Publikacje

Prace oryginalne
Tomczyński R. 1980. Próba ustalenia współzależności między niektórymi wskaźnikami hematologicznymi u koni. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zoot., 20: 153-157.
Borzemski J, Łuczak Z., Tomczyński R., Kowalczyk. 1981. Wpływ intensywnego tuczu na zachowanie się wybranych wskaźników przemiany materii u źrebiąt. Med. Wet., 13: 119-126.
Tomczyński R. , Gruszko A. 1981. Analiza zmian struktury pogłowia ogierów zimnokrwistych, w woj. Olsztyńskim (1971-1978). Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zoot, 21: 137-145.
Tomczyński R ., Wąsowski A. l981. Próba zastosowania dotleniania koni sportowych w czasie treningu. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zoot., 22: 149-155.
Flisikowski B., Wajda S., Tomczyński R. 1982.Badania nad przydatnością pomiarów zoometrycznych oraz indeksów do określenia składu tkankowego tusz źrebiąt. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., 28, 1-2 (111-112): 198-203.
Tomczyński R . 1982. Niektóre parametry technologii tuczu źrebiąt rzeźnych. Przegl. Nauk. Lit. Zoot, 28, 1-2 (111-112): 186-192.
Tomczyński R . 1982. Wartość rzeźna i jakość mięsa tuczonych źrebiąt. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., 28, 1-2 (111-112): 193-197.
Tomczyński R. , Smoczyński S. 1982. Wpływ zróżnicowanego żywienia klaczy elitarnych na skład, chemiczny mleka.. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., 28, 1-2 (111-112), s. 112-117.
Jaworski J., Jaworska H., Tomczyński R., Smoczyński S. 1982. Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka klaczy w okresie laktacji. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności 17: 85-94.
Markiewicz E., Tomczyński R., Markiewicz K., Smoczyński S. 1982. Skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu zapasowym młodych koni tuczonych różnymi paszami. Przegl. Nauk. Lit. Zoot, 28, 1-2, (111-112): 210-216.
Smoczyński S., Tomczyński R. 1982. Badanie składu chemicznego mleka klaczy. I. Skład chemiczny mleka klaczy w pierwszych dziesięciu dniach laktacji. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, 226, Technologia ¯ywności, 17: 77-83.
Smoczyński S., Tomczyński R. , Markiewicz K., Markiewicz E. 1982. Stopień zanieczyszczenia tłuszczu zapasowego młodych tuczonych koni. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., 28, 1-2, (111-112): 217-222.
Smoczyński S., Tomczyńsk i R., Markiewicz K. 1982. Chlorowane węglowodory we krwi młodych tuczonych koni. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., 28, 1-2, (111-112): 223-228.
Tomczyński R . 1982. Badania nad zastosowaniem przemysłowych mieszanek doświadczalnych w tuczu źrebiąt ardeńskich. Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, Zoot., 23: 41-49.
Tomczyński R ., Reichel P., Jurczyk H. 1982. Badania koni sportowych w rocznym cyklu treningowym. Zesz. Nauk. ART. Olsztyn, Zoot., 23: 51-62.
Tomczyński R ., Markiewicz E., Markiewicz K., Smoczyński S. 1982. Stopień otłuszczenia tusz i niektóre cechy fizyko-chemiczne tłuszczów zapasowych młodych koni. Przegl. Nauk. Lit. Zoot., 28, 1-2, (111-112): 204-209.
Tomczyński R ., Czarnecka-Masztaler E. 1982. Dotlenianie koni sportowych. Zesz. Probl. Postępów Nauk Roln., z. 264: 505-508.
Tomczyński R . 1982. Charakterystyka zmian wskaźników klinicznych i hematologicznych koni sportowych - skoczków. Zesz. Probl. Postępów Nauk Roln., z. 264: 501-504.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Suska G. 1983. Kształtowanie się składu chemicznego mleka klaczy w zależności od okresu laktacji, warunków hodowlanych. i wieku klaczy doświadczalnych. Przegl. Nauk. Lit. Zoot, 28, 1-2, (111-112): 118-126.
Tomczyński R ., Kopel H., Jaworowska M. 1986. Wskaźniki przydatności wierzchowej koników polskich. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Zoot., 29: 37-44.
Tomczyński R ., Minakowski D., Łuczak Z., Wyszyński S. 1987. Wpływ zastosowania w żywieniu koników polskich kiszonki z przewiędniętych traw na strawność i niektóre biochemiczne wskaźniki krwi. Zesz. Nauk. ART Olsztyn Zoot., 30: 85-94.
Smoczyński S., Woźniak A., Tomczyński R., Amarowicz R. 1987. Wybrane chlorowane węglowodory w tłuszczu mleka klaczy. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności, 23, s. 63-70.
Tomczyński R , Jezierski T., Szymczak Wł., Woźniak A. 1988. Wpływ treningu pod siodłem na mechanikę ruchu koników polskich. Zesz. Nauk. ART Olsztyn Zoot., 31: 241-250.
Tomczyński R ., Szymczak Wł., Szymczak J. 1988. Podstawowe wskaźniki efektywności hodowlanej klaczy w SK Liski w latach 1970-80. Przegl. Hod., 9: 22-26.
Tomczyński R , Pytlowska.K. 1989. Analiza zmian wielkości skupu i eksportu koni rzeźnych w Polsce w latach 1980-87. Przegl. Hod., 19:21-24 (30).
Tomczyński R , Smoczyński S., Wiśniewska I. 1990. Pozostałości chlorowanych węglowodorów w tłuszczu i mięśniach koni rzeźnych. Med. Wet., 46, (8): 307-309.
Tomczyński R , Szymczak Wł., Minakowski D., Woźniak A. 1991. Strawność i wartość pokarmowa dawek zastosowanych w żywieniu koni zimnokrwistych. Zesz. Nauk. ART Olsztyn Zoot., 34: 123-132.
Tomczyński R , Minakowski D. 1991. Strawność i wartość pokarmowa dawek z udziałem koncentratu tłuszczowego zastosowanych w tuczu koni. Zesz. Nauk. ART Olsztyn Zoot., 34: l15-121.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Woźniak A., Szymczak Wł. 1991. Badania nad intensyfikacją produkcji mięsa końskiego. I. Dotucz koni zimnokrwistych przy użyciu mieszanek doświadczalnych i jego wpływ na wydajność rzeźną i jakość mięsa. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności, 24: 105-113.
Tomczyński R , Smoczyński S., Kwiatkowska A. 1991. Badania nad intensyfikacją produkcji mięsa końskiego. II. Dotucz koni i wpływ zastosowanej technologii żywienia na występowanie DDT i jego metabolitów w tkance tłuszczowej i mięsnej. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności, 24: 115-123.
Tomczyński R , Smoczyński S., Panasik M., Kwiatkowska A. 1991. Badania nad intensyfikacją produkcji mięsa końskiego. III. Ocena przydatności mięsa końskiego do produkcji kiełbas surowo wędzonych typu salami. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności, 24: 125-131.
Smoczyński S, Tomczyński R., Jakubowska I., Panasik M. 1991. Badania nad intensyfikacją produkcji mięsa końskiego. IV. Chlorowane węglowodory w kiełbasach surowo wędzonych typu salami z mięsa końskiego. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności, 24: 133-139.
