Operaty rybackie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1661) z dnia 15 września 2020 roku w sprawie operatu rybackiego, Zespół Opiniujący Operaty Rybackie UWM w Olsztynie kończy swoje prace. W myśl §6 w/w Rozporządzenia, jedyną Jednostką uprawnioną do opiniowania operatów zostaje obecnie Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie.

 

Informacje

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że jedynym właściwym adresem, pod który można wysyłać do recenzji operaty rybackie jest:

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Katedra  Ichtiologii i Akwakultury
ul. M. Oczapowskiego 5
10 -719 Olsztyn

Operaty przesyłane na prywatne adresy członków Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie nie będą rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu.

Dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM
Przewodniczący Zespołu Opiniującego Operaty
Rybackie w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie 


Informujemy, że kolejne posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędą się w dniach:

06.11.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14.30Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

09.10.2020 r. Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 03.09.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

25.06.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

21.05.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

30.04.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00.

03.04.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00.

06.03.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00.

04.02.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 09.00.

10.01.2020 r.  Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12.00.

04.12.2019 r. Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12.00.

04.11.2019 r. Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia: 9.30.

w sali nr 342 przy ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie.


Ważne dokumenty do pobrania:

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 06 listopada 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Kaletnik w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 21.
 2. Obwód rybacki jeziora Łowicz (poz. 485) na rzece Kamionka – Nr 1 w województwie zachodniopomorskim.
 3. Obwód rybacki jeziora Długie Augustowskie (Kalejty) w zlewni rzeki Rospuda Nr 14.
 4. Obwód rybacki rzeki Szelmentka Nr 7.
 5. Obwód rybacki rzeki Szeszupa Nr 7.
 6. Obwód rybacki rzeki Moszczenica nr 1 (aneks).
 7. Obwód rybacki jeziora Chlewo (Chlewo Wielkie, Chlewie Wielkie, Spokojne) w zlewni rzeki Chociel – nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Grauże w zlewni rzeki Czarna Hańcza -  nr 22.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 października 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie: 

 1. Obwód rybacki jeziora Defrajtis (Dusajek Duży) w zlewni rzeki Hołnianka nr 4.
 2. Obwód rybacki jeziora Moszczonne na cieku bez nazwy w zlewni  cieku Struga Wilenica.
 3. Obwód rybacki jeziora Skępskie Wielkie na rzece Mień nr 3.
 4. Obwód rybacki jeziora Łąkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mień.
 5. Obwód rybacki jeziora Chalin na rzece Wierzniczka nr 1.
 6. Obwód rybacki jeziora Ostrowite na rzece Chełmiczka nr 4.
 7. Obwód rybacki jeziora Orłowskie (Piaseczno) na rzece Chełmiczka nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Lenie Wielkie na strudze bez nazwy.
 9. Obwód rybacki jeziora Tupadły na rzece Bętlewianka nr 1.
 10. Obwód rybacki jeziora Szlinokiemie I w zlewni rzeki Marycha nr 5.
 11. Obwód rybacki jeziora Szlinokiemie II (Judialis) w zlewni rzeki Marycha nr 3.
 12. Obwód rybacki jeziora bez nazwy (Bobruczek) w zlewni rzeki Marycha nr 4.
 13. Obwód rybacki Zalew Nadarzycki na rzece Piława -  nr 3.
 14. Obwód rybacki jeziora Dłusko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1.
 15. Obwód rybacki jeziora Bobrowo Wielkie na rzece Drawica – Nr 1.
 16. Obwód rybacki jeziora Byszkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Nieciecza – Nr 1.
 17. Obwód rybacki jeziora Wielin (Wielińskie, Wielino) na rzece Wielinka – Nr 1.
 18. Obwód rybacki jeziora Ostrowieckie (Ostrowiec) na rzece Kosiarzewka uchodzącej do rzeki Reknica – Nr 1.
 19. Obwód rybacki jeziora Długie (Nidno) na cieku Dopływ z jeziora Długiego uchodzącym do rzeki Grabowa nr 1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 03 września 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Korek w zlewni rzeki Łyny nr 36. RZGW Białystok
 2. Obwód rybacki jeziora Bunki (Buńki, Bulsińskie) na rzece Szelężnica nr 1 w zlewni rzeki Drwęca. RZGW Gdańsk
 3. Obwód rybacki jeziora Krzywek w zlewni rzeki Łyna nr 22. RZGW Białystok
 4. Obwód rybacki jeziora Sarcze (Miejskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Trzcianka nr 1. RZGW Poznań
 5. Obwód rybacki jeziora Duże (Lubaskie) na cieku Struga Lubaska nr 1. RZGW Poznań
 6. Obwód rybacki jeziora Dzierżążno na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Bukówka nr 1. RZGW Poznań
 7. Obwód rybacki jeziora Liwia Łuża nr – 1. RZGW Szczecin
 8. Obwód rybacki rzeki Widawka nr 1. RZGW Poznań

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 25 czerwca 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Zienkowskie w zlewni rzeki Piwonia nr 5. RZGW Warszawa
 2. Obwód rybacki jeziora Cycowe w zlewni rzeki Piwonia nr 6. RZGW Warszawa
 3. Obwód rybacki jeziora Szczytno na rzece Brda nr 3. RZGW Gdańsk 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 21 maja 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Trzechowskie (Czechowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. RZGW Gdańsk
 2. Obwód rybacki rzeki Drawa nr 7 (poz. XIV.442 – PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy)
 3. Obwód rybacki jeziora Ostrowiec na kanale Olchów – nr 1. RZGW Szczecin
 4. Obwód rybacki jeziora Marwickie na kanale Myślański – nr 1. RZGW Szczecin

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 30 kwietnia 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki rzeki Narew nr 5. RZGW Białystok
 2. Obwód rybacki rzeki Pisa nr1. RZGW Białystok
 3. Obwód rybacki rzeki Pisa nr 2. RZGW Białystok
 4. Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3. RZGW Białystok
 5. Obwód rybacki jeziora Trzebielińskie (Trzebielskie) na rzece Kunica nr 2. RZGW Szczecin
 6. Obwód rybacki Jeziora Dymno (Koczałskie). RZGW Gdańsk
 7. Obwód rybacki jeziora Ostrowiec  na kanale Olchów – nr 1. RZGW Szczecin
 8. Obwód rybacki jeziora Marwickie na kanale Myślański – nr 1. RZGW Szczecin
 9. Obwód rybacki jeziora Żeliszewo na kanale Żeliszewo (Dopł. Spod Jarostowa)  – nr 1. RZGW Szczecin
 10. Obwód rybacki jeziora Dolsk na kanale Dolsk – nr 1. RZGW Szczecin
 11. Obwód rybacki jeziora Mielęcin na rzece Ina Mała – nr 1. RZGW Szczecin
 12. Obwód rybacki jeziora Żeńsko na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Czyste (Głębokie) – nr 1. RZGW Szczecin

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 03 kwietnia 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Racze na rzece Racza nr 2. RZGW Poznań
 2. Obwód rybacki jeziora Wierzbno w zlewni cieku Struga Dormowska nr 1. RZGW Poznań
 3. Obwód rybacki jeziora Płotkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta nr 2. RZGW Poznań
 4. Obwód rybacki jeziora Okonie (Golczewo) na rzece Niemica – nr 1. RZGW Szczecin.
 5. Obwód rybacki jeziora Śniatowskie (Śniatowo) na cieku Dopływ z jeziora Śniatowskiego uchodzącym do rzeki Niemica – nr 1. RZGW Szczecin
 6.  Obwód rybacki jeziora Lechickie (Pogrzymie) na rzece Stepnica – nr 1. RZGW Szczecin
 7. Obwód rybacki jeziora Kościuszki (Olchowskie) na Kanale Kościuszki uchodzącym do rzeki Stepnica – nr 1. RZGW Szczecin
 8. Obwód rybacki Jeziora Koprowo na rzece Struga Lewińska – nr 1. RZGW Szczecin
 9. Obwód rybacki jeziora Ostrowo (Mierzęcin) na rzece Grzybnica – nr 1. RZGW Szczecin
 10. Obwód rybacki jeziora Służewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Tążyna. RZGW Gdańsk
 11. Obwód rybacki jeziora Ostrowąs (Plebanka) w zlewni rzeki Tążyna. RZGW Gdańsk
 12.  Obwód rybacki jeziora Brzeźno w zlewni rzeki Tążyna. RZGW Gdańsk
 13. Obwód rybacki jeziora Skrwilno w zlewni rzeki Skrwa Prawa nr 2. RZGW Warszawa
 14. Obwód rybacki jeziora Świesz w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 3. RZGW W-wa
 15. Obwód rybacki jeziora Bytoń w zlewni rzeki Chodeczka nr 4. RZGW W-wa
 16. Obwód rybacki jeziora Karaśnia w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 5. RZGW W-wa
 17. Obwód rybacki jeziora Grójeckie w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 9. RZGW W-wa
 18. Obwód rybacki jeziora Ługowskie w zlewni rzeki Chodeczka nr 5. RZGW W-wa
 19. Obwód rybacki jeziora Łąki Zwiastowe w zlewni rzeki Chodeczka nr 7. RZGW W-wa
 20. Obwód rybacki jeziora Kępka Szlachecka w zlewni rzeki Lubieńka nr 3. RZGW W-wa
 21. Obwód rybacki jeziora Lutoborskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 4. RZGW W-wa
 22. Obwód rybacki jeziora Szczutkowskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 5. RZGW W-wa
 23. Obwód rybacki jeziora Trzebowskie w zlewni rzeki Rakutówka - nr 2. RZGW W-wa
 24. Obwód rybacki jeziora Radziszewskie w zlewni rzeki Rakutówka - nr 7. RZGW W-wa
 25. Obwód rybacki jeziora Lubiechowskie w zlewni rzeki Rakutówka - nr 9. RZGW W-wa
 26. Obwód rybacki jeziora Skrzyneckie w zlewni rzeki Rakutówka nr 10. RZGW W-wa
 27. Obwód rybacki jeziora Telążna na rzece Zuzanka i Kanale "A" nr 1. RZGW W-wa
 28. Obwód rybacki jeziora Wiktaryjskie na rzece Rybniczanka nr 2. RZGW W-wa
 29. Obwód rybacki jeziora Ostrowieckie na rzece Ruziec nr 1. RZGW Gdańsk
 30. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. RZGW Gdańsk
 31. Obwód rybacki jeziora Huta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. RZGW Gdańsk
 32. Obwód rybacki jeziora Borowiec (Wildno) na cieku Struga Wilenica. RZGW Gdańsk
 33. Obwód rybacki jeziora Radzynek (Paproty). RZGW Gdańsk
 34. Obwód rybacki jeziora Chojno w zlewni rzeki Ruziec. RZGW Gdańsk
 35. Obwód rybacki jeziora Okonin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. RZGW Gdańsk
 36. Zbiornik Dzika Korsakówka (woda poza obwodami).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 06 marca 2020 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Rokickie (Rokitki Duże) na rzece Motława (Szpęgawa) nr 2.  RZGW Gdańsk
 2. Obwód rybacki jeziora Niedackie  na rzece Piesienica. RZGW Gdańsk
 3. Obwód rybacki jeziora Semlińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. RZGW Gdańsk
 4. Obwód rybacki jeziora Lipia Góra na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. RZGW Gdańsk
 5. Obwód rybacki jeziora Godziszewskie na rzece Styna nr 1 w zlewni rzeki Kłodawa. RZGW Gdańsk
 6. Obwód rybacki jeziora Pelplińskie Duże na cieku bez nazwy w bezpośredniej rzeki Wisła. RZGW Gdańsk
 7. Obwód rybacki jeziora Borówko w zlewni rzeki Pisa nr 37. RZGW Białystok
 8. Obwód rybacki  jeziora Samołęskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta - Nr 1. RZGW Poznań
 9. Obwód rybacki  jeziora Pożarowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta - Nr 1. RZGW Poznań
 10. Obwód rybacki  jeziora  Rzeckie w zlewni rzeki Łyna nr 34. RZGW Białystok
 11. Obwód rybacki jeziora Radziszewskie w zlewni rzeki Warta - Nr 1 (poz. VIII.155 – PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu).
 12. Obwód rybacki jeziora Chojeńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta - Nr 1 (poz. VIII.159 – PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu).
 13. Operat rybacki zbiornika wodnego Pakosław (woda poza obwodami – PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,

w dniu 04 lutego 2020 roku,

będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

  

 1. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Łyna nr 29. RZGW Białystok
 2. Obwód rybacki jeziora Kajmno Małe w zlewni rzeki Łyna nr 21. RZGW Białystok
 3. Obwód rybacki jeziora Jagocin Duży w zlewni rzeki Łyna nr 18. RZGW Białystok
 4. Obwód rybacki jeziora Omłunek w zlewni rzeki Łyna nr 35. RZGW Białystok
 5. Obwód rybacki jeziora Dydląg w zlewni rzeki Łyna nr 39. RZGW Białystok
 6. Obwód rybacki jeziora Binowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa nr 1. RZGW Poznań

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,

w dniu 10 stycznia 2020 roku,

będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Krasne w zlewni rzeki Tyśmienica nr 4. RZGW Warszawa
 2. Obwód rybacki jeziora Urszulewskie w zlewni rzeki Skrawa Prawa nr 3. RZGW Gdańsk
 3. Obwód rybacki jeziora Wielgie (Żalskie Duże) na rzece Ruziec nr 2. RZGW Gdańsk
 4. Obwód rybacki jeziora Toczyłowo w zlewni rzeki Ełk nr 43. RZGW Białystok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 04 grudnia 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2.
 2. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5.
 3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3.
 4. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4.
 5. Obwód rybacki jeziora Mylinek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1 (aneks).
 6. Obwód rybacki jeziora Sumówek na cieku bez nazwy w zlewni cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka).
 7. Obwód rybacki zbiornika przed jazem w Klekotkach na rzece Wąska nr 1a w zlewni kanału Kanał Elbląski.
 8. Obwód rybacki jeziora Żukówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krępa.
 9. Obwód rybacki rzeki Odra nr 2.


Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 04 listopada 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Łąki Zawistowskie w zlewni rzeki Chodeczka nr 7 (aneks).
 2. Obwód rybacki jeziora Świesz w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 3 (aneks).
 3. Obwód rybacki jezioro Bluj na rzece Wieprza nr 2.
 4. Obwód rybacki jeziora Piotrkowskie na cieku strug Lubianka nr 1a.
 5. Obwód rybacki jeziora Klępnickie (Klępnia, Klepnicko) na Kanale Klępnica uchodzącym do rzeki Rega – nr 1.
 6. Obwód rybacki rzeki Ina – nr 2.
 7. Obwód rybacki jeziora Kochlin Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Żukowo na rzece Debrzynka – nr 1.
 9. Obwód rybacki jeziora Żukówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krępa.
 10. Obwód rybacki rzeki Kurówka nr 1 (aneks).   

 

Uprzejmie informujemy, że na  posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 02 października 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Taciewek w zlewni rzeki Szczeberka nr 3.
 2. Obwód rybacki zbiornika wodnego Radzyny na rzece Sama – nr 2
 3. Obwód rybacki rzeki Marycha nr 23.
 4. Obwód rybacki jeziora Rychnowskie na rzece Chrząstawa – nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Ostrów Duży na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Szczyra – nr 1.
 6. Obwód rybacki jeziora Głuche w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 34.
 7. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 42.
 8. Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska w zlewni rzeki Bukowina.

 

Uprzejmie informujemy, że na  posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 05 września 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Lgińsko na rzece Kanał Kaszczorski – Nr 1.  (aneks)
 2. Obwód rybacki jeziora Szramowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca.
 3. Obwód rybacki jeziora Tłokowskie w zlewni rzeki Łyna nr 50.
 4. Obwód rybacki jeziora Kok w zlewni rzeki Łyna nr 51.
 5. Obwód rybacki jeziora Święte na rzece Pintus – nr 1. (aneks)
 6. Obwód rybacki jeziora Szramowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca.
 7. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie (Kamienickie) na rzece Bukowina nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Słowin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1.
 9. Obwód rybacki jeziora Glinno na cieku Struga Wrońska – nr 1.
 10. Obwód rybacki rzeki Warta - nr 11.
 11. Obwód rybacki jeziora Wełmino Duże na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Santoczna – nr 1.
 12. Obwód rybacki jeziora Krajnik na rzece Lubna – nr 3.  

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 28 czerwca 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Mylinek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.
 2. Obwód rybacki jeziora Łączno (Zielone) na rzece Grabowa – nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Kiełbark w zlewni rzeki Omulew – nr 12.
 4. Obwód rybacki jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3.
 5. Obwód rybacki jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19.
 6. Obwód rybacki jeziora Dobra (Dobrskie) na cieku Dopływ spod Dobrej w zlewni rzeki Łupawa.
 7. Obwód rybacki jeziora Kiełpino na cieku Dopływ z jeziora Kiełpino uchodzącym do rzeki Gęsia – nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Suchodół na rzece Odpływ z Jeziora Suchodół nr 1.
 9. Obwód rybacki jeziora Niwa na rzece Dopływ z Czernej nr 1.
 10. Obwód rybacki jeziora Wełnickie na rzece Wełnica nr 1.
 11. Obwód rybacki jeziora Składzin w zlewni rzeki Łyna nr 45.
 12. Obwód rybacki jeziora Grajewko w zlewni rzeki Pisa nr 6.
 13. Obwód rybacki jeziora Rzeźniki w zlewni rzeki Pisa nr 20.
 14. Obwód rybacki jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr - 21.
 15. Obwód rybacki jeziora Pamer w zlewni rzeki Pisa – nr 13.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 24 maja 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Kościelne na rzece Pląsa – nr 1.
 2. Obwód rybacki jeziora Dolskie na rzece Doszenica – nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Biały Zdrój na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chrząstawa nr – 1.
 4. Obwód rybacki jeziora Kamnica (Kamnickie) na rzece Pierska Struga – nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Legenda w zlewni rzeki Ełk nr 3.
 6. Obwód rybacki jeziora Kacko w zlewni rzeki Oska - nr 1. 
 7. Obwód rybacki jeziora Zimne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Oska - nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Konie na cieku Dopływ z jeziora Konie uchodzącym do rzeki Reska Węgorza - nr 1.
 9. Obwód rybacki Kanał Mosiński – nr 2 (aneks).
 10. Obwód rybacki jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica – nr 1.
 11. Obwód rybacki jeziora Raduńskie Dolne na rzece Radunia nr 1.
 12. Obwód rybacki jeziora Kłodno na rzece Radunia nr 2.
 13. Obwód rybacki jeziora Brodno Wielkie na rzece Radunia nr 3.
 14. Obwód rybacki rzeki Wda nr 2.
 15. Obwód rybacki jeziora Leśno Dolne na rzece Mlusino (Mlusina) nr 2. 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 12 kwietnia 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Czupowskie w zlewni rzeki Węgorapa nr 26.
 2. Obwód rybacki rzeki Szkarpawa (aneks).
 3. Obwód rybacki jeziora Radziszewskie na rzece Szczanica – nr 3.
 4. Obwód rybacki jeziora Jarnatowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubna – nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Goszczanowski Staw na Kanale Goszczanowskim – nr 1.
 6. Obwód rybacki jeziora Pieszkowo (Prośno) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski.
 7. Obwód rybacki jeziora Siekierowo w zlewni rzeki Rospuda - nr 6.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 08 marca 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2.
 2. Obwód rybacki jeziora Bukowo Morskie (Bukowo) – Nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Kopań – Nr 1.
 4. Obwód rybacki jeziora Konopin w zlewni rzeki Szeszupa nr 21.
 5. Obwód rybacki jeziora Krzywek w zlewni rzeki Omulew nr 8.
 6. Obwód rybacki jeziora Wydmińskiego w zlewni rzeki  Ełk nr 17.
 7. Obwód rybacki jeziora Krejwielanek w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 47.
 8. Obwód rybacki jeziora Łętowskie na rzece Karwina (Dopływ z jeziora Łętowskiego) – nr 1.
 9. Obwód rybacki jeziora Budziewizna w zlewni rzeki Marycha – nr 14. 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 08 lutego 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Biebrza nr 1.
 2. Obwód rybacki jeziora Słoneczne na rzece Bukowa (Stobnica) – nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Zdrojno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka – nr 1.
 4. Obwód rybacki jeziora Wojcieszyce na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kłodawka – nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Glinik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Postomia – nr 1.
 6. Obwód rybacki jeziora Borówno Małe w zlewni rzeki Wierzyca. 
 7. Obwód rybacki jeziora Radomno na cieku Struga w zlewni rzeki Drwęca.
 8. Obwód rybacki jeziora Katlewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel.
 9. Obwód rybacki jeziora Parszczenica na rzece Zbrzyca nr 5.
 10. Obwód rybacki jeziora Gwiazda (Gwiazdy) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Prądzona.
 11. Obwód rybacki jeziora Okierskie na rzece Ruda (Stążka).
 12. Obwód rybacki jeziora Mochel na rzece Kamionka nr 3.  

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 11 stycznia 2019 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Marlinowo w zlewni rzeki Jarka nr 4.
 2. Obwód rybacki na rzece Lega nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Wysokie w zlewni rzeki Rospuda nr 1.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 14 grudnia 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Popiel (Studnica, Zofianka) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mołstowa – nr 1.
 2. Obwód rybacki jeziora Kamienica na rzece Błotnica nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Piaski na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Koczynka nr 1.
 4. Obwód rybacki rzeki Potena (Potynia) nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Miłe (Ugoszcz, Ugoskie) w zlewni rzeki Bytowa (Bytówka).
 6. Obwód rybacki jeziora Marki (Martwe) w zlewni rzeki Ełk nr 6.
 7. Obwód rybacki jeziora Trzcinno na rzece Lubinica nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Zamecko na rzece Lubinica nr 2.
 9. Obwód rybacki rzeki Rakówka nr 1. 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 16 listopada 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Bobowicko Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Obra – nr 1.
 2. Obwód rybacki jeziora Rudna na rzece Rudzianka – nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Kochle na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wrońska – nr 1.
 4. Obwód rybacki jezioro bez nazwy w miejscowości Olecko w zlewni rzeki Lega nr 7.
 5. Zbiornik Wodny Rydzyna (woda poza obwodem).
 6. Obwód rybacki jeziora Borzechowskie Wielkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 12 października 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Okuniowiec w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 16.
 2. Obwód rybacki jeziora Jegłówek w zlewni rzeki Szeszupa nr 10.
 3. Obwód rybacki jeziora Leszczewo w zlewni rzeki Szelmentki nr 2.
 4. Obwód rybacki jez. Łukcze w zlewni rzeki Tysmienica nr 3. Cz. Durys
 5. Obwód rybacki rzeki Nogat.
 6. Obwód rybacki rzeki Dzierzgoń w zlewni Kanału Elbląskiego.
 7. Obwód rybacki rzeki Słopica nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Złotowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia nr 2.  

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 19 września 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Wieprz nr 4 (aneks).
 2. Obwód rybacki jeziora Sławęcin (Sulino) na Kanale Sławęcin (dopływ ze Sławęcina) – nr 1.
 3. Obwód rybacki jeziora Żeńsko (Skórka) na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Czyste (Głębokie) – nr 1.
 4. Obwód rybacki jeziora Mielęcin (Długie) na rzece Ina Mała – nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Upalczyk w zlewni rzeki Pisa nr 66. 
 6. Obwód rybacki jeziora Bobięcińskie Wielkie (Bobęcino Wielkie) na cieku Odpływ Południowy z Jeziora Bobięcińskie Wielkie ( Bobęcino Wielkie) uchodzącym do Jeziora Przyradź nr 1.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 25 czerwca 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Klebarskiego w zlewni rzeki Łyna nr 17.
 2. Obwód rybacki jeziora Błęskiego w zlewni rzeki Łyna nr 57.
 3. Obwód rybacki jeziora Maszewo (Maszewskie) na rzece Leśnica nr 1.
 4. Obwód rybacki jeziora Święte na rzece Pintus nr 1.
 5. Obwód rybacki jeziora Paklicko Wielkie na rzece Paklica nr 2. 
 6. Obwód rybacki jeziora Liny Duże na rzece Odpływ z jeziora Liny Duże nr 1.
 7. Obwód rybacki jeziora Stare na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głomia nr 1.
 8. Obwód rybacki jeziora Młotkowieckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobzonka nr 2.
 9. Obwód rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski (aneks).
 10. Operat rybacki Stawów w Korzeniewie – bez obwodu rybackiego. 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 maja 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Kolki w zlewni rzeki Jarka nr 10. Zleceniodawca: Bondzio R. 
 2. Obwód rybacki jeziora Liniewskie na rzece Mała Wierzyca (Kaczynka, Kacinka) nr 1 (aneks). Zleceniodawca: Lipski Ł.
 3. Obwód rybacki jeziora Starnin na rzece Starninka uchodzącym do rzeki Mołstowa nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Koszalinie
 4. Obwód rybacki jeziora Trzynik Duży (Duże) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Dębosznica – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Koszalinie
 5. Obwód rybacki jeziora Stacze w zlewni rzeki Ełk nr 5. Zleceniodawca: K. Krzywicki

