Absolwenci

Statystyki

 

Kierunek studiów

Liczba absolwentów

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Bioinżynieria produkcji żywności 
studia pierwszego stopnia / stacjonarne

 53

64

 58

40

44

30

Zootechnika  
studia pierwszego stopnia / stacjonarne

 97

93

 77

62

87

69

Zootechnika 
studia drugiego stopnia / stacjonarne

 196

108

110

85

54

67

Zootechnika 
studia pierwszego stopnia / niestacjonarne

 22

19

18

27

18

23

Zootechnika 
studia drugiego stopnia / niestacjonarne

 61

25

25

25

9

27