Tomczyński R , Smoczyński S., Panasik M. 1992. Badanie możliwości dotuczu koni mieszankami doświadczalnymi oraz ocena ich wpływu na efekty produkcyjne i jakość mięsa. Zesz. Nauk. ART Olsztyn, Technologia ¯ywności, 37: 151-159.
Tomczyński R ., Minakowski D., Ratowt A.1992. Wpływ różnych zestawów pasz na strawność składników pokarmowych u koni w okresie tuczu. Acta Academiae Agricult. ac Techn. Olst., Zoot., No 35: 231-239.
Tomczyński R ., Smoczyński S. 1993. Mleko klaczy-wskaźnik skażenia środowiska chlorowanymi węglowodorami. Przegl. Hod.,7: 25-27.
Tomczyński R., Kaczor K. 1994. Wstępne badanie zdolności przystosowawczych koników polskich do użytkowania wierzchowego. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst. ac Zoot., No 39: 111-121.
Rychlik A., Tomczyński R. , Kuleta Z., Masztalerz I., Kaczor K. 1994. Wpływ źródła energii dawki pokarmowej i obciążeń treningowych na wybrane metabolity krwi koni. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst., Veterinaria, No 22: 47-58.
Pomianowski A., Tomczyński R. , Kuleta Z., Sobiech P., Kaczor K. 1994. Ocena stanu klinicznego i wartości wskaźników metabolicznych źrebiąt dokarmianych granulowaną mieszanką mlekouzupełniającą. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst., Veterinaria, No 22: 33-45.
Tomczyński R ., Kuleta Z., Smoczyński S., Kaczor K., Minakowski D., Kuza M. 1994. Badania możliwości zastosowania mieszanki mlekouzupełniającej w żywieniu źrebiąt - sysaków. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst. ac Zoot., No 42: 3-12.
Tomczyński R ., Kuleta Z., Minakowski D., Jaworski Z., Kaczor-Roman K. 1994. Wartość pokarmowa dawek z różnym udziałem paszowego tłuszczu Erafet w żywieniu koni. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst. ac Zoot., No 42: 14-19.
Tomczyński R ., Smoczyński S. 1994. Badanie chlorowanych węglowodorów w wybranych tkankach dotuczanych koni. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst. ac Zoot., No 42: 21-28.
Borowski J., Rotkiewicz W., Tomczyński R. 1994. Zmiany w mięsie końskim w zależności od sposobu żywienia i zastosowanej obróbki cieplnej. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst. Techno. Alimentorum, No 26:55-62.
Tomczyński R., Wejer J., Kuleta Z., Minakowski D., Jaworski Z. 1998. Wpływ różnego udziału pasz treściwych i objętościowych w żywieniu koników polskich na strawność składników i wartość pokarmową dawki. Acta Academiae Agricult. Techn. Olst., 1: 59-70.
Tomczyński R ., Roman K., Szybińska E. 1999. Analiza porównawcza składu chemicznego mleka klaczy rasy wielkopolskiej i konika polskiego. Natural Sciences, 2: 87-96.
Tomczyński R ., Minakowski D. 2000. Wykorzystanie tłuszczu, jako źródła energii w żywieniu koni. Natural Sciences, 7: 231-242.
Pietrzak-Fiećko R., Tomczyński R ., Smoczyński S. 2000. Pozostałości insektycydów chloroorganicznych w mleku ludzkim i zwierzęcym. Med. Wet., 56(11): 715-717.
Domżała A., Tomczyński R . 2000. Próba określenia wpływu wybranych parametrów zootechnicznych startujących w rajdach długodystansowych koni na osiągane przez nie wyniki sportowe. Zesz. Nauk. PTZ - Chów i hodowla koni, 50: 139-148.
Jastrzębska E., Tomczyński R. 2000. Długość użytkowania i przyczyny eliminacji ogierów zimnokrwistych w Państwowym Stadzie Ogierów w Kętrzynie w latach 1979-1998. Zesz. Nauk. PTZ - Chów i hodowla koni, 50: 239-245.
Jastrzębska E., Tomczyński R . 2000. Analiza zmian struktury wiekowej i biometrycznej ogierów zimnokrwistych Państwowego Stada Ogierów w Kętrzynie w latach 1979-1998. Zesz. Nauk. PTZ - Chów i hodowla koni, 50: 247-254.
Tomczyński R ., Minakowski D., Pietkiewicz E. 2001. Badania nad wykorzystaniem nasion bobiku w żywieniu koni. Natural Sciences, 8: 27-34.
Tomczyński R ., Minakowski D., Pietkiewicz E. 2001. Wpływ różnego udziału nasion strączkowych w dawkach pokarmowych dla źrebiąt zimnokrwistych na strawność składników pokarmowych. Natural Sciences, 9:286-295.
Wejer J., Tomczyński R . 2001. Efektywność rozpłodowa klaczy w Stadninie Koni Liski w latach 1986-1996 z uwzględnieniem rasy kryjącego ogiera. Roczniki Naukowe Zootechniki Kraków, z..14: 401-406.
Wejer J., Tomczyński R . 2001. Efektywność rozpłodowa wybranych rodzin klaczy w Stadninie Koni Liski. Roczniki Naukowe Zootechniki Kraków, z.14: 395-400.
Tomczyński R ., Minakowski D., Kuleta Z., Jastrzębska E., Wadas E. 2002. Badania nad zastosowaniem preparatów aromatycznych w mieszankach paszowych dla koni dorosłych. Natural Sciences, 12(3):187-196.
Ewa Katarzyna Jastrzębska. 2002. Rola Państwowego Stada Ogierów w hodowli koni zimnokrwistych. Praca doktorska.
Tomczyński R ., Minakowski D., Kuleta Z., Wadas E., Jastrzębska E. 2003. Badania nad zastosowaniem preparatów aromatycznych w mieszankach paszowych dla źrebiąt. Natural Sciences, 13(1):135-141.
Jastrzębska E., Tomczyński R . 2003. Charakterystyka biometryczna i bonitacyjna ogierów zimnokrwistych z Państwowego Stada Ogierów Kętrzyn. Zesz. Nauk. PTZ, 68: 69-79.
Jastrzębska E., Tomczyński R . 2003. Przyczyny eliminacji ogierów zimnokrwistych z Państwowego Stada Ogierów Kętrzyn. Zesz. Nauk. PTZ, 68: 59-68
Łuczyńska M., Jaworski Z., Tomczyński R . 2003. Wpływ popędów i instynktów na zachowanie źrebiąt koników polskich . Zesz. Nauk. PTZ, 68: 327-336.
Wejer J. 2003. Trendy wskaźników rozrodu i odchowu klaczy w Stadninie Koni Liski. Zesz. Nauk. PTZ, 68: 47-58.
Wejer J. 2003. Wykorzystanie rozpłodowe ogierów czołowych różnych ras w stadninach koni północno-wschodniej Polski. Zesz. Nauk. PTZ, 68: 37-46.
Janusz Wejer. 2003. Analiza działalności hodowlanej stadnin koni rejonu północno0wschodniej Polski. Praca doktorska.
