Działalność naukowa

I. Doskonalenie pośrednich metod oceny wartości rzeźnej drobiu i królików.
W pierwszej fazie badań, określana jest przydatność wielu cech mierzonych przyżyciowo i poubojowo, jako wskaźników umięśnienia i otłuszczenia, następnie wyprowadzane są równania regresji wielokrotnej do przyżyciowego i poubojowego szacowania zawartości mięsa, tłuszczu i kości w tuszkach.
 
II. Określanie wpływu niektórych czynników genetycznych i środowiskowych na wartość rzeźną zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem drobiu.
Interesujące pod względem poznawczym jak i praktycznym są badania dotyczące tempa wzrostu poszczególnych składników tkankowych w ciele kaczek, gęsi, kur i indyków. Ponadto określa się optymalny wiek odchowu (uboju) tych gatunków ptaków.