Adres:

ul. Oczapowskiego 5
10-719 Olsztyn – Kortowo
tel. fax. +48 89 523 38 33

e-mail: ewabur@uwm.edu.pl

Kadra jednostki:

  prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof. zw. - Kierownik Katedrypokój 161

(89) 523 38 33

(89) 523 42 46

  dr hab. Katarzyna Śmiecińska pokój 163(89) 523 32 28
  prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. zw. pokój 022A(89) 523 43 84
  dr inż. Iwona Chwastowska - Siwieckapokój 104(89) 52 33 475
  dr inż. Rafał Winarski pokój 160(89) 523 32 59
  dr inż. Ewa Burczykpokój 162(89) 523 38 33
  dr inż. Dorota Kubiakpokój 022B(89) 523 34 64
(89) 523 39 68

Doktoranci:

mgr inż. Natalia Skiepko

mgr inż. Marlena Baryczka

 

pokój 205

pokój 205

 

(89) 523 3958

(89) 523 3958

Pracownicy emerytowani:

  

prof. zw. dr hab. Stanisław Wajda, dr h.c.

pokój 164

(89) 523 32 26