Rozwój naukowy

W zakładkach znajdują się aktualne informacje 
dot. rozwoju naukowego (awanse naukowe i konkursy na stanowiska)


Ważne informacje dot. rozwoju naukowego (doktoraty, habilitacje, profesury):

USTAWA 
z dnia 14 marca 2003 roku
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

(wg Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 
w sprawie tekstu jednolitego Ustawy)
(t.j. Dz. U. 2016, poz. 882) 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/882

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000882

........................
Poprzednia wersja tekstu jednolitego ww. Ustawy (2014 rok):
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet


ROZPORZĄDZENIA

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 września 2016 r.  (najnowsze)
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  
(Dz. U. 2016,  poz. 1586)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001586

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO   
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1842)

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001842

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  
z dnia 3 października 2014 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001383

 

CENTRALNA KOMISJA DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW:
www.ck.gov.pl/