Komisje i pełnomocnicy

KOMISJE WYDZIAŁOWE 

(kadencja 2016 – 2020)

  

KOMISJA ds. ROZWOJU WYDZIAŁU 

 

 • Kolegium Dziekańskie
 • Kierownicy Katedr
 • Przewodniczący samorządu studentów i doktorantów
 • Przedstawiciele związków zawodowych

 

 Komisji przewodniczy Dziekan 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KADROWO-KONKURSOWA 

 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof.zw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.  – dziekan 
 • prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde, prof. zw.
 • dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

przedstawiciele związków zawodowych:

 • prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw.  (NSZZ Solidarność)
 • prof. dr hab. Krzysztof Lipiński (ZNP)

 • kierownicy jednostek organizacyjnych (zamiennie)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA 

 • dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM  - przewodniczący  (prodziekan ds. kształcenia)
 • dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka  - wiceprzewodnicząca (prodziekan ds. studenckich)

przedstawiciele Katedr:

 • prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk, prof. zw. 
KGZ  
 • prof. dr hab. Maria Stanek                        
KŻZiP
 • prof. dr hab. Jan Miciński                        
KHBiOM
 • dr hab. Tomasz Mituniewicz
KHZiŚ
 • dr inż. Wiesław Brzozowski                   
KTOiD
 • dr inż. Dorota Bugnacka                       
KHTCh
 • dr inż. Aleksandra Drażbo
KD
 • dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska
KBiBZ
 • dr inż. Maciej Siuda                                 
KP
 • dr hab. Katarzyna Śmiecińska                   
KTiPSZ
 • dr inż. Janusz Strychalski                       
KHZFiŁ
 • dr inż. Katarzyna Ząbek          
KHOiK
 • dr inż. Janusz Wejer
KHKiJiK

przedstawiciele studentów: 

 • Tomasz Chojnowski
 • Łukasz Sikora
 • Agata Danilewicz
 • Marta Miksa
 • Jan Janicki
 • Krystian Palke
 • Olga Mierzejewska
 • Justyna Antochów
 • Sleksandra Jośko

                         

WYDZIAŁOWA KOMISJA
opiniująca wnioski dotyczące przewodów doktorskich 

 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. - prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Stanisław Kamiński, prof. zw.
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw.
 • prof. dr hab. Janina Pogorzelska
 • kierownik katedry (zamiennie)
 • opiekun doktoranta proponowany na promotora /i promotora pomocniczego/(zamiennie)

           

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI 

 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. – przewodniczący (prodziekan ds. nauki)
 • prof. dr hab. Stanisław Kamiński, prof. zw
 • prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Leyland Fraser
 • prof. dr hab. Zenon Nogalski
 • prof. dr hab. Cezary Purwin
 • dr hab. Daria Murawska, prof. UWM
 • dr inż. Aleksandra Drażbo
 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • prof.  dr hab. Jan Miciński - przewodniczący
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. – prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Zenon Nogalski
 • dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM
 • dr hab. Daria Murawska, prof. UWM

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAGRÓD i ODZNACZEŃ 

 • prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Jan Miciński
 • prof. dr hab. Cezary Purwin
 • dr inż. Maja Fijałkowska
 • inż. Ewa Lobert
 
przedstawiciele związków zawodowych:
 • prof.dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw. (NSZZ Solidarność) 
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

SKŁAD PREZYDIUM KAPITUŁY
opiniującej wnioski o przyznanie
MEDALU „ZASŁUŻONY DLA WYDZIAŁU”

 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw. – przewodniczący 
 • prof. dr hab. Jaceki Kondratowicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw.

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LOKALOWO-INWENTARYZACYJNA 

 • dr hab.  Paweł Wysocki, prof. UWM - przewodniczący
 • dr inż. Krzysztof Karpiesiuk    
 • mgr inż. Władysław Mordas   
 • przedstawiciel/e danej jednostki organizacyjnej


KOMISJA ds. PROMOCJI WYDZIAŁU
 
 • dr hab. Tomasz Mituniewicz - przewodniczący
 • dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka - prodziekan ds. studenckich
 • dr inż. Aleksandra Drażbo 
 • dr inż. Ewa Jastrzębska  
 • dr inż. Janusz Strychalski  
 • dr inż. Rafał Winarski    

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

dokonująca okresowych ocen nauczycieli akademickich

profesorowie i  doktorzy habilitowani:
 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw.   
 • prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.           
 • prof. dr hab. Anna Wójcik                         
 • dr hab. Wojciech Kozera
 
przedstawicieli z pozostałych nauczycieli akademickich:
 • dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz  
 • dr inż. Rafał Winarski
 
przedstawiciele związków zawodowych:
 • prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw. (NSZZ Solidarność)
 • prof. dr hab. Cezary Purwin (ZNP)
 
przedstawiciele studentów i doktorantów
 • przewodniczący samorządów
             
Ww. Komisji przewodniczy Dziekan – prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.
 
 Przedstawiciele w Uczelnianej Komisji  Oceniającej Nauczycieli Akademickich:
 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof, zw. - członek stały
 • prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.   
 • prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
 • dr hab. Rafał Strzeżek
 
Inne funkcje na Wydziale  Bioinżynierii Zwierząt w kadencji 2016-2020

Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich

prof. dr hab. Jan Miciński

Pełnomocnik ds. Kół Naukowych

dr inż. Katarzyna Ząbek

Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych

dr Anna Dziekońska

Pełnomocnik ds. programów wymiany studentów i doktorantów

prof. dr hab. Jan Miciński

Pełnomocnik (koordynator)

ds. PROGRAMU ERASMUS PLUS

dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

Pełnomocnik (wydziałowy koordynator) ds. ECTS

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Pełnomocnik (wydziałowy koordynator) ds. USOS

dr hab. Daria Murawska, prof. UWM

Pełnomocnik ds. współpracy z Uniwersytetem Stanowym IOWA w USA

dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

Administrator wydziałowej sieci informatycznej

prof. dr hab. Jan Miciński

Rada Biblioteczna

dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska