Posiedzenia komisji i zespołów

Posiedzenie Wydziałowej Komisji Dydaktycznej  -  12.01.2017 r. o godz. 11.00

Posiedzenie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia - 12.01.2017 r. o godz. 13.00

(posiedzenia odbędą się w sali RW nr 131)