Oferta usługowo-badawcza

Laboratorium dydaktyczno-badawcze, w skład którego wchodzą pomieszczenia inwentarskie,  hala do odchowu zwierząt o powierzchni 180 m2 (podzielonej na 32 przedziały), pozwala na prowadzenie doświadczeń na 4 podstawowych gatunkach drobiu, tj. kurach, indykach, kaczkach i gęsiach oraz ubojnia drobiu.

Zakres tych badań może dotyczyć m.in.:

  • oceny efektów odchowu różnych zestawów handlowych drobiu; 
  • sprawdzania nowych technologii odchowu drobiu przy mięsnym kierunku użytkowania; 
  • opracowania równań regresji do przyżyciowego i poubojowego szacowania zawartości poszczególnych składników tkankowych w tuszkach; 
  • oceny wartości rzeźnej ptaków metodą dysekcji szczegółowej lub z wykorzystaniem opracowanych równań regresji. 


Wyposażenie laboratorium pozwala również na ocenę niektórych parametrów fizykochemicznych i sensorycznych mięsa: pH, wodochłonność i barwa oznaczana w układzie CIELAB (L * a* b*) oraz cech biomechanicznych kości.