Skład Rady Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
(kadencja  2016 - 2020) 

PRZEWODNICZĄCA

Dziekan - prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

CZŁONKOWIE

Prodziekani

prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. - ds. nauki
dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka - ds. studenckich
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - ds. kształcenia

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.
prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.
prof. dr hab. Leyland Fraser, prof. zw.    
prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw.
prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw., dr h.c. mult.
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw.
prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk, prof.zw.
prof. dr hab. Stanisław Kamiński, prof. zw.
prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.
prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw.
prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.
prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw. (NSZZ „S”)
prof. dr hab. Emilia Mróz, prof. zw.
prof. dr hab. Jerzy Wilde, prof.zw.
prof. dr hab. Elżbieta Wilkiewicz-Wawro, prof. zw. (ZNP)
prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
prof. dr hab. Danuta Michalik
prof. dr hab. Jan Miciński
prof. dr hab. Zenon Nogalski
prof. dr hab. Janina Pogorzelska
prof. dr hab. Janina Sowińska
prof. dr hab. Maria Stanek
prof. dr hab. Anna Wójcik
prof. dr hab. Cezary Purwin
dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM
dr hab. Daria Murawska, prof. UWM
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
dr hab. Zofia Antoszkiewicz
dr hab. Wojciech Kozera
dr hab. n. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun
dr hab. Wanda Milewska
dr hab. Tomasz Mituniewicz
dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
dr hab. Rafał Strzeżek
dr hab. Katarzyna Śmiecińska
dr hab. Zenon Tański
dr hab. Dariusz Zalewski

 
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Paweł Brym
dr inż. Dorota Bugnacka
dr inż. Aleksandra Drażbo
dr Anna Dziekońska
dr inż. Ewa Jastrzębska 
dr inż. Marek Lecewicz
dr inż. Rafał Winarski
dr inż. Katarzyna Ząbek

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

dr inż. Ewa Burczyk
dr inż. Krzysztof Karpiesiuk
dr inż. Ewa Szramko

Przedstawiciele studentów i doktorantów

mgr inż. Karolina Wasilewska
Weronika Boska
Tomasz Chojnowski
Arkadiusz Huzarek
inż. Bartosz Kaczkan
Karolina Karbowska
Olga Mierzejewska
Marta Miksa
Mateusz Relewicz
Łukasz Schilke
Łukasz Sikora
inż. Marek Skwierawski
Inga Wiśniewska

.................................................................

Emerytowani profesorowie Wydziału i doktorzy habilitowani Wydziału (z głosem doradczym)

prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c.
prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c.
prof. zw. dr hab. Stanisław Wajda, dr h.c.
prof. zw. dr hab. Roman Bochno
prof. dr hab. Henryk Brzostowski
prof. dr hab. Marianna Flis
prof. dr hab. Barbara Grudniewska
prof. dr hab. Stefania Iwańska  
prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik
prof. dr hab. Antoni Jarczyk
prof. dr hab. Janusz Klupczyski
prof. dr hab. Alina Lewczuk
prof. dr hab. Teresa Majewska
prof. dr hab. Helena Puchajda-Skowrońska
prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
prof. dr hab. Danuta Strusińska
prof. dr hab. Wiesław Szczepański
prof. dr hab. Ryszard Tomczyński
prof. dr hab. Jan Tywończuk
dr hab. Krystyna Życzko, prof. UWM
dr hab. Halina Skórko-Sajko
dr hab. Jadwiga Torska
dr hab. Zofia Wielgosz-Groth