Działalność naukowa

Problematyka badawcza Katedry obejmuje szeroki problem badawczy pt.:
 
"Modyfikacje metod oceny surowców zwierzęcych oraz technologii przetwórczych w produkcji funkcjonalnej żywności pochodzenia zwierzęcego"

  W ramach działalności naukowej realizowano m.in. następujące zadania:
 
  • "Systemy monitorowania i kształtowania jakości surowców zwierzęcych"
  • "Metody i technologie w sterowaniu jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym produktów zwierzęcych".
  • "Charakterystyka biometryczna i wartość rzeźna tusz jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L.) i sarny (Caprealus caprealus L.) pozyskiwanych w północno-wschodniej Polsce oraz analiza jakości ich mięsa w czasie przechowywania w modyfikowanej atmosferze". (Projekt badawczy własny MNiSzW - kierownik dr inż. Tomasz Daszkiewicz).
  • "Zmiany właściwości funkcjonalnych mięsa króliczego na drodze modyfikacji żywieniowej oraz jego jakość w czasie chłodniczego przechowywania w opakowaniach próżniowych i atmosferze gazów ochronnych". (Projekt badawczy habilitacyjny MNiSzW - kierownik dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka).
  • "Oznaczenie składu chemicznego oraz właściwości reologicznych i tekstury mięsa oraz wędlin wieprzowych i drobiowych pod kątem oceny parametrów fizykochemicznych. Zadanie III., Etap I-Oznaczenie składu chemicznego". (Projekt badawczy własny MNiSW -Odpowiedzialny za realizację etapu: prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz).