Habilitacje

HABILITACJE 
(doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina - zootechnika)

zakończone - od roku 2016

Ewa Katarzyna Jastrzębska - data nadania 11.04.2019

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Paweł Maciej Brym  - data nadania 15.02.2019

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Radosław Kajetan Kowalski - nadanie 13.12.2018

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Anna Dziekońska - nadanie 27.04.2018

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Marzena Mogielnicka-Brzozowska - nadanie 13.01.2017

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Katarzyna Śmiecińska - nadanie 09.12.2016
1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Rafał Strzeżek - nadanie  8.01.2016
1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego


zakończone - lata 2012 - 2015
Krzysztof Kozłowski  - nadanie: 20.09.2012. 
Tomasz Mituniewicz - nadanie: 11.01.2013.  (kolokwium hab.)
Daria Murawska - nadanie: 16.09.2013. 
Zofia Antoszkiewicz - nadanie: 10.01.2014. 
Andrzej Okruszek   - nadanie  9.05.2014r. (zatrudn. UE we Wrocławiu)
Dorota Witkowska - nadanie 12.12.2014.