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 11 kwietnia 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Aszyrynis (Aszyryn) w zlewni rzeki Marycha nr 22. Zleceniodawca: Cz. Wołągiewicz
 2. Obwód rybacki jeziora Stawek na cieku Dopływ z jeziora Słupno w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Toruń
 3. Obwód rybacki jeziora Wielki Wełcz na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła. Zleceniodawca: PZW Toruń
 4. Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: Łukasik L. 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 marca 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Szymanowskie na kanale Szymanowo – Grzybno  - Nr 1 (VI.40 – PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Ostroroga  - Nr 1 (VIII.153 – PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki jeziora Sucha na cieku Rów Trutnowski (Sucha). Zleceniodawca: PUP „Syrenka”
 4. Obwód rybacki jeziora Pieszkowo (Prośno) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: P. Bojanowski 
 5. Obwód rybacki jeziora Ardung w zlewni rzeki Łyna nr 25. Zleceniodawca: Pryzmat S. Sawka
 6. Obwód rybacki jeziora Ardung w zlewni rzeki Łyna nr 25. Zleceniodawca: Michalski K.
 7. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: Prabucka J.
 8. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: GRR „Złota Rybka”.
 9. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: PZW Gdańsk
 10. Obwód rybacki jeziora Mielnik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka . Zleceniodawca GR Lok-Fish
 11. Obwód rybacki jeziora Lubstowskie na cieku Rów Lubstowski nr 2. Zleceniodawca GR Gosławice Sp. Zo.o.
 12. Obwód rybacki jeziora Tryd w zlewni rzeki Węgorapa - nr 2. Zleceniodawca: P. Kołosiński
 13. Obwód rybacki kanału Wielki Kanał Brdy nr 1a. Zleceniodawca Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.
 14. Obwód rybacki zbiornik wodny Mielimąka na rzece Margoninka nr 6 (poz. 331*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 15. Obwód rybacki jeziora Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobzonka nr 1 (poz. 317*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 16. Obwód rybacki jeziora Sarcze na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Trzcianka nr 1 (poz. 426*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 17. Obwód rybacki jeziora Duże (Lubasz) na cieku Struga Lubaska nr 1 (poz. 427*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW  (aneks)
 18. Obwód rybacki jeziora Dzierżążno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Bukówka nr 1 (poz. 435*). Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW (aneks)
 19. Obwód rybacki jeziora Długie Wielkie na rzece Dłużnica w zlewni rzeki Trzebiocha (Pilica). Zleceniodawca: R. Gliński 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 lutego 2018 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 2. Obwód rybacki jeziora Bielskie na cieku Struga Kamionka – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 3. Obwód rybacki jeziora Śremskie na cieku Struga Śremska – Nr 3. Zleceniodawca: Figlarz M.
 4. Obwód rybacki jeziora Ławickie na cieku Struga Bielina – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 5. Obwód rybacki jeziora Biała Giżycka w zlewni rzeki Pisa nr 16. Zleceniodawca: Thomas D.
 6. Obwód rybacki jeziora Pieszkowo (Prośno) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Thomas D.
 7. Obwód rybacki jeziora Merynos – bez obwodu rybackiego. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 8. Obwód rybacki jeziora Łukszty – bez obwodu rybackiego. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 9. Obwód rybacki jeziora Mareza w l w zlewni rzeki Liwa . Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 10. Obwód rybacki rzeki Hołnianki nr 1. Zleceniodawca: Falkowski A.

 

12 styczeń 2017 r.

 1. Obwód rybacki jeziora Jamno – nr 1. Zleceniodawca: GR Mielno
 2. Obwód rybacki jeziora Kłosowskie na cieku Struga Kłosowska nr 1. Zleceniodawca: GR Sieraków
 3. Obwód rybacki jeziora Radgoskie na cieku Struga Radgoska nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 4. Obwód rybacki jeziora Lichwińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 5. Obwód rybacki jeziora Kubek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 6. Obwód rybacki jeziora Bucharzewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – nr 1.  Zleceniodawca: GR Sieraków
 7. Obwód rybacki jeziora Dąbrowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: GR Jacek Łukasik
 8. Obwód rybacki jeziora Brzeżonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościna. Zleceniodawca: GR Jacek Łukasik
 9. Obwód rybacki jeziora Czarownica (Borzymińskie) na dopływie z jeziora Trąbińskiego w zlewni rzeki Rypienica. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 10. Obwód rybacki jeziora Dąbrowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: RADBUR Sp. zo.o.
 11. Obwód rybacki jeziora Burgale (Bronowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 12. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 10 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 13. Obwód rybacki jezioro Brzeżonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościna. Zleceniodawca: Pomorski Klub Karpiowy
 14. Obwód rybacki jezioro Miodówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka nr 2. Zleceniodawca: L. Muraszko

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 15 grudnia 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Jamno – nr 1. Zleceniodawca: GR Mielno
 2. Obwód rybacki jeziora Bialskie w zlewni rzeki Piwonia nr 9. Zleceniodawca: PZW Lublin
 3. Obwód rybacki jeziora Białe Uścimowskie w zlewni rzeki Tyśmienica nr 6. Zleceniodawca: PZW Lublin
 4. Obwód rybacki jeziora Bikcze w zlewni rzeki Piwonia nr 2. Zleceniodawca: PZW Lublin
 5. Obwód rybacki jeziora Uściwierz w zlewni rzeki Piwonia nr 3. Zleceniodawca: PZW Lublin
 6. Obwód rybacki jeziora Szałstry na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: P. Bojanowski
 7. Obwód rybacki jeziora Miodówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 8. Obwód rybacki jeziora Szałstry na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 9. Obwód rybacki jeziora Miejskie w miejscowości Kisielice (bez obwodu rybackiego). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 10. Obwód rybacki zbiornika Krynice. Zleceniodawca: Okręg PZW Zamość
 11. Obwód rybacki rzeki Błędzianka nr 2. Zleceniodawca: PZW Białystok
 12. Obwód rybacki jeziora Marwickie (Marwicko) na Kanale Myślańskim – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp.
 13. Obwód rybacki jeziora Czaple (Smolnica) na rzece Kosa – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 14. Obwód rybacki jeziora Rzepsko na rzece Rzepia – nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 15. Obwód rybacki jeziora Dolsk (Dolskie) na Kanale Dolsk – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 16. Obwód rybacki jeziora Żeliszewo (Cedynia) na Kanale Żeliszewo (dopływ spod Jarostowa) – nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 17. Obwód rybacki jeziora Celno (Mały Chłop) na Kanele Czółnów (dopływ z jezior Chłop) uchodzącym do rzeki Myśla nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp
 18. Obwód rybacki jeziora Brzeżonko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gościnna. Zleceniodawca: PZW Gdańsk
 19. Obwód rybacki jeziora Dąbrowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: T. Zwara 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 17 listopada 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 2. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 3. Obwód rybacki jeziora Białe Błota (Helgut) w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 4. Obwód rybacki jeziora Łomy na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 5. Obwód rybacki rzeki Jemiołówka nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 6. Obwód rybacki jeziora Kiersickie (Kirszniter, Kierszyty) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 7. Obwód rybacki jeziora Dreńskie Duże w zlewni rzeki Taborzanka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 8. Obwód rybacki jeziora Gajerek Duży w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 9. Obwód rybacki jeziora Kostrzynek (Koszczynek) i bez nazwy. Zleceniodawca: M. Figlarz
 10. Obwód rybacki jeziora Długochorzele w zlewni rzeki Ełk nr 41. Zleceniodawca: T. Safiejko
 11. Obwód rybacki jeziora Czarne Południowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 12. Obwód rybacki jeziora Kapliczne na rzece Dopływ z Kościerzyny nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 13. Obwód rybacki jeziora Księże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Trzebiocha. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 14. Obwód rybacki jeziora Piasutno w zlewni rzeki Szkwa nr 4. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 15. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1 (aneks). Zleceniodawca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 16. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Szczanica – Nr 2. Zleceniodawca: GR Sieraków
 17. Obwód rybacki jeziora Barlińskie na cieku struga Barlińska. Zleceniodawca: GR Sieraków 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 13 października 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Karolinek w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 37. Zleceniodawca: Z. Gobczyński
 2. Obwód rybacki rzeki Wołczenica – nr 1. Zleceniodawca: PZW Szczecin
 3. Obwód rybacki jeziora Dąbie Północne na rzece Dąbrówka – nr 1.  Zleceniodawca: PZW Szczecin
 4. Obwód rybacki jeziora Dobre (Tuczno)  na rzece Dobrzenica – nr 1. Zleceniodawca: PZW Szczecin
 5. Obwód rybacki jeziora Kurczątko w zlewni rzeki Ełk - nr 39. Zleceniodawca: S. Kleczkowski
 6. Obwód rybacki jeziora Młyńskie na cieku Struga Młyńska - nr 1. Zleceniodawca: M. Aleksandrowicz
 7. Obwód rybacki jeziora Dgał Wielki w zlewni rzeki Węgorapa - nr 3. Zleceniodawca: IRS Olsztyn
 8. Obwód rybacki jeziora Przybyszewko na rzece Strużka nr 1. Zleceniodawca: S. Połomski
 9. Obwód rybacki zbiornik wodny Stołuńsko na rzece na rzece Stołunia – nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 września 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Krzna nr 1 (aneks). Zleceniodawca: PZW Biała Podlaska
 2. Obwód rybacki jeziora Poledno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda (aneks). Zleceniodawca: S. Madeński
 3. Obwód jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2 (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie  Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.
 4. Obwód rybacki jeziora Prusim – Kuchenne na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Prusimska nr 1. Zleceniodawca: M. Figlarz
 5. Obwód rybacki jeziora Klecewskie na cieku dopływ z jeziora Klasztornego nr 2 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: Okręg PZW w Elblągu
 6. Obwód rybacki rzeki Liwa nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Elblągu
 7. Obwód rybacki rzeki Czarna Hańcza nr 2. Zleceniodawca: S. Jagłowski
 8. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 9. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 10. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu 

 

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty rybackie w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie z 22 czerwca 2017 r., na 21 czerwca 2017 r.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 21 czerwca 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku Struga Mierzyńska – Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 2. Obwód rybacki jeziora Konarzewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica Stęszewska – nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki rzeki Moszczenica nr 1. Zleceniodawca: Stowarzyszenie Ekologiczno – wędkarskie „Zalew” w Strykowie
 4. Obwód rybacki rzeki Bzura – nr 1. Zleceniodawca: Fundacja Batorówka
 5. Obwód rybacki rzeki Ner – nr 1. Zleceniodawca: Fundacja Batorówka
 6. Obwód rybacki jeziora Obłęże (Obłęskie) na Strudze Obłęża (Dopływ z jeziora Obłęskiego) – nr 1. Zleceniodawca: Zarząd PZW w Słupsku
 7. Obwód rybacki jeziora Słupowskie na rzece Krówka nr 1 (aneks). Zleceniodawca: J. Kaczmarek
 8. Obwód rybacki jeziora Marianka w zlewni rzeki Szeszupa nr 23. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 9. Obwód rybacki jeziora Ostrówek w zlewni rzeki Jarka nr 8. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 10. Obwód rybacki rzeki Czarna Hańcza nr 1. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 11. Obwód rybacki jeziora Bierzwnik na cieku bez nazwy w zlewni cieku Mierzęcka Struga – Nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 12. Obwód rybacki jeziora kanału Pełcz nr 4. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 13. Obwód rybacki jeziora Białe na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Myśla nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 14. Obwód rybacki jeziora Czyste (Głębokie) na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Brudne (Krzęcińskie) – nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 15. Obwód rybacki jeziora Raczek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica - Nr 1. Zleceniodawca: Figlarz M.
 16. Obwód rybacki jeziora Zapadłe (Czarne Duże) na cieku Dopływ z Komorowa nr 1 w zlewni rzeki Morąg.  Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 17. Obwód rybacki jeziora Ględy w zlewni rzeki Pasłęka.  Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 18. Obwód rybacki jeziora Trackie w zlewni rzeki Łyna – nr 41 A.  Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 19. Obwód rybacki jeziora Mzdowo na rzece Podgórna (Grabówka) – nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu PZW Słupsk
 20. Obwód rybacki rzeki Piaskowa - nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 21. Obwód rybacki rzeki Łarpia - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 22. Obwód rybacki Kanału Gąsierzyński - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 23. Obwód rybacki rzeki Płonia - nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 24. Obwód rybacki rzeki Stobnica - nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 25. Obwód rybacki rzeki Niemica - nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 26. Obwód rybacki Jeziora Stolsko (Stolskie) na rzece Gunica - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 27. Obwód rybacki Jeziora Małe Klasztorne na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rurzyca - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 28. Obwód rybacki Jeziora Jasne (Derczewskie) na cieku uchodzącym do Jeziora Derczewskie (Park) - nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Szczecinie
 29. Obwód rybacki rzeki Bzura – nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 30. Obwód rybacki rzeki Moszczenica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 31. Obwód rybacki rzeki Ner – nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 32. Obwód rybacki jeziora Koziń w zlewni rzeki Szelmentka nr 3. Zleceniodawca: M. Rudziewicz
 33. Obwód rybacki jeziora Rominty w zlewni rzeki Węgorapa nr 20. Zleceniodawca: J. Otterska
 34. Obwód rybacki jeziora Baczyno na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łozica nr 1. Zleceniodawca: S. Połomski
 35. Obwód rybacki jeziora Track w zlewni rzeki Łyna nr 41A. Eko Stowarzyszenie Wędkarzy Jeziora Trackiego w Olsztynie
 36. Obwód rybacki jeziora Ciche (Majątkowskie, Pegeerowskie) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łagowa nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 37. Obwód rybacki jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesińskim) nr 2. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 38. Obwód rybacki jeziora Wersminia w zlewni rzeki Pisa nr 4. Zleceniodawca: J. Jaroch
 39. Obwód rybacki jeziora Trackie w zlewni rzeki Łyna nr 41A. Zleceniodawca: GR Bartołty Wielkie

