Komisje i pełnomocnicy

KOMISJE WYDZIAŁOWE

(kadencja 2016 – 2020)

  

KOMISJA ds. ROZWOJU WYDZIAŁU 

 • Kolegium Dziekańskie
 • Kierownicy Katedr
 • Przewodniczący samorządu studentów i doktorantów
 • Przedstawiciele związków zawodowych

 Komisji przewodniczy Dziekan 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KADROWO-KONKURSOWA 

 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof.zw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.  – dziekan 
 • prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Jerzy Wilde, prof. zw.
 • dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM

przedstawiciele związków zawodowych:

 • prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw.  (NSZZ Solidarność)
 • prof. dr hab. Krzysztof Lipiński (ZNP)
 • kierownicy jednostek organizacyjnych (zamiennie)

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA 

 • dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - przewodniczący  (prodziekan ds. kształcenia)
 • dr hab. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun - wiceprzewodnicząca (prodziekan ds. studenckich)

przedstawiciele Katedr:

 • prof. dr hab. Ewa Kaczmarczyk, prof. zw. - KGZ
 • prof. dr hab. Maria Stanek - KŻZiP
 • prof. dr hab. Jan Miciński - KHBiOM
 • prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. zw. - KHZiŚ
 • dr inż. Wiesław Brzozowski - KTOiD
 • dr inż. Dorota Bugnacka - KHTCh
 • dr inż. Aleksandra Drażbo - KD
 • dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska - KBiBZ
 • dr inż. Maciej Siuda - KP
 • dr hab. Katarzyna Śmiecińska - KTiPSZ
 • dr inż. Janusz Strychalski - KHZFiŁ
 • dr inż. Katarzyna Ząbek - KHOiK
 • dr inż. Janusz Wejer - KHKiJiK
 

przedstawiciele studentów: 

 • inż. Tomasz Chojnowski
 • inż. Łukasz Sikora
 • Agata Danilewicz
 • Marta Miksa
 • inż. Jan Janicki
 • Krystian Palke
 • Olga Mierzejewska
 • Aleksandra Jośko

                         

WYDZIAŁOWA KOMISJA 
opiniująca wnioski dotyczące przewodów doktorskich 

 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof. zw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. - prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Stanisław Kamiński, prof. zw.
 • prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw.
 • prof. dr hab. Janina Pogorzelska
 • kierownik katedry (zamiennie)
 • opiekun doktoranta proponowany na promotora /i promotora pomocniczego (zamiennie)

           

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAUKI 

 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. – przewodniczący (prodziekan ds. nauki)
 • prof. dr hab. Stanisław Kamiński, prof. zw
 • prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Leyland Fraser, prof. zw.
 • prof. dr hab. Zenon Nogalski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Cezary Purwin
 • dr hab. Daria Murawska, prof. UWM
 • dr inż. Aleksandra Drażbo

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • prof.  dr hab. Jan Miciński - przewodniczący
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw. – prodziekan ds. nauki
 • prof. dr hab. Zenon Nogalski, prof. zw.
 • dr hab. Paweł Janiszewski, prof. UWM
 • dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UWM
 • dr hab. Daria Murawska, prof. UWM

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. NAGRÓD i ODZNACZEŃ 

 • prof. dr hab. Władysław Kordan, prof. zw. – przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Jan Miciński
 • prof. dr hab. Cezary Purwin
 • dr inż. Maja Fijałkowska
 • inż. Ewa Lobert

 

przedstawiciele związków zawodowych:

 • prof.dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw. (NSZZ Solidarność) 
 • dr inż. Tadeusz Zabolewicz  (ZNP)

 

SKŁAD PREZYDIUM KAPITUŁY 
opiniującej wnioski o przyznanie MEDALU „ZASŁUŻONY DLA WYDZIAŁU”

 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw. – przewodniczący 
 • prof. dr hab. Jaceki Kondratowicz, prof. zw.
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw.

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LOKALOWO-INWENTARYZACYJNA 

 • dr hab.  Paweł Wysocki, prof. UWM - przewodniczący
 • dr inż. Krzysztof Karpiesiuk    
 • dr inż. Ewa Burczyk   
 • przedstawiciel/e danej jednostki organizacyjnejKOMISJA ds. PROMOCJI WYDZIAŁU

 • dr hab. Tomasz Mituniewicz - przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Koziorowska-Gilun – prodziekan ds. studenckich
 • dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka
 • dr inż. Aleksandra Drażbo 
 • dr inż. Ewa Jastrzębska  
 • dr inż. Janusz Strychalski  
 • dr inż. Rafał Winarski    

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

dokonująca okresowych ocen nauczycieli akademickich

 

profesorowie i  doktorzy habilitowani:

 • prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw.   
 • prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.           
 • prof. dr hab. Anna Wójcik, prof. zw.                         
 • dr hab. Wojciech Kozera

 

przedstawicieli z pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr inż. Aleksandra Orzołek  
 • dr inż. Rafał Winarski

przedstawiciele związków zawodowych:

 • prof. dr hab. Stanisław Milewski, prof. zw. (NSZZ Solidarność)
 • prof. dr hab. Cezary Purwin (ZNP)

przedstawiciele studentów i doktorantów

 • przewodniczący samorządów        

ww. Komisji przewodniczy Dziekan – prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.

 

 Przedstawiciele w Uczelnianej Komisji  Oceniającej Nauczycieli Akademickich:

 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek, prof, zw. - członek stały
 • prof. dr hab. Dariusz Mikulski, prof. zw.   
 • prof. dr hab. Krzysztof Lipiński
 • dr hab. Rafał Strzeżek

 

Inne funkcje na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt w kadencji 2016-2020

 • Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich - prof. dr hab. Jan Miciński
 • Pełnomocnik ds. Kół Naukowych - dr inż. Katarzyna Ząbek
 • Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych - dr hab. Anna Dziekońska
 • Pełnomocnik ds. programów wymiany studentów i doktorantów - prof. dr hab. Jan Miciński
 • Pełnomocnik (koordynator) ds. PROGRAMU ERASMUS PLUS - dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
 • Pełnomocnik (wydziałowy koordynator) ds. ECTS - dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
 • Pełnomocnik ds. współpracy z Uniwersytetem Stanowym IOWA w USA - dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
 • Pełnomocnik ds. współpracy z Biurem Karier - dr inż. Aleksandra Orzołek
 • Administrator wydziałowej sieci informatycznej - prof. dr hab. Jan Miciński
 • Rada Biblioteczna - dr hab. Marzena Mogielnicka-Brzozowska