Organizacja pracy Katedr w związku z sytuacją epidemiologiczną

KATEDRY WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT – obsługa sekretariatów

strefa pomarańczowa  - XI/2020

Katedra

 

System pracy

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Drobiarstwa

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Genetyki Zwierząt

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

stacjonarnie - pn, śr, pt

7.30-14.30

zdalnie – wt, czw

Katedra Hodowli Owiec i Kóz

stacjonarnie

7.00-15.00

częściowo zdalnie*

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

stacjonarnie

7.30-15.30

częściowo zdalnie*

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Ichtiologii i Akwakultury

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Pszczelnictwa

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

stacjonarnie

7.00-15.00

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

stacjonarnie

7.00-15.00

częściowo zdalnie*

*/ wg uzgodnień z kierownikiem katedry

Pozostali pracownicy niebędący nauczycielami akademickim świadczą pracę  wg harmonogramów przedstawionych przez kierowników katedr – informacja w sekretariatach katedr.

…………………………….

Pracownicy podczas pracy zdalnej winni być w obowiązujących ich godzinach pracy dostępni pod  wskazanym numerem telefonu oraz adresem e-mail (telefony do sekretariatów – przekierowane).

Zadania do wykonania podczas pracy zdalnej określa i rozlicza kierownik jednostki.
(prowadzi się harmonogram pracy wykonywanej zdalnie, z uwzględnieniem godzin i zadań).

…………………………….

Dalsze zmiany w organizacji pracy są uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz z nią związanych zarządzeń i decyzji władz nadrzędnych.