Działalność naukowa

Działalność naukowa Katedry Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa realizowana jest w dwóch tematach badawczych:
 
Doskonalenie żywienia zwierząt w zróżnicowanych warunkach środowiska zaplanowano wykonanie następujących zadań badawczych:
  1. Analiza wybranych czynników wpływających na przydatność paszową zielonek z roślin motylkowatych. Porównanie składu chemicznego, jakości białka oraz przydatności do zakiszania zielonek z odmian diplo- i tetraploidalnych koniczyny czerwonej.
  2. Wpływ krajowych pasz wysokobiałkowych i różnych dodatków paszowych na wyniki produkcyjne i status zdrowotny trzody chlewnej i drobiu.
    a) Charakterystyka natężenia procesów trawiennych w jelicie cienkim, ślepym i okrężnicy u szczurów laboratoryjnych żywionych dietami zawierającymi różne źródła białka roślinnego, enzymy paszowe i fitobiotyki.
    b) Wpływ preparatów prebiotycznych na budowę i funkcjonowanie przewodu pokarmowego indyków.
  3. Wpływ żywienia cieliczek w okresie odchowu na późniejszą użytkowość krów pierwiastek.
Badania nad podwyższeniem wartości odżywczej pasz stosowanych w żywieniu przeżuwaczy i trzody chlewnej:
  1. Zastosowanie kiszonego ziarna kukurydzy w żywieniu świń.