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 19 maja 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Jeziora Lgińsko na rzece Kanał Kaszczorski – nr 1. Zleceniodawca: PZW Poznań
 2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: Okręg PZW w Krakowie
 3. Obwód rybacki jeziora Staw Chyciński. Zleceniodawca: D. Naumowicz
 4. Obwód rybacki jeziora Pajtuńskie w zlewni rzeki Łyna nr 24. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 5. Obwód rybacki jeziora Mażańskie w zlewni rzeki Węgorapa nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 6. Obwód rybacki jeziora Orzyc Mały w zlewni rzeki Łyna nr 27. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 7. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Olsztynie
 8. Obwód rybacki jeziora Perty w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: Dembowski H.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 07 kwietnia 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Nicponek w zlewni rzeki Pisy nr 92. Zleceniodawca GR PZW Suwałki
 2. Obwód rybacki Jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica nr 2 (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 3. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Witniczanka – nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Obwód rybacki jeziora Krzywe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Sławno nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 5. Obwód rybacki jeziora Rajsko I na cieku bez nazwy uchodzącym do Kanału Żeliszewo (Dopływ spod Jarostowa). Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 6. Obwód rybacki jeziora Busko na cieku Dopływ z jeziora Busko uchodzącym do rzeki Ilianka nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 7. Obwód rybacki jeziora Stawne na Strudze Lubiana (Dopływ z Trzęsacza) – nr 2. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 8. Obwód rybacki jeziora Lutowo na cieku Dopływ spod Lutówka uchodzącym do rzeki Płonia – nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 9. Obwód rybacki jeziora Lipowo na rzece Kosa  – nr 2. Zleceniodawca PZW Okręg w Gorzowie Wlkp.
 10. Obwód rybacki jeziora Pawełek w zlewni rzeki Pisa nr – 39 A. Zleceniodawca: Okręg PZW Olsztyn
 11. Obwód rybacki jeziora Jegliniszki w zlewni rzeki Hańcza nr 5. Zleceniodawca: Boksz H.
 12. Obwód rybacki Jeziora Graniczne na Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 13. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Gądkowskie Duże, Wielkie) na rzece Pliszka - nr 5. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 14. Obwód rybacki Jeziora Trześniowskie (Ciecz) na rzece Łagowa - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 15. Obwód rybacki Jeziora Ilno (Torzymskie, Ilanka) na rzece Ilanka - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 16. Obwód rybacki Jeziora Gardno na kanale Pełcz Nr 1. Zleceniodawca: J. Tonak 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 10 marca 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1. Zleceniodawca: M. Figlarz
 2. Obwód rybacki jeziora Jegocin w zlewni rzeki Pisa nr 91. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 3. Obwód rybacki jeziora Jasień na rzece Łupawa (Obrówka) nr 2. Zleceniodawca: Gospodarstwo Jeziorowe „Jasień”
 4. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: Okręg PZW Toruń
 5. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW Toruń
 6. Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW Toruń
 7. Obwód rybacki rzeki Krzycki rów nr 1 (I.17 – RZGW we Wrocławiu) Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 8. Obwód rybacki jeziora Biskupiec na rzece Wełna – Nr 3 (VII.91. – RZGW w Poznaniu) Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 9. Obwód rybacki na rzece Obrzański Kanał Południowy nr 1 (VIII.6 – RZGW we Wrocławiu) Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 10. Obwód rybacki jeziora Rogi na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Postomia nr 1. Zleceniodawca: J. Tonak
 11. Obwód rybacki rzeki Chrząstawa nr 2. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu PZW Słupsk
 12. Obwód rybacki jeziora Bobrze (Poźrzadło) na rzece Pliszka - nr 3. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 13. Obwód rybacki jeziora Karasienko (Ciemne) na rzece Ilanka nr 3. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 14. Obwód rybacki jeziora Lubińskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rzepia nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 15. Obwód rybacki jeziora Rzepinko (Boczowskie) na rzece Rzepia nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 16. Obwód rybacki jeziora Wielicko (Wielkie, Garbicz) w zlewni rzeki Rzepia nr 3. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 17. Obwód rybacki jeziora Nowoworowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca nr 1. Zleceniodawca: Naturalne Surowce Polskie Sp.z o.o. Poznań
 18. Obwód rybacki jeziora Głębokie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drawa – Nr 1. Zleceniodawca: Korn – Garden S. Kałużny
 19. Obwód rybacki zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Piława – Nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: ICHTIOPS S. Połomski

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 10 lutego 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Bludzia nr 3. Zleceniodawca: PZW Okręg w Białymstoku
 2. Obwód rybacki jeziora Trepkowskiego (Trepki) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica. Zleceniodawca: Kowarski M.
 3. Obwód rybacki rzeki Grażynka nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 4. Obwód rybacki Jezioro Jańsko na rzece Kurka nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 5. Obwód rybacki jezioro Zerbuńskie w zlewni rzeki Łyna nr 31 A. Zleceniodawca: J. Matulko
 6. Obwód rybacki rzeki Prądzona nr 2 w zlewni rzeki Chocina. Zleceniodawca: GR B. Adamczyk
 7. Obwód rybacki jeziora Sępólno Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Biała nr 1. Zleceniodawca: S. Połomski
 8. Obwód rybacki rzeki Skrwa Lewa - nr 1 (aneks). Zleceniodawca: PZW Warszawa 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 13 stycznia 2017 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Rospuda nr 3. Zleceniodawca: PZW GR Suwałki
 2. Obwód rybacki jeziora Kruklin w zlewni rzeki Węgorapa nr 7. Zleceniodawca: PZW GR Suwałki
 3. Obwód rybacki jeziora Rakowiec. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Kiersyty (Kiersity). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 5. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Rospuda nr 3. Zleceniodawca: A. Kijewska
 6. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Rospuda nr 3. Zleceniodawca: M. Podbielski
 7. Obwód rybacki jezioro Dąbie Duże na rzece Dopływ z jeziora Dąbie Duże nr1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 8. Obwód rybacki rzeki Zaborski Potok nr1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 grudnia 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Wandowo w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 2. Obwód rybacki rzeki Guber w zlewni rzeki Łyna – nr 68 – aneks do operatu. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 3. Obwód rybacki zbiornika Dobczyce na rzece Raba nr 3. Zleceniodawca: RZGW Kraków
 4. Obwód rybacki zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2. Zleceniodawca: RZGW Kraków
 5. Obwód rybacki jeziora Choczewo na cieku Bychowska Struga nr 1. Zleceniodawca: Nadleśnictwo Choczewo.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 listopada 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Martwa Wisła. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 2. Obwód rybacki jeziora Balewskiego na Kanale Kanał Juranda nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 4. Obwód rybacki jeziora Sajno w zlewni rzeki Pisa nr 80. Zleceniodawca: PZW GR w Suwałkach
 5. Obwód rybacki jeziora Wiartel w zlewni rzeki Pisa nr 94. Zleceniodawca: PZW GR w Suwałkach
 6. Obwód rybacki jezioro Złoty Potok na rzece Odpływ z jeziora Złoty Potok nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 7. Obwód rybacki jezioro Brodzkie na rzece Wodra nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 8. Obwód rybacki jezioro Dzierzgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 5 w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: D. Umiński
 9. Obwód rybacki jezioro Zerbuńskie w zlewni rzeki Łyna nr 31 A. Zleceniodawca: J. Matulko 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 14 października 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Raduń Duży w zlewni rzeki Żydówka nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 2. Obwód rybacki jeziora Leśne I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 3. Obwód rybacki jeziora Wielki Staw na rzece Cieszynka nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 4. Obwód rybacki jeziora Miejskie I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Cieszynka nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 5. Obwód rybacki jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 6. Obwód rybacki zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1. Zleceniodawca: PZW Katowice
 7. Obwód rybacki jeziora Skulskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 8. Obwód rybacki jeziora Gosławickie na cieku bez nazwy w zlewni Kanału Ślesińskiego nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 9. Obwód rybacki jeziora Brodawskie na rzece Noteć nr 4. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 10. Obwód rybacki jeziora Mąkolno na cieku Rów Lubstowski nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 11. Obwód rybacki jeziora Lubotyń na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Noteć nr 1. Zleceniodawca: A. Łakomiak
 12. Obwód rybacki jeziora Kuksy w zlewni Kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 13. Obwód rybacki jeziora Sztumskie na cieku Rów Biały nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 14. Obwód rybacki jeziora Dzierzgoń (Malborskie) na rzece Liwa nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 15. Obwód rybacki jeziora Harcerskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: M. Łukaszewski
 16. Obwód rybacki jeziora Wymój na rzece Pasłęka nr 3. Zleceniodawca: K. Kozłowski
 17. Obwód rybacki jeziora Kępka Szlachecka w zlewni rzeki Lubieńka nr 3 (aneks). Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 16 września 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Jeziora Strzeszyńskie na rzece Bogdanka – nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki Jeziora Rusałka na rzece Bogdanka – nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki jeziora Stręgiel w zlewni rzeki Węgorapa nr 9. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 4. Obwód rybacki jeziora bez nazwy w miejscowości Piłaki Wielkie w zlewni rzeki Węgorapa nr 16. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 5. Obwód rybacki jeziora Pogubie Wielkie w zlewni rzeki Pisa nr 61. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 6. Obwód rybacki rzeki Łeba nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 7. Obwód rybacki rzeki Pustynka (Klukówka) w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 8. Obwód rybacki rzeki Łupawa nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 9. Obwód rybacki rzeki Bagienica w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 10. Obwód rybacki rzeki Grabownica w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 11. Obwód rybacki jeziora Gomolskie Wielkie na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Gomolskie Małe nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 12. Obwód rybacki jeziora Gomolskie Małe na cieku bez nazwy uchodzącym do jeziora Gomolskie Małe nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Słupsk
 13. Obwód rybacki jeziora Szelment Wielki w zlewni rz. Szelmentka nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Białymstoku
 14. Obwód rybacki Kanał Agustowski nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Białymstoku
 15. Obwód rybacki jeziora Pisz w zlewni rzeki Łyny nr 26. Zleceniodawca: GR Bartołty
 16. Obwód rybacki jeziora Kiermas w zlewni rzeki Łyny nr 42. Zleceniodawca: GR Bartołty
 17. Obwód rybacki jeziora Kinkajmskie w zlewni rzeki Łyny nr 56. Zleceniodawca: GR Bartołty
 18. Obwód rybacki jeziora Kielarskie w zlewni rzeki Łyny nr 10. Zleceniodawca: GR Bartołty
 19. Obwód rybacki rzeki Bug nr 2 (aneks). Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Chełm
 20. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 4 (aneks do operatu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim
 21. Obwód rybacki jeziora Strzepcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: A. Osika
 22. Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rolno – Rybackie „Złota Rybka”
 23. Obwód rybacki jeziora Brzozolasek w zlewni rzeki Pisa nr 60. Zleceniodawca: GR PZW Suwałki
 24. Obwód rybacki jeziora Baba na cieku bez nazwy w zlewni cieku Krzywa – Nr 1. Zleceniodawca: M. Szczerba
 25. Obwód rybacki jeziora Kacko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 2. Zleceniodawca: P. Klatt
 26. Obwód rybacki jeziora Jeziorno na rzece Odpływ z jeziora Jeziorno nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 27. Obwód rybacki jeziora Księżno na rzece Odpływ z jeziora Księżno nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 28. Obwód rybacki jeziora Kochanowo na rzece Odpływ z Lubięcina nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 29. Obwód rybacki jeziora Tylne na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Obra nr 3. Zleceniodawca: J. Tonak
 30. Obwód rybacki jeziora Żarnowieckie na rzece Piaśnica (aneks). Zleceniodawca: Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne
 31. Obwód rybacki zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1. Zleceniodawca: PZW Katowice
 32. Obwód rybacki jeziora Rybackie na cieku bez nazwy uchodzący do rzeki Parsęty nr 1. Zleceniodawca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 33. Obwód rybacki jeziora Chłop na cieku Struga Wrońska nr 1. Zleceniodawca: M. Ferlin
 34. Obwód rybacki nr 224 jeziora Wielkie na rzece Obra nr 5. Zleceniodawca: M. Ferlin
 35. Obwód rybacki jeziora Trzebień Wielki w zlewni rzeki Chociel nr 3. Zleceniodawca: S. Połomski 

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie w Olsztynie. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 27 czerwca 2016 r. w Sali 315 o godz. 9.00

