Katedry

KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 233A, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-33-91; fax 524-01-38; e-mail: kbz@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Władysław Kordan
tel. +48 89 523-33-91

KATEDRA DROBIARSTWA I PSZCZELNICTWA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 126, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-33-23; tel. 523-32-86;e-mail: janj@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Jan Jankowski, dr h.c. mult.
tel. +48 89 523-32-86

Drobiarstwo

ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-33-23; tel. 523-32-86; e-mail: janj@uwm.edu.pl

Pszczelnictwo

ul. Słoneczna 48, 10-710 Olsztyn

tel./fax. +48 89 523-36-37; tel. 523-38-67, 523-39-32, e-mail: jerzy.wilde@uwm.edu.pl

KATEDRA GENETYKI ZWIERZĄT
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 114, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-49-77,  523-48-75; e-mail: kgz@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński
tel. +48 89 523-47-14

KATEDRA HIGIENY ZWIERZĄT I ŚRODOWISKA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 109, 10-719 Olsztyn
tel./fax 523-32-13; e-mail: zhzis@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. Dorota Witkowska, prof. UWM
tel. +48 89 523-36-41, 523-32-13

KATEDRA HODOWLI BYDŁA I OCENY MLEKA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 137, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-59, fax 523-44-13; e-mail: khb@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski
tel. +48 89 523-38-23  

KATEDRA HODOWLI KONI I JEŹDZIECTWA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 209A, 10-718 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-33-96, tel. 89 523-44-94; e-mail: khkij@uwm.edu.pl

Kierownik
dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM
tel. +48 89 523-44-94

KATEDRA HODOWLI OWIEC I KÓZ
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 139A, 10-719 Olsztyn
tel./ +48 89 523-38-06; fax/tel. 524-51-05; e-mail: khoik@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Jan Miciński
tel. +48 89 523 38 64

KATEDRA HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 360, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-32-14; tel.+48 89 523-35-16; e-mail: khtch@uwm.edu.pl
Kierownik
dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. UWM
tel. +48 89 523-35-16, +48 89 32-14

KATEDRA HODOWLI ZWIERZĄT FUTERKOWYCH I ŁOWIECTWA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 365, 366, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-85; fax 523-43-27; e-mail: khzfil@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek
tel. +48 89 523-32-85

KATEDRA ICHTIOLOGII I AKWAKULTURY

ul.  Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, 10-719 Olsztyn
tel./fax: (89) 523 32 90
Fax: (89) 523 32 90
e-mail: joanna.szymanowicz@uwm.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat
tel. +48 89 523-47-72

KATEDRA TOWAROZNAWSTWA OGÓLNEGO I DOŚWIADCZALNICTWA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 121, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-34-24; e-mail: u.brzostowska@uwm.edu.pl 
Kierownik
prof. dr hab. inż. Daria Murawska
tel. +48 89 523 -41-28

KATEDRA TOWAROZNAWSTWA I PRZETWÓRSTWA SUROWCÓW ZWIERZĘCYCH
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 161, 162, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-38-33; e-mail: ewabur@uwm.edu.pl
Kierownik
prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz
tel. +48 89 523-43-84

KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWA
ul. Michała Oczapowskiego 5, pok. 248, 10-719 Olsztyn
tel./ +48 89 523-33-79; tel./fax 523-35-19; e-mail: kzzp@uwm.edu.pl
Laboratorium Zwierzęce, Olsztyn Kortowo III, tel./ +48 89 523-39-65
Kierownik
prof. dr hab. inż. Cezary Purwin
tel. +48 89 523-33-79