Oferta kształcenia

Wydział Bioinżynierii Zwierząt prowadzi kształcenie na kierunkach zootechnika, rybactwo, bioinżynieria produkcji żywności oraz zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii. Absolwentom studiów magisterskich Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 8-semestralnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie: ichtiologia i akwakultura, produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe.