Działalność dydaktyczna

Studia I stopania - inżynierskie

 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Techniki oceny składu chemicznego pasz. Wartość energetyczna i odżywcza różnych rodzajów pasz oraz metody konserwowania, przechowywania i zwiększania wartości odżywczej. Ocena jakości a kryteria przydatności pasz dla różnych gatunków zwierząt. Specyfika żywienia poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem norm żywieniowych, bilansowania i oceny dawek pokarmowych. Zakłócenia w trawieniu i przemianie pośredniej jako następstwa nieprawidłowego składu dawek pokarmowych.

Profilaktyczne i lecznicze aspekty żywienia koni

Wykorzystanie pasz gospodarskich w żywieniu zwierząt

Produkcja pasz na stałych użytkach zielonych. Dobór, agrotechnika roślin pastewnych. Biotechnologia w produkcji pasz. Konwersja składników pokarmowych na produkty zwierzęce. Monitoring metaboliczny.

Żywienie zwierząt a jakość produktu

Czynniki żywieniowe warunkujące stabilność oksydacyjną produktów zwierzęcych. Doskonalenie prozdrowotnych właściwości mleka i mięsa. Ocena kumulacji mikotoksyn paszowych w produktach zwierzęcych. Prawo paszowe – zapewnienie produkcji zdrowej żywności. Produkty pochodzenia zwierzęcego w racjonalnym żywieniu człowieka.