ERASMUS + wyjazdy na praktyki

Uprzejmie przypominamy, że do 10 stycznia 2017 roku studenci, którzy chcieliby wyjechać na praktyki zagraniczne w ramach  programu ERASMUS+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 powinni zgłosić się do Koordynatora Wydziałowego, dr hab. D. Witkowskiej, prof. UWM, pokój 102.