Karpeta B., Jastrzębska E, Tomczyński R. 2004. Analysis of the biometrical structure and quality of cold-blooded stallions qualified for breeding in the territory of the north-eastern Poland. Polish Journal of Natural Sciences, 16(1):155-163
Karpeta B., Jastrzębska E, Tomczyński R. 2004. Analysis of age and biometrical structure of cold-blooded stallions used in breeding in north-eastern Poland. Polish Journal of Natural Sciences, 17(2):373-384
Wejer J., Tomczyński R. 2004. The reproductive indices of the mares at the Stud Farms Kadyny and Rzeczna. Polish Journal of Natural Sciences, 17(2):393-404
Wejer J., Tomczyński R. 2004. The results of reproduction of mares mated by stallions of various breeds. Polish Journal of Natural Sciences, 17(2):385-392
Wejer J. 2005. The breeding effectiveness of chief studs in selected horse breeding farms in north-eastern Poland. Acta Scientarum Polonorum, Zoot. 4 (1), 139-152.
Wejer J. 2005. Changes in pedigree structure and biometric parameters of mares stock in stud farms of north-eastern Poland. Acta Scientarum Polonorum, Zoot. 4(2), 123-134.
Wejer J. 2005. Analysis of biometric parameters of sires , the half-bred mares covered by them and their daughters bred in horse breeding farms in north-eastern Poland. Acta Scientarum Polonorum, Zoot. (praca w druku).
Jastrzębska E., Tomczyński R. 2005. The analysis reproduction indexes the cold-blooded stallions from the Kętrzyn state stud. Polish Journal of Natural Sciences. (praca po recenzji).
Jastrzębska E. 2005. Use in reproduction in the breeding centres the cold-blooded stallions from the Ketrzyn state stud on the territory of north-eastern Poland. Polish Journal of Natural Sciences. (praca po recenzji).
Jaworski Z., Łuczyńska M. 2005. Zmienność cech długości rui i ciąży oraz dobowego rozkładu wyźrebień u koników polskich. T.1, nr 2, 329-336.
Jastrzębska E., Tomczyński R. 2006. The analysis of reproduction indexes the cold-blooded stallions from the Kętrzyn State Stud. Pol. J. Natur. Sc., 21(2): 651-662.
Jastrzębska E. 2006. The breeding use of cold-blooded stallions from the Kętrzyn State Stud Farm in breeding centres the in north-east of Poland. Pol. J. Natur. Sc. , 20(1): 163-174.
Łuczyńska M., Jaworski Z. 2006. Obserwacje dotyczące behawioru społecznego u źrebiąt konika polskiego z uwzględnieniem rankingu socjalnego ich matek. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Zoot., t.2 (1) :157-165.
Wejer J., Tomczyński R., Stępniewska E. 2006. Analysis of zoometric parameters of contemporary sport-carriage horses in Poland. Polish Journal of Natural Sciences, 21(2):693-707; 10,00; 3; 3; 10.
Wejer J. 2006. Analiza parametrów biometrycznych reproduktorów, pokrytych przez nie klaczy półkrwi i ich córek wyhodowanych w stadninach koni północno-wschodniej Polski. Roczn. Nauk. Pol. Tow. Zoot., 2(t.2):37-47; 3;1;1;3.
Stopyra A., Kuleta Z., Tomczyński R., Sobiech P., Kedzierska K. 2006. Bielmo ostropestu plamistego (Silybum marianum) w żywieniu koni. Annales UMCS, Lublin, Sectio DD, Med. Vet., vol. LXI; 95-102;5;5;2;2.
Świstowska A., Kuleta Z., Stopyra A., Minakowski D., Tomczyński R. 2006. Annales UMCS, Lublin, Sectio DD, Med. Vet., vol. LXI; 103-114;5;5;2;2.
Lewczuk D, Wejer J, Sobieraj D. 2007.  Analysis of angles of taking off, landing, and work of limbs in horses jumping above the spread obstacle of different structure. Animal Science Papers and Reports., vol. 25, no. 4:297-304,10
Polish Journal Natural Science. Analysis of the performance and breeding value of Horses registered in the Trakehner association in Poland considering their affiliation to families of mares. Wejer Janusz. 2007, vol. 22(3):407-424;2
Jastrzębska E., Tomczak A. 2007. Performance tests of cold-blooded stallions from north-eastern Poland as affected by ownership sector. Polish Journal Natural Science, vol. 22(4):593-607;2
Jastrzębska E., Kowalska M. 2007. Charakterystyka koni zimnokrwistych kwalifikowanych do hodowli na terenie Warmii i Mazur. Roczniki Naukowe Polskiego Tow. Zoot., t.3(4):35-45;4
Świstowska A., Tomczyński R. 2007. Pozostałości insektycydów chloro organicznych w mleku klaczy z różnych regionów Polski. Roczniki Naukowe Polskiego Tow. Zoot., t.3(4):257-264;4
Jastrzębska E., Tomczak A. 2008. Influence of biometric parameters and bonitation of cold-blooded stallions on the results of performance tests; Polish Journal Natural Science, 23 (1): 73-90
Łuczyńska M., Jaworski Z., Stolarczyk B. 2008.  Behawior koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. Roczniki Naukowe PTZ,  4:213-217
Stachurska A., Wałkuska G., Chałabis-Mazurek A., Jaworski Z., Cebera M. 2009.  Heavy metal concentration in coat hair and hoof horn in stabled and reserve Polish Konik horses. Polish Journal of Veterinary Sciences,  12 (3): 369-37, 15 pkt., IF- 0,465
Slivinska K., Gawor J., Jaworski Z. 2009. Gastro-intestinal parasites in yearlings of wild Polish primitive horses from the Popielno Forest Reserve, Poland. Helminthologia, 46, 1: 9-13, 15 pkt., IF-0,443.
Wejer J., Lendo I., Lewczuk D. 2009.  Wpływ liniowych parametrów odbicia na kąt baskilu na różnym etapie treningu. Roczniki Naukowe PTZ, 9 t.5 (2009) nr 3 s. 127-164, 4 pkt., IF- 0
Wejer J., Lewczuk D. 2009.  Wpływ treningu na przenoszenie kończyn tylnych konia w skokach luzem. Roczniki Naukowe PTZ,  t.5 (2009) nr 3 s. 135-141, 4 pkt., IF- 0
Świstowska A., Tomczyński R., Politowicz Z. 2009.  Evaluation of contamination level of mare’s milk with selected chlorinated hydrocarbons. Roczniki Naukowe PTZ, . t.5. nr 1. s. 157-164, 4 pkt., IF – 0
Czech Journal of Animal Science. Effect of mare’s breed on the fatty acid composition of milk fat. Pietrzak-Fiećko R., Tomczyński R., Świstowska A., Borejszo Z., Kokoszko E., Smoczyńska K. 2009. t. 54. nr 9. s. 403-407, 15 pkt., IF -0,735
Pietrzak-Fiećko R., Borejszo Z., Załuska O., Smoczyńska K., Tomczyński R., Smoczyński S. 2009. Influence of region and lactation period on DDT and lindan content in mares milk from Poland. Bull Vet. Inst. Pulawy,53, 83-87, 15 PKT., IF-0,337
Jastrzębska E., Tomczak A. 2009. Analysis of performance test results of cold-blooded stallions from north-eastern Poland with regards to origin. Roczniki Naukowe PTZ, 5 (4): 33-42.
