Rozwój naukowy

07.IV.2017 - Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Natalii Piaskowskiej

Tytuł rozprawy: Jakość mięsa daniela europejskiego (Dama dama L.) oraz jej zmiany w czasie przechowywania w zmodyfikowanej atmosferze.

Promotor pracy  - prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.

 

09.XII.2016 - Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Katarzynie Śmiecińskiej

Tytuł rozprawy: Jakość mięsa buhajków mieszańców rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej z rasą belgijską biało-błekitną w czasie przechowywania w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery.

 

12.VI.2015 - Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Skiepko.

Tytuł rozprawy: Zastosowanie likopenu w żywieniu indyczek oraz procesie peklowania ich mięśni piersiowych.

Promotor pracy - prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.

 

10.IV.2015 - Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mileny Koba-Kowalczyk

Tytuł rozprawy: Jakość mięsa jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) w zależności od warunków przechowywania w niskiej temperaturze.

Promotor pracy  - prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.

 

10.V.2013Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Lewanckiej (Piekarskiej)

Tytuł rozprawy: Zmiany jakości mięśni piersiowych gęsi przechowywanych w warunkach modyfikowanej atmosfery.

Promotor pracy - prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.

 

5.VII. 2012 Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Kubiak

Tytuł rozprawy: Zmiany jakości mięsa sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.)  w czasie przechowywania w modyfikowanej atmosferze.

Promotor pracy  - prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw.

 

13.IV.2012 - Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ewy Burczyk

Tytuł rozprawy: Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jałówek i buhajków rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej i jej mieszańców z rasą limousine.

Promotor pracy - prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw.