Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych prowadzą zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami studiów inżynierskich i magisterskich stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku: Zootechnika, Bioinżynieria produkcji żywności, Gastronomia - sztuka kulinarna. Aktualnie na ww. kierunkach realizowane są następujące przedmioty:

 • Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Metody konserwacji żywności
 • Analiza sensoryczna i instrumentalna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Analiza sensoryczna i instrumentalna surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
  i roślinnego
 • Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 • Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
 • Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych
 • Ocena i zagospodarowanie surowców pochodzenia zwierzęcego
 • Opakowalnictwo i przechowalnictwo
 • Przetwórstwo mleka
 • Przetwórstwo mięsa
 • Pozyskiwanie i ocena surowców zwierzęcych
 • Gastronomia w gospodarstwie domowym
 • Konserwacja i przechowalnictwo produktów żywnościowych
 • Ocena jakości produktów żywnościowych
 • Pakowanie i znakowanie produktów żywnościowych
 • Towaroznawstwo produktów zwierzęcych
Ponadto samodzielni pracownicy naukowi Katedry prowadzą seminaria dyplomowe - inżynierskie i magisterskie oraz zajęcia ze słuchaczami Wydziałowego Studium Doktoranckiego
 
Zaplecze dydaktyczno-badawcze
Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 
Pracownia oceny jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Laboratoria z zapleczem aparaturowym do badań składu podstawowego i właściwości fizyko-chemicznych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

 
 

Pracowania technologii mięsa (Pawilon -  ul. Słoneczna 50)
Pawilon zmodernizowany dzięki środkom finansowym pozyskanych z Programu Opercyjnego "Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013"; wyposażony w nowoczesne urządzenia do przetwórstwa mięsa oraz przechowywania mięsa i jego przetworów z zastosowaniem technologii chłodniczej, zamrażalniczej oraz MAP.
 
 
Pracowania oceny sensorycznej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Stanowiska do oceny sensorycznej wraz z komputerowym system wspomagania oceny sensorycznej i zapleczem do przygotowywania prób
Sale dydaktyczne: