo@uwm.edu.pl

 

ZAPISY NA LEKTORATY: Drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl: login i hasło są identyczne jak przy rejestracji na studia.

STUDIA STACJONARNE - od października godz. 8:00 do 5 października godz. 23:59

STUDIA NIESTACJONARNE - od 2 października godz.!4:00 do 4 października godz. 23:59

Nie wolno przegapić tych terminów!!! Studenci, którzy nie zapiszą się na lektorat w wyznaczonym czasie, będą musieli ubiegać się o warunek i odpłatnie powtarzać przedmiot.

Na studiach I° lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2, dlatego najniższym poziomem od jakiego zaczyna się nauka jest poziom A2 (j. ang. poziom B2, czyli ponad 70% z matury; pozostałe języki A2, BI).

Wyboru grupy należy dokonać z oferty dla swojego wydziału. Tylko wtedy zajęcia będą w odpowiednim bloku językowym i nie będą kolidowały z zajęciami na wydziale (blok dla st. stacj. WBZ: środa, 8.00-13.00). Wyjątek stanowią języki francuski, hiszpański i włoski, dla których powstaną grupy międzywydziałowe.

Kierunek studiów: Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii realizuje lektorat językowy od semestru letniego.

Na studiach II°n (st. niestacjonarne) obowiązują warsztaty języka specjalistycznego na poziomie B2+. Blok jęz. na st. niest.: sobota 8.00-12.00.

 

Po zakończeniu rejestracji nie będzie możliwa zmiana języka ani poziomu. Dlatego student musi dokładnie przemyśleć swoją decyzję! W razie wątpliwości - testy diagnostyczne na stronie SJO.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kłopotów technicznych z rejestracją (próbować wielokrotnie!), prosimy nie dzwonić do SJO, a kontaktować się z Wydziałem (Dziekanat) lub BIOS - Biuro Informatycznej Obsługi Studiów.

Przed przyjściem na pierwsze zajęcia należy sprawdzić w USOS godzinę, salę i nazwisko lektora, ponieważ grupy mogą ulec połączeniu.

 

ZWOLNIENIA Z LEKTORATU

Uwaga! Zwolnienia nie dotyczą studentów realizujących warsztaty specjalistyczne!

Po uznaniu osiągnięć - zaliczeniu i wpisaniu oceny, student nie może wybrać innego lektoratu!

Legitymowanie się międzynarodowym certyfikatem na poziomie B2 lub wyższym zwalnia studenta z obowiązku podjęcia nauki języka obcego. Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje dziekan. Takie osoby nie rejestrują się na lektoraty w systemie USOS. (Wykaz certyfikatów w Zasadach realizacji zajęć z języka obcego - na stronie Studium).

Student, który zaliczył lektorat na poziomie B2 lub wyższym (4 semestry + egz.) i nie przerwał toku studiów albo realizuje lektorat na drugim kierunku także może mieć przepisaną ocenę na podstawie „przeniesienia osiągnięć” (wpisu dokonuje dziekan) łub wykorzystać okazję do nauki drugiego języka!

STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.

Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach specjalistycznych proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105) w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Uwaga! Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy specjalistycznej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip tel. : (89) 523 38 66;  e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl