Wykaz publikacji naukowych opublikowanych w ramach projektu RID

Daria Murawska, Michał Gesek, Dorota Witkowska 2019. Suitability of layer-type male chicks for capon production. Poultry Science 98:3345-3351. Punktacja wg wykazu czasopism MNiSW z 2019 roku  140 pkt,  IF=2,027.  http://dx.doi.org/10.3382/ps/pez146. Open Access

Maciej Błażejewski, Jarosław Król, Piotr Hliwa 2019. Early ontogenetic development of the Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 an alien invasive fish species outside its natural range. Folia Biologica (Kraków) 67 (2): 61-68. Punktacja wg wykazu czasopism MNiSW z 2019 roku  40 pkt, IF= 0,724. https://doi.org/10.3409/fb_67-2.06. Open Access