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, w dniu 27 czerwca 2016 roku, będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Kuźnica Wążyńska nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 2. Obwód rybacki jeziora Dadaj w zlewni rzeki Łyna nr 31. Zleceniodawca: B. Wyszyński
 3. Obwód rybacki jeziora Blanki w zlewni rzeki Łyna nr 62. Zleceniodawca: B. Wyszyński
 4. Obwód rybacki jeziora Luterskie w zlewni rzeki Łyna nr 48.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 5. Obwód rybacki jeziora Dejguny w zlewni rzeki Pisa nr 6.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 6. Obwód rybacki jeziora Limajno w zlewni rzeki Łyna nr 47.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 7. Obwód rybacki jeziora Wadąg w zlewni rzeki Łyna nr 41.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 8. Obwód rybacki jeziora Mosąg w zlewni rzeki Łyna nr 47.  Zleceniodawca: B. Wyszyński
 9. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 5. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 10. Obwód rybacki jeziora Bartosz w zlewni rzeki Łyna nr 32. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 11. Obwód rybacki jeziora Dźwierzuty w zlewni rzeki Omulew nr 6A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 12. Obwód rybacki jeziora Linówko w zlewni rzeki Łyna nr 17A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 13. Obwód rybacki jeziora Brejdyńskie w zlewni rzeki Łyna nr 62A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 14. Obwód rybacki jeziora Linowskie w zlewni rzeki Omulew nr 5. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 15. Obwód rybacki rzeki Szkarpawa. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 16. Obwód rybacki jeziora Kukowo w zlewni rzeki Jegrznia nr 6. Zleceniodawca: M. Godula
 17. Obwód rybacki jeziora Skazdubek w zlewni rzeki Rospuda nr 9. Zleceniodawca: M. Godula
 18. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Szeszupa nr 20. Zleceniodawca: M. Godula
 19. Obwód rybacki jeziora Niskie w zlewni rzeki Rospuda nr 2. Zleceniodawca: M. Godula
 20. Obwód rybacki jeziora Poźrzadło na rzece Głęboka nr 1. Zleceniodawca: L. Kotowicz
 21. Obwód rybacki jeziora Żólwińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Głęboka nr 1. Zleceniodawca: L. Kotowicz
 22. Obwód rybacki rzeki Łupawa nr 3. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 23. Obwód rybacki jeziora Łapalickie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łeba. Zleceniodawca: PZW Gdańsk
 24. Obwód rybacki jeziora Roś w zlewni rzeki Pisa nr 54. Zleceniodawca: PZW GR Suwałki

 

20.05.2016 r.

 1. Obwód rybacki jezioro Sobowidzkie na rzece Styna nr 2 w zlewni rzeki Kłodawa. Zleceniodawca: ASTACUS Hodowla Raków Polskich s.c.
 2. Obwód rybacki jeziora Linie I na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Czarna Woda – nr 2. Zleceniodawca: Kapłon J.
 3. Obwód rybacki jeziora Bocznel w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 9. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 4. Obwód rybacki jeziora Gremzdy w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 32. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 5. Obwód rybacki jeziora Baba na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krzywa - Nr 1.  Zleceniodawca:  Szczerba M.
 6. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4. Zleceniodawca: K. Łabęcki
 7. Obwód rybacki jeziora Sobowidzkie na rzece Styna nr 2 w zlewni rzeki Kłodawa. Zleceniodawca: Janczewski M.
 8. Obwód rybacki Jezioro Miejskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Warta – Nr 2 (VIII.199 – RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Poznań
 9. Obwód rybacki Jezioro Gackie na Kanale Dzwonkowskim – Nr 1 (VII.139 – RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Poznań
 10. Obwód rybacki jeziora Ukiel w zlewni rzeki Łyna 12. Zleceniodawca: GR Bartołty Wielkie
 11. Obwód rybacki jeziora Kozy (Kozińskie) w zlewni rzeki Pogorzelica (Pogorzeliczanka) nr 1. Zleceniodawca: Lublewski A.
 12. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1. Zleceniodawca: PZW Poznań
 13. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 4. Zleceniodawca: PZW Poznań
 14. Obwód rybacki rzeki Parsęta nr 1. Zleceniodawca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 15. Obwód rybacki jeziora Sztuczno (Sztuczne) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brda. Zleceniodawca: E. Rogowski
 16. Obwód rybacki jeziora Jałowo w zlewni rzeki Rospuda nr 10. Zleceniodawca: M. Godula

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 08 kwietnia 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki nr 1 (VIII.7 – RZGW we Wrocławiu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki jeziora Lubosz Wielki na rzece Mogilnica Górna – Nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki rzeki Szelmentki nr 5. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 4. Obwód rybacki jeziora Blizno w zlewni rzeki Rospuda nr 11. Zleceniodawca: PZW Suwałki
 5. Obwód rybacki jeziora Plauszynek w zlewni rzeki Szeszupa nr 25. Zleceniodawca: P. Szczęsny
 6. Obwód rybacki rzeki Rawki nr 1 – zbiornik w Rognowie (aneks). Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach.

 


 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 11 marca 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Gaudy (Kamieniec) na rzece Liwa nr 3 (aneks do operatu). Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. Zo.o.
 2. Obwód rybacki jeziora Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4 (VIII.10 – RZGW we Wrocławiu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 3. Obwód rybacki jeziora Upałtek (Opiltek, Ełpotek) w zlewni rzeki Łyny i Pregoły. Zleceniodawca: R. Borowski
 4. Obwód rybacki jeziora Firlej w zlewni rzeki Wieprz – nr 7. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu w Lublinie
 5. Obwód rybacki jeziora Rogóźno w zlewni rzeki Tyśmienica nr 2. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu w Lublinie 

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,

w dniu 12 lutego 2016 roku,

będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Mikorowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pogorzelica (Pogorzeliczanka). Zleceniodawca: PZW Słupsk

 2. Obwód rybacki rzeki Radomka nr 2 (Aneks do operatu). Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu

 3. Obwód rybacki jeziora Kacko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Długa nr 2. Zleceniodawca: Klatt P.

 4. Obwód rybacki jeziora Gardzko (Grodzko) na cieku bez nazwy uchodzącym do strumienia Smardzyński (Dopływ z Ziemomyśla) – nr 1. Zleceniodawca: Strzelczyk A.

 5. Obwód rybacki jeziora Krzywe Duże na cieku bez nazwy w zlewnni rzeki Lubna nr 2. Zleceniodawca: Tonak J.

 6. Obwód rybacki jeziora Dolskie Wielkie na cieku Rów Wyskoć – nr 1 (VI.48 – RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Poznań

 7. Obwód rybacki jeziora Białe Miałkie na rzece Kanał Kaszczorski nr 2 (VIII.12 – RZGW we Wrocławiu). Zleceniodawca: PZW Poznań

 8. Obwód rybacki jeziora Miłogoszcz Wielka w zlewni rzeki Runica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 9. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Żydówka nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 10. Obwód rybacki rzeki Słopica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 11. Obwód rybacki jeziora Kolędy Królewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słopica nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 12. Obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda – nr 1a. Zleceniodawca: S. Połomski
 13. Obwód rybacki jeziora Mikorowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pogorzelica. Zleceniodawca: Z. Król

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
w dniu 15 stycznia 2016 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Dusajek Mały w zlewni rzeki Hołnianka nr 3. Zleceniodawca: Witold Janczulewicz
 2. Obwód rybacki jeziora Górzno na cieku Mierzęcka Struga nr 1. Zleceniodawca: Opracowywanie operatów wodno prawnych Marek Figlarz
 3. Obwód rybacki jeziora Tupadły (Grabowo) w zlewni rzeki Dobrzyca nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
 4. Obwód rybacki jeziora Żubrowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 30. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
 5. Obwód rybacki jeziora Wielimie na rzece Gwda nr 1c. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 6. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Bielec (Bielska Struga) nr 1. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 7. Obwód rybacki jeziora Spore na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 2. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 8. Obwód rybacki jeziora Wierzchowo na rzece Gwda nr 1a. Zleceniodawca: Salar sp. z o. o.
 9. Obwód rybacki jeziora Smolesko (Smoleńsko) na rzece Gwda nr 1b. Zleceniodawca: Ryszard Konarski.
 10. Obwód rybacki jeziora Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
 11. Obwód rybacki jeziora Boszkowskie na rzece Kanał Przemęcki nr 3. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
 12. Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Struga Płociczna w zlewni rzeki Gwda nr 1. Zleceniodawca: Damian Górka
 13. Obwód rybacki jeziora Złotowskie na rzece Głomia nr 2. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
 14. Obwód rybacki jeziora Leśne II (Małe) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 1. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
 15. Obwód rybacki jeziora Studnica na rzece Bielec (Bielska Struga) nr 1. Zleceniodawca: Wałeckie Ryby na Fali Sp. z o.o.
 16. Obwód rybacki jeziora Spore na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda nr 2. Zleceniodawca: Wałeckie Ryby na Fali Sp. z o.o.
 17. Obwód rybacki jeziora Wielimie na rzece Gwda nr 1c. Zleceniodawca: Grupa Wędkarsko-Rybacka "Wielim"

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 04 grudnia 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Dunajewo w zlewni rzeki Ingiel nr 5. Zleceniodawca: P. Uchan
 2. Obwód rybacki rzeki Obra nr 2. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 3. Obwód rybacki rzeki Guber w zlewni rzeki Łyna nr - 68. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 4. Obwód rybacki jeziora Wronowo na rzece Wkra nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 5. Obwód rybacki jeziora Kisielice na cieku dopływ w Kisielicach nr 2 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: PZW Elbląg
 6. Obwód rybacki kanału Kanał Brajteryna w zlewni rzeki Nogat. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 7. Obwód rybacki jeziora Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 8. Obwód rybacki jeziora bez nazwy przy miejscowości Kisielice (Piekne, Bakutil) na cieku dopływ w Kisielicach nr 1 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja). Zleceniodawca: PZW Elbląg
 9. Obwód rybacki rzeki Odra - Nr 1a (w wykazie obwód figuruje pod numerem IX.220a - RZGW w Poznaniu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu

 


Informujemy, że posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu 06.11.2015 r. o godzinie 12.30w sali nr 368, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 06 listopada 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Długie w zlewni rzeki Omulew nr 14. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 2. Obwód rybacki jeziora Duś w zlewni rzeki Pisa nr 45. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 3. Obwód rybacki jeziora Skok w zlewni rzeki Pisa nr 46. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 4. Obwód rybacki jeziora Arklickie na rzece Omet (Zach.) nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 5. Obwód rybacki jeziora Komin (Kajmino) w zlewni rzeki Łyna nr 43. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 6. Obwód rybacki jeziora Długie (Siniec Wielki) w zlewni rzeki Omet nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 7. Obwód rybacki jeziora Węgorzyno na rzece Słupia nr 4. Zleceniodawca: Z. Cieślewicz;
 8. Obwód rybacki jeziora Poledno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: G. Rolne Poledno;
 9. Obwód rybacki jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2 a. Zleceniodawca: PZW Toruń;
 10. Obwód rybacki rzeki Reda nr 3. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 11. Obwód rybacki rzeki Reda nr 1. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 12. Obwód rybacki jeziora Wieckie na rzece Wda nr 1. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 13. Obwód rybacki jeziora Sumińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 14. Obwód rybacki jeziora Małe Sarnowicze na rzece Zbrzyca nr 1. Zleceniodawca: PZW Gdańsk;
 15. Obwód rybacki jeziora Unichowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skotawa. Zleceniodawca: E. Zieliński;

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 października 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Jezierskie (Jeziorki) Kanału Augustowskiego nr 6. Zleceniodawca: M. Jasionek
 2. Obwód rybacki jeziora Bełdany w zlewni rzeki Pisa nr 48. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 3. Obwód rybacki rzeki Mała Wełna - nr 1. Zleceniodawca: G. Lipiński
 4. Obwód rybacki jeziora Karasiowe w zlewni rzeki Dobrzyca nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW
 5. Obwód rybacki jeziora Sumowo w zlewni rzeki Szeszupa nr 18. Zleceniodawca: R. Banaszewski
 6. Obwód rybacki jeziora Czarne na rzece Salinka nr 1. Zleceniodawca Osika A.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 września 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Niesłysz na rzece Ołobok nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 2. Obwód rybacki jeziora Wilkowskie na rzece Borowianka nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 3. Obwód rybacki jeziora Niedźwiedno na rzece Dopływ z jeziora Niedźwiedno nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 4. Obwód rybacki jeziora Lubinickie na rzece Lubinica nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 5. Obwód rybacki jeziora Zbąszyńskie na rzece Obra nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 6. Obwód rybacki Kanał Ołobok nr 2. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 7. Obwód rybacki jeziora Berzyńskie na rzece Dojca - nr 2. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn" sp. z o.o.
 8. Obwód rybacki jeziora Śniardwy w zlewni rzeki Pisy - nr 50. Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy" Sp. z o.o.
 9. Obwód rybacki jeziora Dubelis w zlewni rzeki Marycha nr 18. Zleceniodawca: K. Przeborowski
 10. Obwód rybacki jeziora Jurkowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 35. Zleceniodawca: B. Semborska
 11. Obwód rybacki jeziora Borek na rzece Steklnik nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 12. Obwód rybacki jeziora Dziarg (Duże) na rzece Konotop - nr 1. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 13. Obwód rybacki jeziora Orło w zlewni rzeki Pisa nr 21. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 14. Obwód rybacki jeziora Inulec w zlewni rzeki Pisa nr 29. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 15. Obwód rybacki jeziora Ryńskie - Tałty w zlewni rzeki Pisa nr 26. Zleceniodawca: GR Mikołajki
 16. Obwód rybacki jeziora Harcerskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Korytnica nr 1a. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW w Pile
 17. Obwód rybacki jeziora Jelonek w zlewni rzeki Lubcza nr 1. Zleceniodawca: L. Sosiński
 18. Obwód rybacki jeziora Dumbel w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 43. Zleceniodawca: Z. Gobczyński