Opałka M., Kamińska B., Jaworski Z. 2010. Differeces in seasonal changes of fecal androgen levels between stabled and free-ranging Polish Konik stallions. General and Comparative Endocrinology 168: 455-459., pkt. 27, IF 2,732
Wejer J., Jodłowska M., Lewczuk D. 2010.  Analiza parametrów skoków konia dosiadanego przez jeźdźca i skaczącego swobodnie na dwóch etapach treningu. Roczniki Naukowe PTZ, t. 6; 4:183-192, pkt. 6, IF- 0
Jastrzębska E., Świstowska A., Kowalska M. 2010. Charakterystyka zarodowego pogłowia koni zimnokrwistych utrzymywanego na terenie Warmii i Mazur; Roczniki Naukowe PTZ, t. 6; 4:45-58; pkt. 6, IF- 0
Górecka-Bruzda A., Jastrzębska E., Sosnowska Z., Jaworski Z., Jezierski T., Chruszczewski M. 2011. Reactivity to humans and fearfulness tests: Field validation in Polish Cold. Applied Animal Behaviour Science 133, 207-215.
Górecka-Bruzda A., Chruszczewski M., Jaworski Z., Golonka M., Jezierski T., Długosz B., Pieszka M. 2011. Looking for an Ideal Horse: Rider Preferences;, Anthrozoos  24(4), 379-392.
Stachurska A., Wałkuska G., Cebera M., Jaworski Z., Chałabis-Mazurek A. 2011. Heavy metal status of Polish Konik Horses from stable-pasture and outdoor maintenance systems in the Masurian environment;  Journal Of Elementology 16(4), 623-633.
Niedźwiedź A., Jaworski Z., Filipowski H., Zawadzki M., Wrzosek M., Służewska-Niedźwiedź M., Nicpoń J. 2012. Serum biochemical reference intervals for the Polish Konik  horse (Equus cabalus gmelini Ant.); Veterinary Clinical Pathology, DOI: 10.1111/vcp.12020: 1-4.
Górecka-Bruzda A., Jastrzębska E., Muszyńska A., Jędrzejewska E., Jaworski Z., Jezierski T., Murphy J. 2012. To jump or not to jump? Strategies employed by leisure and sport horses; Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research;http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787812001931.
Wejer J., Lendo I., Lewczuk D. 2012. The Effect of Training on the Jumping Parameters of Inexperienced Warmblood Horses in Free Jumping; Journal of Equine Veterinary Science;   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0737080612004674
 Wolińska K., Łuczyńska M., Jaworski Z. 2012. Analiza zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych w wybranych ośrodkach jeździeckich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego; Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, nr 1, t. 8, str. 73-81.
Niedźwiedź A., Jaworski Z., Filipowski H., Zawadzki M., Wrzosek M., Służewska-Niedźwiedź M., Nicpoń J. 2013. Serum biochemical reference intervals for the Polish Konik  horse (Equus cabalus gmelini Ant.);Veterinary Clinical Pathology; Vol. 42, 1: 66-69.echnicznego; nr 1, t. 8, str. 73-81
Niedźwiedź A., Jaworski Z., Filipowski H., Zawadzki M., Wrzosek M., Służewska-Niedźwiedź M., Nicpoń J. 2013. Serum biochemical reference intervals for the Polish Konik  horse (Equus cabalus gmelini Ant.);Veterinary Clinical Pathology; Vol. 42, 1: 66-69.
Górecka-Bruzda A., Jastrzębska E., Muszyńska A., Jędrzejewska E., Jaworski Z., Jezierski T., Murphy J. 2013. To jump or not to jump? Strategies employed by leisure and sport horses; Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research; 8: 253-260.
Wejer J., Lendo I., Lewczuk D. 2013. The Effect of Training on the Jumping Parameters of Inexperienced Warmblood Horses in Free Jumping; Journal of Equine Veterinary Science 33: 483-486
Wejer J.,  Bohdanowicz A., Lewczuk D. 2013. Changes in stride parameters of a horse’s jump during the second part of training in the 100 –days performance test. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego  9 (2): 83-88. 
Niedźwiedź A., Jaworski Z. 2014. Oxidant-Antioxidant Status in the Blood of Horses with Symptomatic Recurrent Airway Obstruction (RAO); Journal Of Veterinary Internal Medicine;  28(6); 1845-1852.
Niedźwiedź A., Jaworski Z., Tykałowski B., Śmiałek M. 2014. Neutrophil and macrophage apoptosis in bronchoalveolar lavage fluid from healthy horses and horses with recurrent airway obstruction (RAO); BMC Veterinary Research; 24;10:29.
Górecka-Bruzda A,. Suwała M., Palme R., Jaworski Z., Jastrzębska E., Boroń M., Jezierski T. 2014. Events around weaning in semi-feral and stable-reared Konik polski foals: evaluation of shortterm physiological and behavioural responses. Applied Animal Behaviour Science;http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.11.004

 Niedźwiedź A., Jaworski Z., Kubiak K. 2014. Circulating immune complexes and markers of systemic inflammation in RAO-affected horses; Polish Journal Of Veterinary Sciences; 17(4); 697–702.
Niedźwiedź A., Jaworski Z.; 2014. Recurrent respiratory disorders in Polish Konik horses-clinical and laboratory findings; Bulletin Of The Veterinary Institute In Pulawy; 58(1); 93-97.
Pawelec A., Jastrzębska E., Meyer D. 2014. Errors in identifying coat colours in horses: the scale of the problem; Polish Journal Of Natural Sciences; 29 (2): 129–135.
Pawelec A., Kubińska M., Jastrzębska E., Wejer J. 2014.; Characteristics of hippotherapeutic horses in Poland; Annales UMCS Lublin, sec. EE, vol. XXXII (3): 9-19.
Jaworski Z. 2014. Nowe książki; Przegląd Hodowlany; 4; 22.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Jauering D. 2014. Zioła w leczeniu koni; Przegląd Hodowlany; 4; 22-24
Dziekońska A., Mogielnicka-Brzozowska M., Fraser L., Lecewicz M., Szczepańska A., Kordan W., Jaworski Z. 2014. Seasonal-dependent variations in metabolic characteristics of stallion spermatozoa; 18th ESDAR Conference., Reproduction In  Domestic Animals,  49 (Suppl. 3); 66.
Niedźwiedź A., Jaworski Z., Kubiak K. 2015. Serum concentrations of allergen-specific IgE in horses with equine recurrent airway obstruction and healthy controls assessed by ELISA. Veterinary Clinical Pathology;44(3):391-396.
Górecka-Bruzda A., Kosińska I., Jaworski Z., Jezierski T., Murphy J. 2015. Conflict behavior in elite show jumping and dressage Horsens. Journal Of Veterinary Behavior; 10; 137-146.
Jezierski T., Jaworski Z., Sobczyńska M., Kamińska B., Górecka-Bruzda A.,Walczak M. 2015. Excreta-mediated olfactory communication in Konik stallions: A preliminary study. Journal Of Veterinary Behavior; 10;  353–364.
Górecka-Bruzda A., Suwała M., Kamińska B., Jaworski Z., Jezierski T. 2015. Profiles of oestradiol, testosterone and androstenedione in stable vs. forest born young Konik Polski Horsens. Animal Science Papers And Reports; 33;2; 137-146.
Górecka-Bruzda A., Jastrzębska E., Gajewska E., Muszyńska A., Pieniążek B. 2015. Results of behavioural tests of horses are predictive of perceived safety in riders. Animal Science Papers And Reports; 33;4; 373-382.
