Rekrutacja w ramach projektu POWER II

UWAGA!

Studenci III roku kierunków

„Zootechnika” i „Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”

 

W czwartek (24.10.2019 r.) rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 3 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty specjalistyczne, zajęcia prowadzone wspólnie z pracodawcami, wizyty studyjne u pracodawców” zaplanowanego w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wsparcie w tej edycji zostanie udzielone studentom III roku kierunków „zootechnika” oraz „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem https://zpr.uwm.edu.pl w zakładkach „strefa studenta”, „Wydział Bioinżynierii Zwierząt”.

 

Koordynator wydziałowy projektu

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM

Prodziekan ds. kształcenia WBZ