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 26.06.2015 r.
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Jezioro Słupino w dorzeczu rzeki Wdy. Zleceniodawca: R. Olter
 2. Obwód rybacki rzeki Stradyk nr 1. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 3. Obwód rybacki jeziora Jerzewo (Brachlewo) w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Pirtys (Pyre) w zlewni rzeki Marycha nr 17. Zleceniodawca: M. Bednarski
 5. Obwód rybacki jeziora Niesłysz na rzece Ołobok nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 6. Obwód rybacki jeziora Wilkowskie na rzece Borowianka nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 7. Obwód rybacki jeziora Niedźwiedno na rzece Dopływ z jeziora Niedźwiedno nr 1. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 8. Obwód rybacki jeziora Lubinickie na rzece Lubinica nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 9. Obwód rybacki jeziora Zbąszyńskie na rzece Obra nr 3. Zleceniodawca: Gospodarstwo Rybackie „Zbąszyn” sp. z o.o.
 10. Obwód rybacki jeziora Rybiec na rzece Rybiec nr 1. Zleceniodawca: T. Kruza

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 29.05.2015 r.
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Łeby nr 4. Zleceniodawca: S. Klich
 2. Obwód rybacki rzeki Pełcz – Nr 3. Zleceniodawca: M. Figlarz
 3. Obwód rybacki jeziora Spągi (Szpangen) w zlewni rzeki Łyna nr 55. Zleceniodawca: B. Romanowski
 4. Obwód rybacki jeziora Wójtówko w zlewni rzeki Łyna nr 53. Zleceniodawca: B. Romanowski
 5. Obwód rybacki Jezioro Słupino w dorzeczu rzeki Wdy. Zleceniodawca: R. Olter
 6. Obwód rybacki jeziora Mała Cerkwica na rzece Brzuchówka w zlewni rzeki Kamionka. Zleceniodawca: A. Donarski

Informujemy, że posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
odbędzie się 08.05.2015 r. o godz. 12.00 w Sali 368
(ul. Oczapowskiego 5, Budynek Nowej Zootechniki)

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 08 maja 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Busznica w zlewni rzeki Rospuda - nr 13. Zleceniodawca: M. Zyskowski
 2. Obwód rybacki jeziora Chojnica Duża na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Wardzynko - nr 1. Zleceniodawca:
 3. Obwód rybacki jeziora Licze w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Plińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wardęga (Gardeja). Zleceniodawca: PZW Elbląg
 5. Obwód rybacki jeziora Orneta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęcy Warmińskiej. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 6. Obwód rybacki jeziora Zdrężno w zlewni rzeki Pisa nr 88. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 7. Obwód rybacki jeziora Wądołek Duży w zlewni rzeki Pisa nr 64. Zleceniodawca: E. Łachacz
 8. Obwód rybacki jeziora Mała Cerkwica na rzece Brzuchówka nr 2 w zlewni rzeki Kamionka. Zleceniodawca: A. Dominiak
 9. Obwód rybacki jeziora Wiejskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Drężnianka – nr 1. Zleceniodawca: A. Kaczmarzyński
 10. Obwód rybacki jeziora Bukowińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: S. Szyca

 

Informujemy, że posiedzenia Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędą się w dniach:
10.04.2015 r., 08.05.2015 r., 26.06.2015 r.

Planowane rozpoczęcie posiedzeń: godz. 9.00, sala nr 368, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, w dniu 10 kwietnia 2015 roku, będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Błędzianka nr 1. Zleceniodawca: Gorlo F.
 2. Obwód rybacki rzeki Marycha nr 15. Zleceniodawca: PZW Białystok
 3. Obwód rybacki jeziora Ugoszcz na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. Zleceniodawca GR Włocławek
 4. Obwód rybacki jeziora Trąbińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rypienica. Zleceniodawca: GR Włocławek
 5. Obwód rybacki jeziora Sicińskie (Sitno) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec. Zleceniodawca: GR Włocławek
 6. Obwód rybacki jeziora Rudusk (Wojnowo) na rzece Ruziec Nr 4. Zleceniodawca: GR Włocławek
 7. Obwód rybacki jeziora Sumin (Sumińskie) na cieku struga Lubianka nr 1. Zleceniodawca: GR Włocławek
 8. Obwód rybacki jeziora Godnik na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: K. Gniedziejko
 9. Obwód rybacki jeziora Szlamy w zlewni rzeki Czarna Hańcza nr 50. Zleceniodawca: E. Symonowicz
 10. Obwód rybacki jeziora Sowica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 11. Obwód rybacki jeziora Orneta na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęcy Warmińskiej. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 12. Obwód rybacki rzeki Kumiela w zlewni rzeki Elbląg. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 13. Obwód rybacki jeziora Lubiwiec na cieku Struga Prusimska - Nr 2. Zleceniodawca: PZW Poznań
 14. Obwód rybacki jeziora Lubiąż na rzece Lubna nr 2. Zleceniodawca: UM w Lubniewicach

 

Wykaz operatów 06.03.2015

 1. Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 7 (aneks do operatu). Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 2. Obwód rybacki jeziora Dubeczyńskie (Hańskie) w zlewni rzeki Włodawka Nr 3. Zleceniodawca: PZW Chełm
 3. Obwód rybacki jeziora Lipieniec (Lipinie, Lipinki, Lipiec) w zlewni rzeki Tarasienka Nr 5. Zleceniodawca: PZW Chełm
 4. Obwód rybacki jeziora Rotcze w obwodzie nr 4. Zleceniodawca: PZW Chełm
 5. Obwód rybacki jeziora Płotycze w obwodzie nr 2. Zleceniodawca: PZW Chełm
 6. Obwód rybacki jeziora Sumin w obwodzie nr 1. Zleceniodawca: PZW Chełm
 7. Obwód rybacki jeziora Ruda Duża w zlewni rzeki Pisa nr 11. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 8. Obwód rybacki rzeki Pliszka nr 4. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 9. Obwód rybacki rzeki Pliszka nr 6. Zleceniodawca: PZW Zielona Góra
 10. Obwód rybacki jeziora Dzicze na rzece Płytnica – Nr 3. Zleceniodawca: Jaroszewicz S.
 11. Obwód rybacki jeziora Białe Sosnowickie (Libiszowskie) w zlewni rzeki Piwonia nr 8. Zleceniodawca: GR „Polesie”

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Zespołu Opiniującego operaty Rybackie.

Posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się
w dniu 05 lutego 2015 roku, o godz. 9.00, w sali 368.
 
Na posiedzeniu będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Wieprza nr 3. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 2. Obwód rybacki jeziora Durąg na rzece Grabiczek nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 3. Obwód rybacki jeziora Srebrne Duże (Straszek) w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 4. Obwód rybacki jeziora Pasłęk na rzece Pasłęka nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 5. Obwód rybacki jeziora Włodowo (Włodowskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 6. Obwód rybacki jeziora Platyny na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 7. Obwód rybacki jeziora Ględy (Brzeźne) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 8. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) w zlewni rzeki Lutryna. Zleceniodawca: PZW Toruń
 9. Obwód rybacki rzeki Nurzec nr 1. Zleceniodawca: PZW Warszawa
 10. Obwód rybacki jeziora Dłużec (Dłużek). Zleceniodawca: A. Mierzejewski
 11. Obwód rybacki jeziora Zelwa w zlewni rzeki Marycha nr 27. Zleceniodawca: M. Bednarski
 12. Obwód rybacki jeziora Dowcień w zlewni rzeki Marycha nr 25. Zleceniodawca: M. Bednarski
 13. Obwód rybacki jeziora Bolcie Małe w zlewni rzeki Ingiel - nr 2. Zleceniodawca: J. Zieliński
 14. Obwód rybacki jeziora Kałek na rzece Odpływ z jeziora Kałek nr 1 w regionie wodnym Środkowej Odry. Zleceniodawca: B. G. Stasiszyn
 15. Obwód rybacki jeziora Błeszno na rzece Jeziornica nr 1 w regionie wodnym Środkowej Odry. Zleceniodawca: R. Maćkowiak
 16. Obwód rybacki rzeki Lubsza nr 1 w regionie wodnym środkowej Odry. Zleceniodawca: PZW Okręg w Zielonej Górze
 17. Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 7 (aneks do operatu) .  Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 18. Obwód rybacki Kanału Mosińskiego - Nr 1 (aneks do operatu) .  Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 19. Obwód rybacki rzeki Wda nr 4. Zleceniodawca: M. Gostomski
 20. Obwód rybacki jeziora Siekierowo w zlewni rzeki Czarna Hańcza - nr 4. Zleceniodawca: F. Osiński.
 21. Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Węgorapa nr 12. Zleceniodawca: Z. Karasek.
 22. Obwód rybacki jeziora Ruda Duża w zlewni rzeki Pisa nr 11. Zleceniodawca:  H. Wiszowaty.
 23. Obwód rybacki zbiornika Sosnówka na rzece Czerwonka nr 1. Zleceniodawca: PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

 

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 09 stycznia 2015 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki rzeki Drawica - Nr 2 (Nr obwodu 479). Zleceniodawca B. Kotowicz
 2. Obwód rybacki rzeki Brzeźnica w zlewni Kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca PZW Elbląg
 3. Obwód rybacki rzeki Bauda. Zleceniodawca PZW Elbląg
 4. Obwód rybacki jeziora Fila (Bolity, Balwiąg, Bema) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Miłakówka. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 5. Obwód rybacki jeziora Siemiańskie (Urowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 6. Obwód rybacki jeziora Łąckie (Łąka, Lonker) na cieku Struga nr 1 w zlewni rzeki Drwęca. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 7. Obwód rybacki jeziora Skolickie (Skolity) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Pasłęka. Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 8. Obwód rybacki jeziora Guzowy Piec na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Jemiołówka (Amling). Zleceniodawca: PZW Osztyn;
 9. Obwód rybacki jeziora Długie (Lanke) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka nr 1. Zleceniodawca: Szczęsny M.;
 10. Obwód rybacki jeziora Trzebońskie Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubcza - Nr 1 poz. 310. Zleceniodawca PPPU-H „LEŚNIK";
 11. Obwód rybacki jeziora Łąkie na rzece Kamienna - Nr 1 poz. 363. Zleceniodawca PPPU-H „LEŚNIK";
 12. Obwód rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica - Nr 1 poz. 405. Zleceniodawca PPPU-H „LEŚNIK";
 13. Obwód rybacki jeziora Kamionka w zlewni rzeki Pisa nr 33 A. Zleceniodawca: J. Klik - Kaczmarczyk
 14. Obwód rybacki jeziora Borzymowskie (Choceń) w zlewni rzeki Chodeczka nr 6. Zleceniodawca GR Włocławek
 15. Obwód rybacki jeziora Lubieńskie w zlewni rzeki Lubieńka nr 2. Zleceniodawca GR Włocławek
 16. Obwód rybacki jeziora Lubienieckie w zlewni rzeki Chodeczka nr 4. Zleceniodawca GR Włocławek
 17. Obwód rybacki jeziora Kamienieckie w zlewni rzeki Zgłowiączka nr 7; Zleceniodawca GR Włocławek
 18. Obwód rybacki jeziora Kromszewickie w zlewni rzeki Chodeczka nr 2;
 19. Obwód rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica - nr 1.
 20. Obwód rybacki jeziora Chlewienko w zlewni rzeki Chociel- nr 2.
 21. Obwód rybacki jeziora Dobre na rzece Zdbica nr 1. Zleceniodawca: M. Czajkowski
 22. Obwód rybacki jeziora Stary Wersk na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka nr 1. Zleceniodawca: D. Pepliński