Korzekwa K., Łuczyńska M., Sosińska M. 2015. Importance of microbiological research of bioaerosols  uring horse breeding; Journal Of Central European  Agriculture; 16(4); 357-369.
Jaworski Z., Jastrzębska E., Górecka-Bruzda A., Wolińska K. 2015. Długość życia i reprodukcji klaczy koników polskich z rezerwatu PAN w Popielnie.  Przegląd Hodowlany; 5; 27-29.
Łuczyńska M., Jaworski Z., Maciejko K. 2015. Wykorzystanie laseroterapii w leczeniu schorzeń dermatologicznych koni; Przegląd Hodowlany; 6; 30-32.
Jastrzębska E., Wolińska K. 2015. Rola zoofizjoterapii w profilaktyce i leczeniu zwierząt; Przegląd Hodowlany; 4: 30-32.
Jastrzębska E., Wolińska K., Pawelec A., Kondratiuk A. 2015.The influence of imported stallions on the population of Polish cold-blooded horses exemplified on Swedish Arden Rolltan; Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica; 14(4); 3–20.
Dulińska M., Łuczyńska M., Wasilewska K., Machałek N. 2015. Konina- czego o niej nie wiemy? Zeszyty Naukowe nr 5 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, 5:31-35
 

 
Doniesienia  naukowe
Tomczyński R ., Jurczyk H., Reichel P. 1981. Badania nad zmianami niektórych wskaźników kliniczno-hematologicznych koni sportowych w ich rocznym cyklu treningowym. Sesja PTZ Olsztyn, IV, 24.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Suska G. 1981. Wpływ zróżnicowanego żywienia klaczy elitarnych na skład chemiczny mleka. Sesja PTZ Olsztyn, VI, 2.
Tomczyński R. , Smoczyński S., Suska G. 1981. Wpływ wieku klaczy i krotności laktacji na skład chemiczny mleka. Sesja PTZ Olsztyn, VI, 30.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Suska G. 1981. Badanie składu chemicznego mleka klaczy w sześciomiesięcznym okresie laktacji. Sesja PTZ Olsztyn, VI/ 31.
Tomczyński R . 1981. Próba zastosowania mieszanek doświadczalnych w tuczu źrebiąt ardeńskich. Sesja PT'Z Olsztyn, VIII, 39.
Tomczyński R . 1981. Próba określenia niektórych parametrów technologii tuczu źrebiąt rzeźnych. Sesja PT'Z Olsztyn, VIII, 40.
Tomczyński R. 1981. Wartość rzeźna oraz jakość chemiczna, fizykochemiczna i organoleptyczna źrebiąt poddanych uprzednio tuczowi. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 41.
Flisikowski B., Wajda S., Tomczyński R. 1981. Przydatność ultradźwięków do oceny wartości rzeźnej źrebiąt. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 42.
Tomczyński R ., Panasik M. 1981. Zmiany pH, temperatury i stężenia pośmiertnego w wybranych mięśniach tusz źrebięcych. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 42.
Markiewicz E., Tomczyński R ., Markiewicz K., Smoczyński S. 1981. Skład kwasów tłuszczowych tłuszczów zapasowych młodych koni tuczonych różnymi paszami. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 42.
Tomczyński R. , Markiewicz E., Markiewicz K, Smoczyński S. 1981. Stopień otłuszczenia tusz i niektóre cechy fizyczne tłuszczów zapasowych młodych tuczonych koni. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 44.
Smoczyński S., Tomczyński R., Markiewicz K. 1981. Chlorowane węglowodory w krwi młodych tuczonych koni. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 45.
Smoczyński S., Tomczyński R., Markiewicz K., Markiewicz E. 1982. Badanie stopnia zanieczyszczenia tłuszczu zapasowego młodych tuczonych koni. Sesja PTZ Olsztyn, VIII, 44.
Łuczak Z, Tomczyński R ., Polakowska-Nowak G. 1983. Zachowanie się wybranych
wskaźników przemiany energetycznej u koników polskich w przebiegu treningu. VII Kongres PTNW Lublin, s. 237.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Amarowicz A., Kraśnicki K. 1983. Krew koni rzeźnych - badanie jakości higienicznej w aspekcie możliwości wykorzystania jej w produkcji pasz. XIV Sesja Nauk. Komitetu Technologii i Chemii ¯ywności PAN Poznań, s. 125.
Tomczyński R ., Szymczak Wł., Woźniak A. 1984. Ocena efektywności hodowlanej klaczy wielkopolskich na przykładzie SK Liski. XLIX Zjazd Nauk. PTZ Poznań, s. 11
Tomczyński R ., Szymczak Wł., Peczyński Z. 1984. Zastosowanie testów behawiorystycznych dla oceny zdolności przystosowawczych koników polskich w pracy pod siodłem. XLIX Zjazd Nauk. PTZ Poznań, s. 21.
Tomczyński R ., Minakowaki D., Łuczak Z., Wyszyński Z. 1984. Wpływ zastosowania w żywieniu koników polskich kiszonki z przewiędniętych traw na strawność i poziom niektórych metabolitów w osoczu krwi. XLIX Zjazd Nauk. PTZ Poznań, s. 52.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Amarowicz R. 1984. Badania poziomu wybranych węglowodorów we krwi koników polskich. XLIX Zjazd Nauk. PTZ Poznań, s. 59.
Markiewicz K., Tomczyński R. , Smoczyński S. 1985. Zawartość Pb i Cd we krwi koników polskich. Sesja Nauk. PTNW Sekcji toksykologii i ochrony środowiska, Olsztyn, s. 45.
Tomczyński R ., Minakowski D., Łuczak Z., Wyszyński Z. 1985. Digestibility and some metabolic indices the blood of Polish ponies (Konik Polski) fed silage from wilted grasses. Międzynarodowe Sympozjum Lublin, s. 104.
Tomczyński R ., Szymczak J., Szymczak Wł. 1985. Status of breeding of cold-blooded horses in north Poland. Międzynarodowe Sympozjum Lublin, s. 180.
Jezierski T., Tomczyński R., Szymczak Wł., Woźniak A. 1986. Effekte des Trainings im Sattel auf die Bewegungsmechanik von Konik-Hengsten. Lipsk.
Wiśniewska. I., Tomczyński R, Smoczyński S. 1989. Pozostałości DDT i HCH w mięsie i tłuszczu końskim. Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Tow. Farmaceutycznego. Warszawa, s. 41.
Tomczyński R ., Wiśniewska I., Smoczyński S. 1990. DDT i HCH w tłuszczu i mięśniach koni rzeźnych. Sesja. Nauk. PTNW - Sekcji Ochrony ¦rodowiska, Warszawa, s. 64.
 Wiśniewska I., Tomczyński R., Markiewicz K. 1990. Badanie stopnia chemicznego zanieczyszczenia mleka kobylego. XXI Sesja Nauk. PTNW, Warszawa, s. 108.
Wiśniewska I., Tomczyński R., Markiewicz K., Smoczyński S. 1990. Wybrane metale ciężkie w mleku klaczy z różnych miejsc bytowania. Zjazd Nauk. PTCH, Szczecin, 5-8.09., s. 56.
