Profesury

Tytuł profesora nauk rolniczych (łącznie nadanych na wniosek RW - 70)

ROK 2017
Cezary Purwin - 23.03.2017r.

ROK 2014
Anna Wójcik - 27.03.2014r.
Zenon Nogalski - 05.06.2014r.
Leyland Fraser  - 26.06.2014r.
Jan Miciński  - 19.12.2014r.

ROK 2013
Wiesław Sobotka - 26.02.2013r.
Krzysztof Lipiński - 26.02.2013 r.
Tomasz Daszkiewicz - 12.11.2013r.