Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych

 

 http://www.uwm.edu.pl/wbz/sitefiles/image/KTIPSZW/logo%20NKOSiPZ.jpg

Historia


Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku. Założycielem i opiekunem naukowym jest dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka. Wówczas koło skupiało głównie studentów z kierunków: Towaroznawstwo oraz Zootechnika i liczyło 8 osób. Aktualnie skład osobowy (15 członków) stanowią studenci kierunku Zootechnika i Bioinżynieria produkcji żywności. Pierwszym przewodniczącym był Kamil Zembrzuski, następnie Marzena Hajduczenia, a obecnie funkcję tę pełni mgr inż. Natalia Skiepko. Natomiast zastępcą przewodniczącej i skarbnikiem jest Marlena Baryczka.


 

Spotkania członków Koła

Odbywają się co dwa tygodnie w sali dydaktycznej Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych nr 022.

Informacje o terminie i programie kolejnych spotkań - uzyskać można u opiekuna naukowego lub przewodniczącej Koła.