Adres:

ul. Oczapowskiego 5/248
10-719 Olsztyn
Tel./fax: (89) 523 33 79, (89) 523 35 19

 

Kadra jednostki
prof. dr hab. Cezary Purwin - Kierownik Katedry   (89) 523 3379     fax (89) 523 3519
prof. dr hab. Wiesław Sobotka, prof. zw.  (89) 523 3557
prof. dr hab. Maria Stanek  (89) 523 3215
prof. dr hab. Krzysztof Lipiński(89) 523 3379
dr hab. Zofia Antoszkiewicz  (89) 523 4435
dr inż. Maja Fijałkowska  (89) 523 3725
dr inż. Ewa Szramko  (89) 523 3379     fax (89) 523 3519
dr inż. Joanna Kaliniewicz  (89) 523 3809
dr inż. Małgorzata Stasiewicz  (89) 523 3599
dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek(89) 523 4936
Ewa Maciuszewicz    (89) 523 3599
Teresa Szymkun   (89) 523 3599
Michał Zabłocki  
 
Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. Jan Tywończuk                                                 
prof. zw. dr hab. Stefania Iwańska   
prof. dr hab. Danuta Strusińska   
prof. dr hab. Marianna Flis, prof. zw.  
 
Doktoranci
mgr inż. Zbigniew Makowski 
mgr inż. Przemysław Żukowski 
mgr inż. Sylwia Kotlarczyk(89) 523 4946