Tomczyński R ., Minakowski D. 1990. Strawność i wartość pokarmowa dawek z udziałem koncentratu tłuszczowego w tuczu koni. XV Zjazd Nauk. PTZ Szczecin, s. 36.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Panasik M. 1990. Ocena wpływu zastosowanych w dotuczu koni mieszanek doświadczalnych na efekty produkcyjne i jakość mięsa. XV Zjazd Nauk., PTZ Szczecin, s. 37.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Woźniak A., Szymczak Wł. 1990. Dotucz koni zimnokrwistych przy użyciu mieszanek doświadczalnych i jego wpływ na wydajność rzeźną i jakość mięsa. XV Zjazd Nauk. PTZ Szczecin, s. 36.
Tomczyński R ., Panasik M., Kwiatkowska A., Smoczyński S. 1990. Badania przydatności mięsa końskiego do produkcji kiełbas surowo wędzonych typu salami. XV Zjazd Nauk., PTZ Szczecin, s. 44.
Tomczyński R ., Panasik M., Wiśniewska I., Smoczyński S. 1990. Badanie pozostałości chlorowanych węglowodorów w kiełbasach surowo wędzonych typu salami z udziałem mięsa końskiego. XV Zjazd Nauk. PTZ Szczecin, s. 45.
Tomczyński R , Kwiatkowska A., Smoczyński S. 1990. Dotucz koni i wpływ zastosowanej technologii żywienia na występowanie DDT i HCH w tłuszczu i mięsie. Zjazd. Nauk. PTZ Szczecin, s. 46.
Tomczyński R ., Wiśniewska I., Smoczyński S. 1991. DDT and HCH in mare milk from various regions of Poland. VI-th European nutrition conference 25-28 Athens.
Tomczyński R, Kuleta Z., Kaczor K., Minakowski D., Kuza M. 1993. Badanie możliwości zastosowania w żywieniu sysaków mieszanki mlekouzupełniającej własnej produkcji. Zeszyty Nauk., 10, PTZ Warszawa, s. 145.
Rychlik A., Tomczyński R., Kuleta Z., Kaczor K. 1993. Wpływ źródła energii dawki pokarmowej i obciążeń treningowych na wybrane metabolity krwi koni. Zesz. Nauk. PTZ Warszawa, 10, s. 146-147.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Borejszo Z., Smoczyńska K. 1993. Badanie składu kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięśni (MLD) i wątroby koni rzeźnych.. Zesz. Nauk. PTZ, 10, s. 149-150.
Tomczyński R ., Smoczyński S., Skibniewska K., Borejszo Z. 1993. Heksochlorocykloheksan w tłuszczu mleka klaczy. Zesz. Nauk. PTZ, 10, s. 148.
Pomianowski A., Tomczyński R., Kuleta Z., Sobiech P., Kaczor K. 1993. Ocena stanu klinicznego i wartość wskaźników metabolicznych w eksperymentalnym żywieniu źrebiąt. Zesz. Nauk. PTZ, 10, s. 151.
Tomczyński R ., Kuleta Z., Minakowski D., Jaworski Z., Kaczor K. 1993. Ocena wartości pokarmowej dawek z różnym udziałem energii w żywieniu koników polskich. Przegl. Hod. Zesz. Nauk. PTZ, 10, s. 152.
Kaczor-Roman K., Tomczyński R ., Jaworski Z. 1995. Wpływ treningu wierzchowego koników polskich na wybrane cechy psychiczne. Ogólnopolska konferencja naukowa Popielno "Biologia i hodowla zachowawcza konika polskiego", s. 55.
Tomczyński R ., Jaworski Z., Kaczor-Roman K., Roman T., Minakowski D. 1995. Wartość pokarmowa izoenergetycznych dawek o zróżnicowanej zawartości białka ogólnego, zastosowanych w żywieniu koników polskich. Ogólnopolska konferencja naukowa Popielno "Biologia i hodowla zachowawcza konika polskiego", s. 61.
Tomczyński R ., Jaworski Z., Wejer J., Kaczor-Roman K., Minakowski D. 1995. Wartość pokarmowa dawek z różnym udziałem pasz treściwych i objętościowych w żywieniu koników polskich. Ogólnopolska konferencja naukowa Popielno "Biologia i hodowla zachowawcza konika polskiego", s. 63.
Strusińska D., Tomczyński R ., Iwańska S., Jaworski Z. 1995. Zawartość witaminy A i składników mineralnych w surowicy krwi koników polskich w spoczynku i po treningu wierzchowym. Ogólnopolska konferencja naukowa Popielno "Biologia i hodowla zachowawcza konika polskiego", s. 103.
Strusińska D, Iwańska S., Tomczyński R ., Jaworski Z. 1995. Zawartość witaminy A i składników mineralnych w surowicy krwi koników polskich żywionych dawkami pokarmowymi o zróżnicowanej koncentracji energii i białka. Ogólnopolska konferencja naukowa Popielno "Biologia i hodowla zachowawcza konika polskiego", s 105.
Pietkiewicz E, Tomczyński R ., Minakowski D. 1998. Badania nad wykorzystaniem nasion roślin strączkowych w dawkach pokarmowych dla koni. Sympozjum naukowe "Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku" AR Lublin 10-11.IX.1998.
Tomczyński R , Minakowski D. 1998. Tłuszcz, jako źródło energii w żywieniu koni. Sympozjum naukowe "Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku" AR Lublin 10-11.IX.1998.
Tomczyński R ., Kuleta Z., Minakowski D. 1999. Badanie przydatności mieszanek doświadczalnych z udziałem Extramixu w żywieniu klaczy elitarnych. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 248-253.
Tomczyński R ., Kuleta Z., Minakowski D. 1999. Charakterystyka zmian podstawowych wskaźników zoometrycznych oraz biochemicznych krwi ogierów żywionych doświadczalną mieszanką paszową. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 417-423.
Tomczyński R ., Minakowski D., Pietkiewicz E. 1999. Wykorzystanie nasion bobiku w żywieniu rosnących koni. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 233-236.
Tomczyński R ., Pietkiewicz E., Minakowski D. 1999. Wpływ różnego udziału nasion roślin strączkowych w dawkach pokarmowych dla źrebiąt zimnokrwistych na strawność składników pokarmowych. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 254-258.
Tomczyński R ., Minakowski D., Jastrzębska E., Wadas E. 1999. Wpływ zastosowania preparatów aromatycznych w paszy dla źrebiąt na jej spożycie. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 243-247.
Tomczyński R ., Minakowski D., Jastrzębska E., Wadas E. 1999. Badania nad zastosowaniem preparatów aromatycznych w mieszankach paszowych dla koni dorosłych różnych ras. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 237-242.
Karpeta B., Tomczyński R . 1999. Analiza struktury wiekowej i biometrycznej ogierów zimnokrwistych z terenu Białostockiego Związków Hodowców Koni w okresie1985-1998. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 446-452.
Karpeta B., Tomczyński R . 1999. Analiza parametrów zoometrycznych ogierów zimnokrwistych klasyfikowanych do hodowli na terenie Białostockiego ZHK w okresie 1985-1998. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 441-445.
Karpeta B., Tomczyński R . 1999. Wykorzystanie rozpłodowe klaczy zimnokrwistych z terenu Białostockiego ZHK w okresie 1985-1998. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 453-457.
