Informacje dla studentów

Egzamin z przedmiotu 

ŻYWIENIE ZWIERZĄT I PASZOZNAWSTWO

(II rok Zootechnika) odbędzie się
w następujących terminach:

I termin:

26.06. 2017

27.06. 2017

28.06.2017

 

II termin:

11.09.2017

 

III termin :

14.09.2017