Sylabusy

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNEK STUDIÓW

SPECJALNOŚĆ

CYKL KSZTAŁCENIA

ZOOTECHNIKA

Hodowla i użytkowanie zwierząt

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Hodowla koni i jeździectwo

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Chów i hodowla zwierząt amatorskich

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Gospodarka żywnościowa

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Przetwórstwo żywności

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016


STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
CYKL KSZTAŁCENIA
ZOOTECHNIKA
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla koni i jeździectwo
2015/2016


STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
CYKL KSZTAŁCENIA
ZOOTECHNIKA
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe
Biotechnologia w hodowli zwierząt
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
-
-
-
 


STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK STUDIÓW
SPECJALNOŚĆ
CYKL KSZTAŁCENIA
ZOOTECHNIKA
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe