Historia

Powstanie Katedry wiąże się z datą 18 czerwca 1959 roku, kiedy to została utworzona Pracownia Oceny Surowców Zwierzęcych przy Katedrze Hodowli Szczegółowej. W 1961 roku obowiązki kierownika Pracowni Oceny Surowców Zwierzęcych objął profesor Piotr Znaniecki. Pod jego kierownictwem jednostka ta po czterech latach została Katedrą Oceny i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej z dwoma Zakładami - Oceny Surowców Zwierzęcych z Pracownią Mikrobiologii Produkcji Zwierzęcej oraz Organizacji i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej. Oprócz kierowania Katedrą w latach 1965-1969 profesor Piotr Znaniecki pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zootechnicznego, oraz dyrektora Instytutu Hodowli i  Technologii Produkcji Zwierzęcej.


Profesor Piotr Znaniecki

W 1971 roku kierownictwo Zakładu (a następnie Katedry) Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego objął profesor Stanisław Wajda. W latach 1972-1978 pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, a w 1978 r. objął kierownictwo tejże jednostki i sprawował je do 1997 roku.W latach 1981-1984 pełnił ponadto funkcję Prorektora do spraw nauki, a w kadencji 1987-1990 był Prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. W 2001 roku w czasie kierowania Katedrą przez Pana profesora Wajdę zmieniono jej nazwę na: Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierzęcych. Choć formalnie w 2006 roku Pan profesor przeszedł na emeryturę, nadal jednak bardzo aktywnie angażuje się w życie i wspiera swym doświadczeniem działalność Katedry.

Profesor Stanisław Wajda


W 2005 roku kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, pracujący w tej jednostce od 1974 roku. Aktualnie stan osobowy Katedry to siedmioro pracowników oraz  dwoje doktorantów.