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 05 grudnia 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki rzeki Pisa nr 1 w zlewni rzeki Łyna. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 2. Obwód rybacki rzeki Gołdapa nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 3. Obwód rybacki rzeki Węgorapa nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 4. Obwód rybacki rzeki Łyna nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 5. Obwód rybacki kanału Brożajskiego nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 6. Obwód rybacki kanału Mazurskiego nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 7. Obwód rybacki kanału Mazurskiego nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 8. Obwód rybacki rzeki Utrata Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 9. Obwód rybacki jeziora Babięty Wielkie w zlewni rzeki Pisa nr 34. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 10. Obwód rybacki jeziora Łęsk w zlewni rzeki Omulew nr 15. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 11. Obwód rybacki jeziora Marksoby w zlewni rzeki Rozoga nr 2. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 12. Obwód rybacki jeziora Kalwa w zlewni rzeki Łyna nr 19. Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 13. Obwód rybacki jeziora Sąpłaty w zlewni rzeki Omulew nr 4.  Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 14. Obwód rybacki jeziora Serwent w zlewni rzeki Omulew nr 20.  Zleceniodawca: Kampania Mazurska Pasym Sp. z o.o.
 15. Obwód rybacki cieku Zielona Struga w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 16. Obwód rybacki kanału Kanał Górny w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 17. Obwód rybacki rzeki Wel nr 10. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 18. Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 19. Obwód rybacki rzeki Pissa nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 20. Obwód rybacki rzeki Rypienica. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 21. Obwód rybacki rzeki Ruziec nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 22. Obwód rybacki cieku Struga Lubianka nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 23. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 24. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 25. Obwód rybacki rzeki Fryba (Browina). Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 26. Obwód rybacki rzeki Osa nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 27. Obwód rybacki rzeki Osa nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 28. Obwód rybacki rzeki Osa nr 7. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 29. Obwód rybacki rzeki Osa nr 8. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 30. Obwód rybacki rzeki Lutryna nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 31. Obwód rybacki rzeki Gardęga (Gardeja) nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 32. Obwód rybacki cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 33. Obwód rybacki rzeki Mątawa nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Toruniu
 34. Obwód rybacki rzeki Bzura nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 35. Obwód rybacki rzeki Bzura nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 36. Obwód rybacki rzeki Mroga nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 37. Obwód rybacki rzeki Pisia nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 38. Obwód rybacki rzeki Skierniewka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 39. Obwód rybacki rzeki Rawka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Skierniewicach
 40. Obwód rybacki rzeki Bug nr 4 ( Aneks). Zleceniodawca: PZW Siedlce
 41. Obwód rybacki rzeki Okrzejka nr 1 ( Aneks). Zleceniodawca: PZW Siedlce
 42. Obwód rybacki rzeki Centara nr 2. Zleceniodawca: PZW Katowice.
 43. Obwód rybacki rzeki Wardęga (Gardeja) nr 1. Zleceniodawca: GR Iława
 44. Obwód rybacki rzeki Liswarta nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 45. Obwód rybacki rzeki Warta nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie

Informujemy, że na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 07 listopada 2014 roku (godz. 12.00, sala 368),
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki jeziora Lubowidz Duży na rzece Węgorza nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 2. Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: D. Gawiński
 3. Obwód rybacki jeziora Białe w zlewni rzeki Szeszupa- nr 20 A. Zleceniodawca: P. Dąbrowski
 4. Obwód rybacki rzeki Bukowa Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 5. Obwód rybacki rzeki Czarna Staszowska Nr 2. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 6. Obwód rybacki Koprzywianka Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 7. Obwód rybacki rzeki Łęg Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 8. Obwód rybacki rzeki San Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 9. Obwód rybacki rzeki Sanna Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 10. Obwód rybacki rzeki Trześniówka Nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 11. Obwód rybacki rzeki Wisła Nr 6. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 12. Obwód rybacki rzeki Wisła Nr 7. Zleceniodawca: PZW Tarnobrzeg
 13. Obwód rybacki rzeki Rozoga Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 14. Obwód rybacki rzeki Szkwa Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 15. Obwód rybacki rzeki Omulew Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 16. Obwód rybacki rzeki Orzyc Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 17. Obwód rybacki rzeki Orz Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 18. Obwód rybacki rzeki Biebrza Nr 3 – Rzeka Wissa. Zleceniodawca: Okręg Mazowiecki PZW
 19. Obwód rybacki Kanału Kanał Elbląski nr 1. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 20. Obwód rybacki jeziora Wipsowo w zlewni rzeki Łyna nr 38. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 21. Obwód rybacki jeziora Gąsiorowskie w zlewni rzeki Łyna nr 22 A. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 22. Obwód rybacki rzeki Banówka - nr 1. Zleceniodawca: PZW Elbląg
 23. Obwód rybacki rzeki Dzierzgoń w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca:  PZW Elbląg
 24. Obwód rybacki jeziora Drzonowskie na rzece Gnilec w zlewni rzeki Czernica – Nr 1 (poz.355). Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. Szczecinek
 25. Obwód rybacki rzeki Wardęga (Gardeja) nr 1. Zleceniodawca: GR Iława
 26. Obwód rybacki jeziora Tynwałdzkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: GR Iława
 27. Obwód rybacki jeziora Kopane nr 11 w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: M. Gondek
 28. Obwód rybacki jeziora Resko Przymorskie (Resko) – nr 1. Zleceniodawca J. Kaczmarek
 29. Obwód rybacki jeziora Krzywe Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lubna. Aneks do operatu. Zleceniodawca: J. Tonak
 30. Obwód rybacki jeziora Dzicze na rzece Płytnica – Nr 3. Zleceniodawca: Jaroszewicz S.
 31. Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 32. Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 33. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 34. Obwód rybacki zbiornika wodnego Poraj na rz. Warta 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 35. Obwód rybacki jeziora Resko Przymorskie (Resko) – nr 1. Zleceniodawca: M. Wiatr

 

 Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,

w dniu 10.10.2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Białe na cieku Czarna Struga nr 1 w zlewni rzeki Mała Supina (Klasztorna Struga). Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 54,56 ha
 2. Obwód rybacki jeziora Czarnoleskie na rzece Węgiermuca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 47 ha
 3. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 4. Obwód rybacki jeziora Jelonek na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wda. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 21,41 ha
 5. Obwód rybacki jeziora Klasztorne na rzece Mała Supina (Klasztorna Struga) nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 76,07 ha
 6. Obwód rybacki jeziora Łapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Radunia. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 41,68 ha
 7. Obwód rybacki jeziora Marchowo Wschodnie na cieku Zagórska Struga (Zagórzanka) nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 23,4 ha
 8. Obwód rybacki jeziora Orle na rzece Reda nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 98,75 ha
 9. Obwód rybacki jeziora Zduńskie na rzece Motława (Szpęgawa) nr 4. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 115,36 ha
 10. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda (Czysta woda) w zlewni rzeki Trzebiocha (Borowa). Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 28,8 ha
 11. Obwód rybacki jeziora Płaczewo w zlewni rzeki Piesienica. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 44,8 ha
 12. Obwód rybacki jeziora Moczydło (Żakowo) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 15,5 ha
 13. Obwód rybacki jeziora Półwieś na cieku Struga Młyńska nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 63,94 ha
 14. Obwód rybacki jeziora Staroleskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Piesienica. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 15,27 ha
 15. Obwód rybacki jeziora Wysockie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Strzelenka. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 32,64 ha
 16. Obwód rybacki rzeki Radunia nr 4. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 72,4 ha
 17. Obwód rybacki jeziora Watrleńskie (Warlińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Słupia. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 31,46 ha
 18. Obwód rybacki jeziora Wysoka (Wycztok) na rzece Goscinna nr 2. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 101,57 ha
 19. Obwód rybacki jeziora Kazubskie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 1 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku 17,17 ha
 20. Obwód rybacki Zbiornika Dobromierz na rzece Strzegomka nr 1. Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach (JK)
 21. Obwód rybacki rzeki Ruda nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 22. Obwód rybacki rzeki Ruda nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 23. Obwód rybacki rzeki Olza nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 24. Obwód rybacki rzeki Odra nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 25. Obwód rybacki rzeki Przemsza nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 26. Obwód rybacki rzeki Pszczynka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 27. Obwód rybacki jeziora Gil Wielki. Zleceniodawca: GR Ostróda
 28. Obwód rybacki rzeki Warta - Nr 5. Zleceniodawca PZW Konin
 29. Obwód rybacki rzeki Włoszczowska nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 30. Obwód rybacki rzeki Czarna Konecka nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 31. Obwód rybacki rzeki Giłwa nr 4. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 32. Obwód rybacki rzeki Miłakówka nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 33. Obwód rybacki rzeki Morąg nr 2. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 34. Obwód rybacki jeziora Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Wielkiego nr 2 w zlewni rzeki Wierzyca. Zleceniodawca: A. Osika AS 95 ha
 35. Obwód rybacki jeziora Trzebuń na rzece Głęboka - Nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp.
 36. Obwód rybacki jeziora Busino na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Płytnica - Nr 1. Zleceniodawca: PPPU-H „Leśnik"
 37. Obwód rybacki jeziora zbiornika Goczałkowice nr 2. Zleceniodawca: PPPU-H „Leśnik"
 38. Obwód rybacki jeziora Danków Duży na kanale Pełcz - nr 2. Zleceniodawca: A. Strzelczyk
 39. Obwód rybacki jeziora Kopane w zlewni rzeki Szeszupa nr 11. Zleceniodawca: Z. Jasielon
 40. Obwód rybacki zbiornika Zaporowego (jeziora) Krzynia na rzece Słupia nr 8. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 41. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 42. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 43. Obwód rybacki rzeki Łupawa (Obrówka) nr 1. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 44. Obwód rybacki rzeki Brda nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 45. Obwód rybacki rzeki Boruja. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 46. Obwód rybacki rzeki Bytowa (Bytówka) nr 3. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 47. Obwód rybacki rzeki Kamienica nr 1 w zlewni rzeki Słupia. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 48. Obwód rybacki rzeki Węgorza nr 1. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 49. Obwód rybacki rzeki Czernica nr 1. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 50. Obwód rybacki rzeki Bukowina nr 2 w zlewni rzeki Łupawa. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 51. Obwód rybacki jeziora Wielkie Zielone na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Chocina. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 52. Obwód rybacki jeziora Konradowo na rzece Słupia nr 7. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 53. Obwód rybacki rzeki Brda 4. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 54. Obwód rybacki rzeki Pogorzelica nr 2. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 55. Obwód rybacki rzeki Kurówka nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 56. Obwód rybacki rzeki Wyżnica nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 57. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 58. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 2. Zleceniodawca: PZW Lublin
 59. Obwód rybacki rzeki Bystrzyca nr 3. Zleceniodawca: PZW Lublin
 60. Obwód rybacki rzeki Chodelka nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 61. Obwód rybacki rzeki Wardęga (Gardeja) nr 1. Zleceniodawca: GR Iława
 62. Obwód rybacki jeziora Tynwałdzkie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Iławka. Zleceniodawca: GR Iława
 63. Obwód rybacki Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilica nr 3. Zleceniodawca: PZW Piotrków Trybunalski
 64. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 2. Zleceniodawca: PZW Piotrków Trybunalski
 65. Obwód rybacki jeziora Łomno na kanale Łomno - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Poznań
 66. Obwód rybacki jeziora Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka - Nr 1. Zleceniodawca.: J. Kaczmarek
 67. Obwód rybacki rzeki Warta nr 3. Zleceniodawca PZW Sieradz
 68. Obwód rybacki Zbiornika Czchów na rzece Dunajec nr 6. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 69. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 7. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 70. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 8. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 71. Obwód rybacki rzeki Dunajec nr 9. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 72. Obwód rybacki rzeki Raby nr 5. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 73. Obwód rybacki rzeki Breń nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 74. Obwód rybacki rzeki Uszwicy nr 1. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 75. Obwód rybacki rzeki Biała Tarnowska nr 2. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 76. Obwód rybacki rzeki Wisły nr 4. Zleceniodawca: PZW Tarnów
 77. Obwód rybacki rzeki Wisły nr 5. Zleceniodawca: PZW Tarnów

 


Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie,
w dniu 18 września 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 

