Ichtiologia i akwakultura

ICHTIOLOGIA I AKWAKULTURA

7-semestralne studia inżynierskie o profilu ogólnoakademickim

REKRUTACJA: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_21_22_L/programme/10000-SI-IiA_A_PRK2/?from=field:100

PRACA PO STUDIACH:

  • właściciel gospodarstwa rybackiego ,
  • ichtiolog nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni oraz w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
  • kierujący gospodarką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w kraju i UE,
  • przedstawiciel firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowów oraz przerobu ryb, a także firmach importujących i eksportujących ryby,
  • specjalista w zakresie produkcji i obrotu rybami akwariowymi;
  • w laboratoriach oraz ośrodkach doradztwa rolniczego  oraz placówkach badawczo-rozwojowych,
  • inspektor ds. gospodarki rybackiej i nadzoru rybackiego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

Wydział oferuje możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień istotnych w późniejszej pracy zawodowej, np. wykonywania elektropołowów ryb, pilotażu łodzi motorowych czy też pilotażu dronów podczas monitoringu wód.