Kuleta Z., Tomczyński R ., Stopyra A., Pomianowski A.1999. Wartości wskaźników klinicznych i laboratoryjnych klaczy elitarnych żywionych paszą doświadczalną. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 407-411.
Kuleta Z., Tomczyński R ., Stopyra A., Pomianowski A, Sobiech P. 1999. Wartości wskaźników klinicznych i laboratoryjnych źrebiąt żywionych paszą doświadczalną. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 412-416.
Kuleta Z., Tomczyński R ., Stopyra A., Pomianowski A., Sobiech P. 1999. Wartości wskaźników klinicznych i laboratoryjnych ogierów żywionych mieszanką "DERBY" w okresie intensywnego treningu. Sympozjum międzynarodowe - Kraków 17-19.IX.1999 "Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie", s. 402-406.
Górecka A., Chruszczewski M.H., Jaworski Z., Golonka M., Pieszka M., Długosz B., Walczak M. 2008. Preferences of riders for selected dimensions of horses traits – preliminary results. Proceedings of 4’th International Conference of International Society for Equitation Science, August 1’st – 4’th 2008, Dublin, str. 92.
Jastrzębska E. 2008. Imprezy hodowlano-użytkowe promujące polskie konie zimnokrwiste na Warmii i Mazurach. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Koń roboczy w nowoczesnym rolnictwie”, Szreniawa k/Poznania 27.09.2008.
Jastrzębska E., Tomczak A. 2008. Analiza rodowodowa ogierów zimnokrwistych poddawanych próbom dzielności w północno-wschodniej Polsce. Materiały konferencyjne, LXXIII Zjazd Naukowy PTZ: „Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia”, Lublin, 25-28.06.2008.
Jaworski Z., Łuczyńska M., Trzeciak M. 2008: Analiza wybranych zachowań komfortowych u koników polskich w rezerwacie w Popielnie. Materiały konferencyjne, LXXIII Zjazd Naukowy PTZ: „Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia”, Lublin, 25-28.06.2008.
Wejer J., Lendo I., Lewczuk D. 2009. Wpływ liniowych parametrów odbicia na kąt baskilu na różnym etapie treningu. Doniesienie na LXXIV Zjazd PTZ Szczecin 2009
Wejer J., Lewczuk D., 2009 Wpływ treningu na przenoszenie kończyn tylnych konia w skokach luzem. Doniesienie na LXXIV Zjazd PTZ Szczecin 2009
Jaworski Z., Tomczyk-Wrona I. 2009. Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy konik polski. Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie, 1-11.
Jastrzębska E., Świstowska A., Kowalska M. 2009. Charakterystyka zarodowego pogłowia koni zimnokrwistych utrzymywanego na terenie Warmii i Mazur. Materiały konferencyjne, LXXIV Zjazd Naukowy PTZ, „Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”, Szczecin 9-11. IX. 2009.
Jaworski Z. 2009. Behawior koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. Materiały konferencyjne, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UT-P w Bydgoszczy – Współczesne Wyzwania Hodowli i Chowu Zwierząt, Bydgoszcz, 8 września 2009: 43-54.
Jaworski Z., Łuczyńska M., Jaglińska A. 2009. Behawior koni w czasie nocnego odpoczynku w stajni. Materiały konferencyjne, LXXIV Zjazd Naukowy PTZ, „Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”, Szczecin 9-11. IX. 2009.
Łuczyńska M., Jaworski Z., Wolińska K. 2009. Ocena występowania zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych. Materiały konferencyjne, LXXIV Zjazd Naukowy PTZ, „Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”, Szczecin 9-11. IX. 2009.
Sankey C., Richard-Yris M-A., Henry S., Górecka-Bruzda A., Jaworski Z., Hausberger M. 2010. Ford versus scratching as rewards for horses (Equus caballus): effects on the human-horse relationship. Conference Proceedings ISES Sweden 2010, 6th International Equitation Science Conference, Uppsala 31 July – 2 August 2010, s. 45.
Balińska K., Wolc A., Jaworski Z. 2010. Analiza cech genotypowych koników polskich uczestniczących w Programie ochrony zasobów genetycznych. LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Materiały konferencyjne – Olsztyn 2010, s. 161.
Górecka-Bruzda A., Chruszczewski M., Jaworski Z., Golonka M., Jezierski T. 2010. Idealny koń wierzchowy: preferencje kobiet i mężczyzn. LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Materiały konferencyjne – Olsztyn 2010, s. 168.
Jaworski Z., Łuczyńska M., Gil E. 2010. Wstępne badania nad tempem przyrostu rogu kopytowego u koników polskich. LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Materiały konferencyjne – Olsztyn 2010, s. 174.
Wejer J., Jodłowska M, Lewczuk D. 2010 Analiza porównawcza wybranych parametrów skoku konia z jeźdźcem i bez jeźdźca. LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Materiały konferencyjne – Olsztyn 2010, s. 203
Wejer J., Szemplińska- Domian 2010 Analiza bonitacji koni o pochodzeniu trakeńsko wschodniopruskim zarejestrowanych w Związku Trakeńskim w Polsce z uwzględnieniem ich przynależności do rodów męskich. LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Materiały konferencyjne – Olsztyn 2010, s. 204
Świstowska A., Tomczyński R. Polychlorinated biphenyls in foals’ blood in Poland. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Grodno 13-14 maja 2010.
Świstowska A., Tomczyński R., Smoczyński S. Zmiany zawartości związków chloroorganicznych we krwi klaczy i źrebiąt zachodzące na przestrzeni roku. LXXV Zjazd Naukowy PTZ „Nauka dla praktyki hodowlanej” Olsztyn 7-9 września 2010.
Jastrzębska E., Bruski A. 2010. Wpływ importowanych ogierów na kształtowanie się polskich koni zimnokrwistych. LXXV Zjazd Naukowy PTZ, „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn 6-9. IX. 2010.
JastrzębskaE., Harbaczewska K. 2010. Kształtowanie się wzorca polskich koni zimnokrwistych na przykładzie SK Nowe Jankowice. LXXV Zjazd Naukowy PTZ, „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn 6-9. IX. 2010.
Jastrzębska E., Mielcarska K. 2010. Wpływ pracy hodowlanej na wyniki rozrodu koni zimnokrwistych w Stadninie Koni Nowe Jankowice. LXXV Zjazd Naukowy PTZ, „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn 6-9. IX. 2010.
Łuczyńska M., Jaworski Z., Jewusiak L. 2010. Optymalizacja czasu pracy z koniem przy szkoleniu habituacyjnym. Materiały konferencyjne, LXXV Zjazd Naukowy PTZ, „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn 6-9. IX. 2010.
Świstowska A., Jastrzębska E., Sobieraj D. 2010. Charakterystyka umaszczenia wybranych polskich ras koni półkrwi w świetle aktualnej wiedzy genetycznej. LXXV Zjazd Naukowy PTZ, „Nauka dla praktyki hodowlanej”, Olsztyn 6-9. IX. 2010.
 Wolińska K., Jastrzębska E.,  Jaworski Z., Bałucińska A.. 2012. Ocena wstępowania zaburzeń behawioralnych u koni użytkowanych rekreacyjnie. Konferencja naukowa LXXVII Zjazd PTZ, Zootechnika- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, PTZ i UP we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wrocław, 10-12.09.2012.