 1. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 2. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 3. Obwód rybacki Nr 28 Zbiornika wodnego Słupca na rzece Meszna - Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Koninie;
 4. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 5. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 6. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 7. Obwód rybacki rzeki Mierzawa nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 8. Obwód rybacki rzeki Nidzica nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 9. Obwód rybacki rzeki Czarna Nida nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 10. Obwód rybacki rzeki Nida nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 11. Obwód rybacki rzeki Nida nr 2. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 12. Obwód rybacki rzeki Nida nr 3. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 13. Obwód rybacki Zbiornika Chańcza na rzece Czarna Staszowska nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 14. Obwód rybacki Zbiornika Brody Iłżeckie na rzece Kamienna nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 15. Obwód rybacki Zbiornika Wióry na rzece Świślina nr 1. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 16. Obwód rybacki rzeki Kamienna nr 2. Zleceniodawca PZW Zarząd Okręgu w Kielcach
 17. Obwód rybacki jeziora Dębno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Samica Stęszewska - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Poznaniu
 18. Obwód rybacki rzeki Raba nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW w Krakowie 38 ha
 19. Obwód rybacki jeziora Łękińskie w zlewni rzeki Ruda (Kuśnia). Zleceniodawca: Zarząd Okręgu PZW w Słupsku
 20. Obwód rybacki jeziora Grabieńszczyzna w zlewni rzeki Szczeberka - Nr 2. Zleceniodawca: Cz. Staniszewski
 21. Obwód rybacki jeziora Wodziłki w zlewni rzeki Szeszupa - Nr 8. Zleceniodawca: J. Nowikow
 22. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 9. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 23. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 10. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 24. Obwód rybacki rzeki Liwa nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 25. Obwód rybacki rzeki Liwa nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 26. Obwód rybacki rzeki Drwęca Warmińska. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 27. Obwód rybacki rzeki Wałsza. Zleceniodawca: Okręg PZW Elbląg
 28. Obwód rybacki rzeki Radunia nr 5. Zleceniodawca: PZW Okręg w Gdańsku
 29. Obwód rybacki rzeki Skawa - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 30. Obwód rybacki rzeki Skawa - Nr 3. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 31. Obwód rybacki rzeki Soła - Nr 1. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 32. Obwód rybacki Zbiornika Tresna na rzece Soła - Nr 2. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 33. Obwód rybacki Zbiornika Porąbka na rzece Soła - Nr 3. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 34. Obwód rybacki Zbiornika Czaniec na rzece Soła - Nr 4. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 35. Obwód rybacki rzeki Soła - Nr 5. Zleceniodawca: PZW Zarząd Okręgu Bielsko - Biała
 36. Obwód rybacki jeziora Busino na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Płytnica - Nr 1.
 37. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 6. Zleceniodawca: PZW Olsztyn
 38. Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 8. Zleceniodawca: PZW Olsztyn 62,4 ha
 39. Obwód rybacki jeziora Trzebuń na rzece Głęboka - Nr 4. Zleceniodawca: Okręg PZW Gorzów Wlkp.
 40. Obwód rybacki rzeki Mała Panew nr 1. Zleceniodawca: PZW Okręg w Częstochowie
 41. Obwód rybacki rzeki Mała Wisła nr 3. Zleceniodawca: Okręg PZW w Katowicach
 42. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Katowicach
 43. Obwód rybacki rzeki Chechło nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Katowicach
 44. Obwód rybacki rzeki Biała Przemsza nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 45. Obwód rybacki rzeki Pogoria nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 46. Obwód rybacki rzeki Piotrówka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 47. Obwód rybacki rzeki Kłodnica nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 48. Obwód rybacki rzeki Drama nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 49. Obwód rybacki rzeki Bierawka nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 50. Obwód rybacki Zbiornik Rybnik nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 51. Obwód rybacki Potok Toszecki nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 52. Obwód rybacki rzeki Brynica nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 53. Obwód rybacki rzeki Przemsza nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW Katowice
 54. Obwód rybacki rzeki Drzewiczka nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Tryb.;
 55. Obwód rybacki rzeki Luciąża nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim;
 56. Obwód rybacki jeziora Gil Wielki. Zleceniodawca: GR Ostróda

 

Informujemy, że posiedzenie Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie odbędzie się w dniu
30.06.2014 r.  o godzinie 11.15,  w sali nr 368, budynek Wydziału Nauk o Środowisku przy ul. Oczapowskiego 5.

Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
w dniu 30 czerwca 2014 roku,
będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 2. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 3.  Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii.  Zleceniodawca: PZW Słupsk
 4. Obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 5. Obwód rybacki rzeki Zagożdżonka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 6. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 7. Obwód rybacki rzeki Radomka Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 8. Obwód rybacki rzeki Iłżanka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 9. Obwód rybacki rzeki Krępianka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 10. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 11. Obwód rybacki rzeki Skawinka nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 12. Obwód rybacki rzeki Szreniawa 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 13. Obwód rybacki rzeki Szreniawa nr 2. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 14. Obwód rybacki jeziora Karwik w zlewni rzeki Łyna – nr 61. Zleceniodawca: A. Siegmund
 15. Obwód rybacki rzeki Mała Wisła 1 – aneks rozszerzający. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne AP
 16. Obwód rybacki rzeki Omulna (Wełtyńska Struga) Nr 2.  Zleceniodawca: M. Siwek
 17. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 18. Obwód rybacki rzeki Wieprz nr 4. Zleceniodawca: PZW Lublin
 19. Obwód rybacki rzeki Wieprz nr 5. Zleceniodawca: PZW Lublin
 20. Obwód rybacki rzeki Tyśmienica nr 1. Zleceniodawca: PZW Lublin
 21. Obwód rybacki rzeki Zgłowiączka nr 1. Zleceniodawca: GR Włocławek
 22. Obwód rybacki jeziora Modzerowskie na rzece Noteć – Nr 3.  Zleceniodawca: GR Włocławek
 23. Obwód rybacki Jezioro Falmierowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Łobżonka Nr 1. Zleceniodawca:  Okręg Nadnotecki PZW w Pile
 24. Obwód rybacki Jezioro Wapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW w Pile


Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 05.06.2014 r. zostały zaopiniowane operaty na następujące obwody:

 1. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca:  Ł. Krzywoszyński – Pozytywnie;
 2. Obwód rybacki Rzeki Drwęca nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn – Pozytywnie;
 3. Obwód rybacki nr 26 Jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie – Pozytywnie;
 4. Obwód rybacki Jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3. Zleceniodawca: P. Włodarczyk– Pozytywnie;
 5. Obwód rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – Pozytywnie;
 6. Obwód rybacki Jeziora Kolno w zlewni Kanału Augustowskiego nr 7.  Zleceniodawca: Usługi Rybackie Marek Bednarski– Pozytywnie;
 7. Obwód rybacki rzeki Grabia nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim– Pozytywnie;
 8. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 9. Obwód rybacki rzeki Rudawa nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 10. Obwód rybacki rzeki Dłubnia nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 11. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie– Pozytywnie;
 12. Obwód rybacki rzeki Zwolenka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu– Pozytywnie;
 13. Obwód rybacki rzeki Bug Nr 4; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 14. Obwód rybacki rzeki Liwiec Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 15. Obwód rybacki rzeki Okrzejka Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 16. Obwód rybacki rzeki Wilga Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach– Pozytywnie;
 17. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk – Wstrzymany;
 18. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk– Wstrzymany;
 19. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii.  Zleceniodawca: PZW Słupsk– Wstrzymany;

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. inż. Paweł Poczyczyński, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie;
 • dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego;
 • prof. dr hab. inż. Roman Kujawa - Członek Zespołu;
 • dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM – Członek Zespołu;
 • dr inż. Joanna Szymanowicz – Sekretarz Zespołu;
 • dr Łukasz Rejt – Przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz - Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie;
 • Rafał Kaszubowski – Autor operatu;
 • Dominik Krzywoszyński – Autor operatu;


Informujemy, że na prośbę na użytkownika rybackiego następujące operaty na obwody rybackie :

 • 12. Obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 13. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 14. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 15. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 • 16. Obwód rybacki rzeki Radomka Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;

Zostały wycofane i będą poddane głosowaniu na następnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie (30.06.2014 r.).Na posiedzeniu Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie, w dniu 05 czerwca 2014 roku, będą opiniowane operaty rybackie na następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: Ł. Krzywoszyński;
 2. Obwód rybacki Rzeki Drwęca nr 3. Zleceniodawca: PZW Olsztyn;
 3. Obwód rybacki nr 26 Jeziora Głodowskie na cieku Struga Kawnicka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie;
 4. Obwód rybacki Jeziora Pobojno na Kanale Augustowskim nr 3. Zleceniodawca: P. Włodarczyk;
 5. Obwód rybacki rzeki Wąska nr 2 w zlewni kanału Kanał Elbląski. Zleceniodawca: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu;
 6. Obwód rybacki Jeziora Kolno w zlewni Kanału Augustowskiego nr 7. Zleceniodawca: Usługi Rybackie Marek Bednarski;
 7. Obwód rybacki rzeki Grabia nr 1. Zleceniodawca PZW Okręg w Piotrkowie Trybunalskim;
 8. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 9. Obwód rybacki rzeki Rudawa nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 10. Obwód rybacki rzeki Dłubnia nr 1. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 11. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca Okręg PZW w Krakowie
 12. Obwód rybacki Zbiornika Domaniów na rzece Radomka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 13. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 14. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 5. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 15. Obwód rybacki rzeki Pilica nr 6. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 16. Obwód rybacki rzeki Radomka Nr 2. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 17. Obwód rybacki rzeki Zwolenka Nr 1. Zleceniodawca: Okręg PZW w Radomiu;
 18. Obwód rybacki rzeki Bug Nr 4; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 19. Obwód rybacki rzeki Liwiec Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 20. Obwód rybacki rzeki Okrzejka Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 21. Obwód rybacki rzeki Wilga Nr 1; Zleceniodawca: Okręg PZW w Siedlcach;
 22. Obwód rybacki jeziora Krzyna na rzece Słupia nr 8, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 23. Obwód rybacki rzeki Słupia nr 9, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk
 24. Obwód rybacki rzeki Skotawa nr 2, aneks do opinii. Zleceniodawca: PZW Słupsk


Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 14.05.2014 r. zostały zaopiniowane operaty na następujące obwody:

 1. Obwód rybacki Jeziora Chodzieskie na rzece Bolemka - Nr 1. Zleceniodawca: Okręg Nadnotecki PZW w Pile: Pozytywnie
 2. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: Łukasz Krzywoszyński: Wstrzymany
 3. Obwód rybacki Rzeki Drwęca nr 3. Zleceniodawca: mgr inż. Rafał Kaszubowski: Wstrzymany
 4. Obwód rybacki rzeki Skrwa Lewa Nr 1. Zleceniodawca: „Wędkarskie Wody": Pozytywnie
 5. Obwód rybacki rzeki Skrwa Prawa Nr 1. Zleceniodawca: „Wędkarskie Wody": Pozytywnie
 6. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: „Wędkarskie Wody": Pozytywnie
 7. Obwód rybacki jeziora Kolno na Kanale Augustowskim Nr 7. Zleceniodawca: Power Management sp. z o.o.: Pozytywnie
 8. Obwód rybacki jeziora Kolno na Kanale Augustowskim Nr 7. Zleceniodawca: Wojciech Kulbacki: Pozytywnie
 9. Obwód rybacki jeziora Kolno na Kanale Augustowskim Nr 7. Zleceniodawca: Beata Barbara Cebeterewicz: Pozytywnie
 10. Obwód rybacki rzeki Zimnica nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 11. Obwód rybacki rzeki Cicha Woda nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 12. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 2. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 13. Obwód rybacki rzeki Kaczawa nr 3. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 14. Obwód rybacki rzeki Odra nr 7. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 15. Obwód rybacki rzeki Odra nr 8. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 16. Obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 17. Obwód rybacki Rzeki Rudna nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 18. Obwód rybacki Rzeki Szprotawa nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 19. Obwód rybacki Rzeki Skrwa Lewa nr 1. Zleceniodawca: mgr inż. Jacek Kaczmarek: Pozytywnie
 20. Obwód rybacki Rzeki Zgłowiączka nr 2. Zleceniodawca: mgr inż. Jacek Kaczmarek: Pozytywnie
 21. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 22. Obwód rybacki Jeziora Rybnica na rzece Rybniczanka nr 3. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 23. Obwód rybacki Jeziora Pieczysko w zlewni rzeki Czarna Hańcza. Zleceniodawca: Robert Janczewski: Pozytywnie
 24. Obwód rybacki Rzeki Tążyna. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 25. Obwód rybacki rzeki Skrwa Lewa Nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 26. Obwód rybacki rzeki Skrwa Prawa Nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 27. Obwód rybacki Rzeki Motława nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 28. Obwód rybacki Zbiornika Słup na rzece Nysa Szalona nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy: Pozytywnie
 29. Obwód rybacki Rzeki Bug nr 2. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Chełmie: Pozytywnie
 30. Obwód rybacki Rzeki Bug nr 3. Zleceniodawca: Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Białej Podlaskiej: Pozytywnie
 31. Obwód rybacki Zbiornika Włocławskiego na rzece Wisła Nr 5. Zleceniodawca: mgr inż. Jacek Kaczmarek: Pozytywnie
 32. Obwód rybacki Jeziora Czarno - Czerskie w zlewni rzeki Chełmiczka nr 1. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie
 33. Obwód rybacki Rzeki Zgłowiączka nr 2. Zleceniodawca: Zarząd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego: Pozytywnie

W posiedzeniu wzięły udział następujące osoby:

 • dr hab. Paweł Poczyczyński, prof. UWM - Przewodniczący Zespołu Opiniującego Operaty Rybackie
 • dr hab. Jacek Kozłowski, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Piotr Hliwa, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego
 • dr hab. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM - Członek Zespołu
 • dr inż. Joanna Szymanowicz - Sekretarz Zespołu
 • Hubert Szymański - Przedstawiciel Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Anna Hornatkiewicz-Żbik - Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz - Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Katarzyna Kuderska - Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Jacek Kaczmarek - Autor operatu
 • Dominik Krzywoszyński - Autor operatu