Absolwenci

Statystyki

 

Kierunek studiów

Liczba absolwentów

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Bioinżynieria produkcji żywności 
studia pierwszego stopnia / stacjonarne

 53

64

 58

40

Zootechnika  
studia pierwszego stopnia / stacjonarne

 97

93

 77

62

Zootechnika 
studia drugiego stopnia / stacjonarne

 196

108

110

85

Zootechnika 
studia pierwszego stopnia / niestacjonarne

 22

19

18

27

Zootechnika 
studia drugiego stopnia / niestacjonarne

 61

25

25

25