Rekrutacja do projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

UWAGA!
studenci II roku kierunków

„zootechnika”, „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii”, „bioinżynieria produkcji żywności”

 

W piątek (28 lutego 2020 r.) rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do realizacji zadania 10 „Certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia wspólne z pracodawcami dla studentów/ek WBZ” zaplanowanego w ramach projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wsparcie w tej edycji zostanie udzielone studentom II roku kierunków „zootechnika”, „zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii” oraz bioinżynieria produkcji żywności”.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz dokumenty rekrutacyjne zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu pod adresem https://zpr2.uwm.edu.pl w zakładkach „strefa studenta”, „Wydział Bioinżynierii Zwierząt”. 

Koordynator wydziałowy projektu

dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM
Prodziekan ds. kształcenia WBZ