Rozstrzygnięcie Konkursów na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zakresu nauk zootechnicznych PTZ

W 2019 roku, do XII edycji Konkursu PTZ na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych zgłoszono 6 prac. Warunkiem zgłoszenia pracy do Konkursu jest wniosek o jej wyróżnienie zawarty w co najmniej jednej recenzji oraz fakt, że nadanie stopnia doktora nauk rolniczych z zakresu zootechniki nastąpiło nie wcześniej niż dwa lata, licząc od daty złożenia pracy na konkurs. Wszystkie zgłoszone prace spełniały regulaminowe wymagania.

Komisja Konkursowa, w składzie: prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący), dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska, dr hab. Iwona Janczarek, dr hab. Henryk Malec i prof. dr hab. Anna Wójcik, na posiedzeniu w Dębówce 2 lipca 2019 roku przyznała, zgodnie z regulaminem, po jednej nagrodzie I, II i III stopnia oraz dwa wyróżnienia. W wyniku głosowania I nagrodę otrzymała dr inż. Magdalena Anna Zawacka za pracę „Wartość rzeźna, wskaźniki densytometryczne oraz obraz morfologiczny wybranych tkanek kogutów i kapłonów rasy zielononóżka kuropatwiana”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Darii Murawskiej, promotor pomocniczy dr n. wet. Michał Gesek, w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa.

Rozstrzygnięcie XXXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych, odbyło się 27 czerwca 2019 r. W dniu tym obradował Sąd Konkursowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, w składzie: prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący), prof. dr hab. Dorota Kowalska, prof. dr hab. Emilia Bagnicka i dr hab. Marcin Taciak.  Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z 7 uczelni. 

Wybrani przez Sąd Konkursowy Recenzenci oceniali prace w 5 grupach tematycznych: genetyka (4 prace), żywienie zwierząt i paszoznawstwo (4 prace), jakość produktów zwierzęcych (5 prac), dobrostan zwierząt (6 prac), inne (3 prace). Po zapoznaniu się z recenzjami i dyskusji przyznano 5 nagród pierwszych, 3 drugie, 2 trzecie oraz 5 wyróżnień. Rozdanie nagród odbyło się podczas LXXXIV Zjazdu PTZ w Szczecinie, który odbył się w dniach 18-20 września br.

Studenci naszego Wydziału otrzymali następujące nagrody:

Kategoria: JAKOŚĆ PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

I nagrodamgr inż. Aleksandra Czaplińska za pracę pt. „Wpływ czasu chłodniczego przechowywania na cechy jakościowe serów twarogowych pokrytych powłoką nanocząsteczek srebra”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.
II nagrodamgr inż. Anna Rapacka za pracę pt. „Wpływ metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania na jakość serów Camembert”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

Wyróżnieniemgr inż. Milena Aleksandra Kraemer za pracę pt. „Jakość jogurtów fortyfikowanych witaminą C”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Małgorzaty Ząbek w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz.

Kategoria: DOBROSTAN ZWIERZĄT

Wyróżnieniemgr inż. Sławomir Wcisło za pracę pt. „Efekty zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w wybranych powiatach województwa lubelskiego”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Wójcik w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska.

Nagrodzonym oraz Opiekunom Naukowym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w sferze zawodowej i osobistej!!!