Publikacje

Wykaz publikacji, których autorami bądź współautorami są pracownicy i doktoranci,
Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych