Oferta usługowo-badawcza

Wykaz i cennik wykonywanych analiz chemicznych


lp.
  rodzaj analizy
cena zł netto
1  białko ogólne45,00
2
  białko strawne
80,00
3
  białko właściwe
70,00
4
  sucha masa
20,00
5
  sucha masa (mięso, tkanki, kały)
30,00
6
  współczynnik podsuszania
20,00
7
  popiół surowy
30,00
8
  popiół nierozpuszczalny w HCl
35,00
9
  tłuszcz surowy wg Soxleta
35,00
10
  tłuszcz po hydrolizie
50,00
11
  włókno surowe
50,00
12
  oznaczenie chlorków (oznaczenie soli) NaCl
25,00
13
  wartość kaloryczna (energia brutto)
50,00
14
  frakcja włókna NDF, ADF, ADL/ za każdą
50,00
15
  analiza podstawowa
180,00 pasze
190,00 mięso, tkanki, kały
16
  ocena chemiczna jakości kiszonek
  ocena chemiczna jakości siana
250,00
180,00
17
  ocena organoleptyczna siana, sianokiszonki
100,00
18
  cholesterol
  94,00
19
  aminokwasy
500,00
20
  karoteny
160,00
21
  witamina A
160,00
22
  witamina E
160,00
23
  tokoferole
250,00
24
  witamina C
100,00
25
  przygotowanie prób do analizy
  10,00
26
  metylacja
  20,00
27
  rozdział kwasów tłuszczowych
150,00
28
  liczba kwasowa
  40,00
29
  liczba nadtlenkowa
  35,00
30
  pH
   5,00
31
  współczynnik podsuszania
  20,00
32
  cukry
  46,00
33
  ocena mikroskopowa pasz przemysłowych
200,00
34
  ocena wartości pokarmowej w systemie INRA
  (analiza podstawowa, pH, wyliczenie)
230,00
35
  skrobia
  40,00
36
  alkohol w próbkach pasz
  30,00
37
  energia metaboliczna
  (cukier + skrobia + analiza podstawowa)
250,00