Spotkanie w IX Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie

26 kwietnia 2017 roku w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami naszego wydzialu- dr inż. Natalią Piaskowską, absolwentką IX LO, oraz mgr inż. Sarą Dzik. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas drugich, nauczyciele i pracownicy szkoły. Mieli oni możliwość zapoznać się z ofertą kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i zasadami rekrutacji. Uczniowie IX LO uczęszczają do klas pełnych i integracyjnych. Idea integracji służy zarówno osobom z niepełnosprawnościami jak i w pełni sprawnym - klasy są mniej liczne a mały zespół sprzyja budowaniu więzi między uczniami a nauczycielami. W szkole uczniowie kształcą się w klasach o profilu przyrodniczym oraz humanistycznym.

Poniżej Galeria:

Spotkanie w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie