logo
WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
logo

 2013

 • Purwin C., Milewski S., Daszkiewicz T., Pysera B., Tański Z., Ząbek K. 2013. Untersuchungen von Schlachtwert und Fleischqualität von Lämmern unter verschiedenen Silage-Fütterungsbedingungen. Fleischwirtschaft, 11 (93): 123–127.
 • Nogalski Z., Wroński M., Wielgosz-Groth Z., Purwin C., Sobczuk-Szul M., Mochol M., Pogorzelska P. 2013. The effect of carcass conformation class (EUROP system) on the slaughter quality of young crossbred beef bulls and Holstein-Friesians. Annals of Animal Science, 13 (1): 121–131.
 • Lipiński K., Skórko-Sajko H., Purwin C., Antoszkiewicz Z., Werpachowski M. 2013. Effect of xylanase supplementation to cereal-based diets on apparent fecal digestibility and growth performance of pigs. Annals of Animal Science, 13 (2): 303–311.
 • Sobczuk-Szul M., Wroński M., Wielgosz-Groth Z., Mochol M., Rzemieniewski A., Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Purwin C. 2013. The Effect of Slaughter Season  on the Fatty Acid Profile in Four Types of Fat Deposits in Crossbred Beef Bulls. Asian-Austrarlian Journal of Animal Science, 26 (2): 275–281.
 • Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Wielgosz-Groth Z., Sobczuk-Szul M., Purwin C., Niedźwiedź J. 2013. Wartość rzeźna wolców mieszańców ras mięsnych w zależności od intensywności opasu i wieku zwierząt w momencie uboju. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (88): 51–60.
 • Sobotka W., Stanek M., Bogusz J., Matusevicius P. 2013. The effect of oligosaccharides and alkaloids contained in yellow and blue lupine seeds on feed intake, body weight and fermentation processes in the cecum of rats. Veterinarija ir Zootechnika, 63 (85): 63–70.
 • Stasiewicz M., Lipiński K., Cierach M. 2013. Changes in the physicochemical properties of scalded sausages stored under vacuum and modified atmosphere conditions. Archiv für Lebensmittelhygiene, 64 (5): 146–155.
 • Konsowicz K., Pogorzelska J., Miciński J., Sobotka W., Zwierzchowski G. 2013. Relationships between sire effect, milk production In Young cows and their productive longevity. Medycyna Weterynaryjna, 69 (10): 606–611.
 • Śmiecińska K., Sobotka W., Daszkiewicz T., Hnatyk N., Fiedorowicz E. 2013. Meat quality, some hematological and biochemical parameters in the blond of finishing pigs assigned to different carcass confirmation classes in the SEUROP system. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16 (3): 575–577.
 • Zduńczyk Z., Drażbo A., Jankowski J., Juśkiewicz J., Czech A., Antoszkiewicz Z. 2013. The effect of different dietary levels of vitamin E and selenium on atioxidant status and immunological markers in serum of laying hens. Polish Journal of Veterinary Sciences, 16 (2): 333–339.
 • Wyczling P., Gugołek A., Kowalska D., Kaliniewicz J., Strychalski J., Zwoliński C. 2013. Wpływ żywienia mieszankami paszowymi z udziałem makuchu rzepakowego i pszennego wywaru gorzelnianego na wyniki rozrodu i profil kwasów tłuszczowych mleka królic. Roczniki Naukowe Zootechniki, 40 (1): 65–76.


Wtorek, 04 marca 2014 r.
godlo godlo godlo
ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, +48 89 523 34 05,
tel. +48 89 523 36 40, fax:+48(089)523 38 27
e-mail: bzw@uwm.edu.pl, wbz@uwm.edu.pl
Polityka prywatności | Aktualizacja: 2015-07-09