Działalność dydaktyczna

W roku szkolnym oprócz pracy w pasiece, zajmujemy się również dydaktyką. Zapoznajemy studentów z tajnikami wiedzy pszczelarskiej. Młodzi ludzie z wielkim zaciekawieniem słuchają wykładów na temat biologii pszczół i gospodarki pasiecznej.