Skład Rady Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
(kadencja  2016 - 2020) 

PRZEWODNICZĄCA

Dziekan - prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

CZŁONKOWIE

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw.
Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka
Prodziekan ds. kształcenia - dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Kierownik studiów doktoranckich - prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw. 
Pełnomocnik dziekana ds. studenckich - dr hab. n. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun

Profesorowie i doktorzy habilitowani

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.
prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.
prof. dr hab. Leyland Fraser, prof. zw.    
prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw., dr h.c. mult.
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw.
prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk, prof.zw.
prof. dr hab. Stanisław Kamiński, prof. zw.
prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.
prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw.
prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.
prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw. (NSZZ „S”)
prof. dr hab. Emilia Mróz, prof. zw.
prof. dr hab. Zenon Nogalski, prof. zw.
prof. dr hab. Jerzy Wilde, prof.zw.
prof. dr hab. Elżbieta Wilkiewicz-Wawro, prof. zw. (ZNP)
prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. zw.
prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
prof. dr hab. Danuta Michalik
prof. dr hab. Jan Miciński
prof. dr hab. Janina Pogorzelska
prof. dr hab. Cezary Purwin
prof. dr hab. Janina Sowińska
prof. dr hab. Maria Stanek
dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM
dr hab. Daria Murawska, prof. UWM
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
dr hab. Zofia Antoszkiewicz
dr hab. Anna Dziekońska
dr hab. Wojciech Kozera
dr hab. Wanda Milewska
dr hab. Tomasz Mituniewicz
dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
dr hab. Rafał Strzeżek
dr hab. Katarzyna Śmiecińska
dr hab. Zenon Tański
dr hab. Dariusz Zalewski


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Paweł Brym
dr inż. Dorota Bugnacka
dr inż. Aleksandra Drażbo
dr inż. Ewa Jastrzębska 
dr inż. Marek Lecewicz
dr Kamil Oleński
dr inż. Adriana Pawelec
dr inż. Rafał Winarski
dr inż. Katarzyna Ząbek
dr inż. Łukasz Zasiadczyk


Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

dr inż. Ewa Burczyk
dr inż. Krzysztof Karpiesiuk
dr inż. Ewa Szramko


Przedstawiciele studentów i doktorantów

mgr inż. Karolina Wasilewska
Estera Cegielska
inż. Tomasz Chojnowski
Agata Danilewicz
Joanna Gruźlewska
Arkadiusz Huzarek
inż. Jan Janicki
inż. Bartosz Kaczkan
Olga Mierzejewska
Marta Miksa
inż. Łukasz Schilke
inż. Łukasz Sikora
inż. Yuliia Sitchenko
Inga Wiśniewska

.................................................................

Emerytowani profesorowie Wydziału i doktorzy habilitowani Wydziału (z głosem doradczym)

prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c.
prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c.
prof. zw. dr hab. Stanisław Wajda, dr h.c.
prof. zw. dr hab. Roman Bochno
prof. dr hab. Henryk Brzostowski
prof. dr hab. Marianna Flis
prof. dr hab. Barbara Grudniewska
prof. dr hab. Stefania Iwańska  
prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik
prof. dr hab. Antoni Jarczyk
prof. dr hab. Janusz Klupczyski
prof. dr hab. Alina Lewczuk
prof. dr hab. Teresa Majewska
prof. dr hab. Helena Puchajda-Skowrońska
prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
prof. dr hab. Danuta Strusińska
prof. dr hab. Wiesław Szczepański
prof. dr hab. Ryszard Tomczyński
prof. dr hab. Jan Tywończuk
dr hab. Krystyna Życzko, prof. UWM
dr hab. Halina Skórko-Sajko
dr hab. Jadwiga Torska
dr hab. Zofia Wielgosz-Groth