Oferta usługowo-badawcza

Wyposażenie (wybrane) laboratorium

Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

  • Soxtec™ 2050 Auto Fat Extraction System (FOSS Analytical, Hillerod, Denmark) – w pełni zautomatyzowana jednostka do oznaczania tłuszczu metodą Soxhleta,
  • Kjeltec™ 8400 Analyzer Unit(FOSS Analytical, Hillerod, Denmark) - w pełni zautomatyzowana jednostka do oznaczania azotu/białka
  • CEM Smart System 5 (CEM Corporation, Smith Farm Road Matthews, NC) – wagosuszarka,
  • Instron 5542 (Instron, Canton, Massachusetts, USA) – uniwersalna maszyna wytrzymałosciowa z komorą Warner-Bratzler (do pomiaru siły cięcia,
  • HunterLab MiniScan XE Plus spectrocolorimeter, model  4500L (Hunter Associates Laboratory, Reston, Virginia, USA) - charakterystyka parametrów barwy,
  • Varian Atomic Absorption Spectrometer AA240 Z (Varian, Inc.) – oznaczanie wybranych pierwiastków chemicznych,
  • inoLab® pH/ION/Cond 750 (WTW Wissenschaftlich-Technische Werkstätten, Weilheim, Germany) – wielofunkcyjny miernik laboratoryjny (pH, przewodność elektryczna, stężenie jonów)

 

Wykaz wybranych usług analitycznych laboratorium Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

 

Lp.

Rodzaj usługi (analizy)

Metoda

1.

Sucha masa

metoda suszenia termicznego

2.

Tłuszcz surowy

metoda Soxhleta

3.

Popiół surowy

mineralizacja na sucho

4.

Białko ogólne

metoda Kjeldahla

5.

Azot rozpuszczalny

metoda Kjeldahla

6.

Azot niebiałkowy

metoda Kjeldahla

7.

Kolagen

metoda spektrofotometryczna

8.

TBARS

metoda spektrofotometryczna

9.

Barwa w układzie CIELAB

układ CIELAB (L*, a*, b*)

10.

pH

próbki nierozdrobnione, homogenat wodny

11.

Wodochłonność

metoda Graua i Hamma

12.

Wyciek termiczny

 

13.

Wyciek naturalny

 

Szczegółowych informacji na temat działalności usługowej laboratorium udziela sekretariat Katedry.