Rekrutacja 2018/2019

DRODZY KANDYDACI NA STUDIA !
 
 
WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
zaprasza do podjęcia studiów na
wyjątkowych w skali kraju kierunkach:
 
ZOOTECHNIKA
WYRÓŻNIONYM  PRZEZ POLSKĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ
 
BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
JEDYNYM W POLSCE ŁĄCZĄCYM TREŚCI KSZTAŁCENIA REALIZOWANE NA WYDZIAŁACH
BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT, NAUKI o ŻYWNOŚCI  i innych


ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII
JEDYNYM W POLSCE !!!

 
z bogatą ofertą specjalności, na miarę współczesnych potrzeb
 
 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest postrzegany jako wiodące centrum dydaktyczno-naukowe w kraju. Zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale są realizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich, w doskonale wyposażonych salach wykładowych, laboratoriach analitycznych i pracowniach komputerowych, zlokalizowanych w jednym z najpiękniejszych campusów akademickich w Polsce. Absolwenci naszego Wydziału dzięki zdobytej gruntownej i wszechstronnej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom są wysoko oceniani przez pracodawców.
Drodzy Kandydaci, jesteśmy przekonani, że studia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt nie będą dla Was czasem straconym. A zatem …
 
                                                                                  Do zobaczenia
Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
prof. dr hab. Urszula Czarnik

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/wbz                     


Szczegółowych informacji na temat rekrutacji
na kierunki:
ZOOTECHNIKA
 
BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
udziela 
Dziekanat Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
ul. Oczapowskiego 5,

10-719 Olsztyn-Kortowo,
tel. (0-89) 523 34 05 lub 523 36 40 Informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2018/2019r.
można również znaleźć na stronie internetowej
Uniwersytetu w zakładce
  KANDYDACI