Nagrody dla pracowników Wydziału

Podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 pracownicy naszego Wydziału zostali uhonorowani odznaczeniami.
Pan dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM z Katedry Ichtiologii i Akwakultury został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalem za Długoletnią Służbę.
Pan prof. dr hab. Zbigniew Jaworski z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa został odznaczony przez Ministra Edukacji i Nauki Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pani dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych została odznaczona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Honorową Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.
Piękny początek nowego roku akademickiego. Ngrodzonym serdecznie gratulujemy!