List Intencyjny - ZPE i WBZ

W dniu dzisiejszym podpisany został List Intencyjny o współpracy pomiędzy Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt a Zespołem  Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Nasz Wydział reprezentowała Pani Dziekan - prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw., natomiast ZPE w Olsztynie - Dyrektor, Pani mgr Wanda Agnieszka Jabłońska. ZPE w Olsztynie jest placówką publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym  i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju.
 
Współpraca z tą Instytucją, to możliwość praktycznej edukacji dla Studentów kierunku "Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii", którzy w ramach przedmiotu "Edukacja i terapia wspomagająca z udziałem psa" wraz z dr inż. Ewą Jastrzębską prowadzą zajęcia dla uczniów z różnymi deficytami w zakresie funkcjonowania fizycznego i psychicznego.