Wolińska K., Jastrzębska E., Jaworski Z., Klimek Ł. 2012. Bezpieczeństwo jeźdźca w użytkowaniu rekreacyjnym.  Konferencja naukowa LXXVII Zjazd PTZ, Zootechnika- przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, PTZ i UP we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wrocław, 10-12.09.2012.
Jastrzębska E., Górecka-Bruzda A., Jaworski Z., Wolińska K., Kowalczyk K. 2012. Horse-related accidents in leisure in chosen Polish equestrian centers. Proceedings of 8th International Equitation Science Conference, p. 36, 18-20 July, Scotland.
Jaworski Z., Niedbalska M., Jastrzębska E., Wolińska K. 2012. Ocena użytkowania koników polskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXVII Zjazd Naukowy PTZ, „Zootechnika-przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław 10-12. IX. 2012.
Jaworski Z., Werner K., Jastrzębska E., Wolińska K. 2012. Charakterystyka zootechniczna pogłowia koni rasy konik polski wpisanego do ix tomu księgi stadnej. LXXVII Zjazd Naukowy PTZ, „Zootechnika-przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław 10-12. IX. 2012.
Wolińska K., Jastrzębska E., Jaworski Z., Osicka A. 2012. Analiza przypadków naturalnej selekcji wśród koników polskich utrzymywanych w systemie hodowli rezerwatowej. LXXVII Zjazd Naukowy PTZ, „Zootechnika-przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław 10-12. IX. 2012.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Dyrda M. 2013. Wpływ izolacji socjalnej na zachowanie się koni. LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa” w Krakowie, 9-11. 09.2013.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Zdrojewska A. 2013. Zastosowanie pola magnetycznego w fizjoterapii koni. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa”, Kraków 9-12. IX. 2013.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Kondratiuk A. 2013. Wpływ ogiera Rolltan na pogłowie koni zimnokrwistych w Polsce. LXXVIII Zjazd Naukowy PTZ, „Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa”, Kraków 9-12. IX. 2013.
Wolińska K., Jastrzębska E., Jaworski Z., Toczydłowska K. 2014.  Zastosowanie termowizji w dopasowaniu siodeł koni użytkowanych rekreacyjnie. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17. IX. 2014.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Feliś D. 2014. Wiedza polskich konsumentów na temat mięsa końskiego. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17. IX. 2014.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Feliś D. 2014. Rynek koniny w Polsce i na świecie. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17.09. 2014.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Szmidt A. 2014. Analiza wyników czempionatów polskich koni zimnokrwistych rozgrywanych w Kętrzynie. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17. IX. 2014.
Jaworski Z., Jastrzębska E., Pawelec A., Wolińska K., Dzikowska A. 2014. Analiza przypadków COPD u koników polskich w Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, „Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku”, Siedlce 15-17. IX. 2014.
Jaworski Z. 2014. Wychów poza stajniowy koników polskich w świetle ich dobrostanu. Konferencja Naukowa pt.: „Dobrostan koni”, Golejewko, 9-10.05.2014 r.
Łojek J., Jaworski Z., Stasiowski A. 2014. Społeczne i gospodarcze korzyści użytkowania koni w hodowli, sporcie i rekreacji. Konferencja Naukowa pt: „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”, Kraków, 6 czerwca 2014 r.
Pawelec A., Jaworski Z., Kąkol M., Łuczyńska M. 2014. Przydatność konia do hipoterapii – analiza wybranych czynników. Materiały konferencyjne, LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, Siedlce 15-17.IX.2014.
Górecka-Bruzda A., Jaworski Z., Suwała M., Jastrzębska E., Ogłuszka M., Boroń M., Jezierski T. 2015. Behawioralne i fizjologiczne reakcje młodych koni podczas rutynowych procedur zootechnicznych jako wskaźniki  dobrostanu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” Popielno – Wierzba, 7-9 września 2015, 37-42.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Lipka M. 2015. Analiza zachowań komfortowych źrebiąt na pastwisku na przykładzie koników polskich z PAN Popielno. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” Popielno – Wierzba, 7-9 września 2015, 57-58.
Jastrzębska E., Wolińska K., Jaworski Z., Kaczyńska I. 2015. Analiza zachowań pokarmowych u źrebiąt na pastwisku na przykładzie koników polskich z PAN Popielno. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” Popielno – Wierzba, 7-9 września 2015, 59-60.
Wolińska K., Jastrzębska E., Jaworski Z., Zduńska M. 2015. Dynamika inwazji słupkowców u koników polskich z grupy stajennej w Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” Popielno – Wierzba, 7-9 września 2015, 83-84.
Wolińska K., Jastrzębska E., Jaworski Z., Knitter A. 2015. Sezonowe zmiany grubości włosów u koników polskich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych” Popielno – Wierzba, 7-9 września 2015, 89-90.
Jastrzębska E., Wolińska K., Olenkowicz R., Jaworski Z. 2015. Badania nad inteligencją koni. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz 21-23. IX. 2015.
Jastrzębska E., Wolińska K., Schillak K., Jaworski Z. 2015. Charakterystyka klaczy rasy pełnej krwi angielskiej w SK Damis. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz 21-23. IX. 2015.
Jaworski Z., Stanek M., Lorent P., Jastrzębska E., Wolińska K. 2015. Wpływ warunków środowiskowych rezerwatu w Popielnie na koncentrację składników mineralnych w sierści i rogu kopytowym koników polskich. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz 21-23. IX. 2015.
Wolińska K., Jastrzębska E., Ostrowska A., Jaworski Z. 2015. Ocena efektywności realizacji Programów ochrony zasobów genetycznych koni na podstawie ras: konik polski, koń sokólski i koń sztumski. LXXX Zjazd Naukowy PTZ, „Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego”, Bydgoszcz 21-23. IX. 2015.
 Jastrzębska E. 2012. Współczesne użytkowanie koni zimnokrwistych. Referat wiodący na Konferencji naukowej „Przyszłość konia zimnokrwistego”, Grudziądz – Nowe Jankowice – Konarzynki 8-9 maja 2012.
         Jastrzębska E., Gajewska E., Górecka-Bruzda A. 2013. Tests for reactivity in Horse: application in preceived safety assessment in equitation. Proceedings of ISAE Regional Meeting, 8-10 October 2013, Skopje, Macedonia, pp. 16.
Jastrzębska E. 2013. Współczesne użytkowanie koni zimnokrwistych. Referat na seminarium naukowym pt. „Przyszłość hodowli koni w Polsce w realiach XXI wieku”, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Koło w Olsztynie, Olsztyn 24 czerwca 2013.
Sosińska M., Łuczyńska M., Przygoda P. and Korzekwa K. 2013. Importance of microbiological research of bioaerosols during horse breeding. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Bydgoszcz 19 wrzesień 2013, s.23
Pawelec A., Jaworski Z., Kąkol M., Łuczyńska M. 2014. Przydatność konia do hipoterapii – analiza wybranych czynników. Materiały konferencyjne, LXXIX Zjazd Naukowy PTZ, Siedlce 15-17.IX.2014.
 Łuczyńska M., Pawelec A. 2015. Struktura przestrzenna i relacje społeczne w stadach koników polskich. Matriały konferencyjne. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Koniki Polskie w Hodowli i Badaniach Naukowych”. Popielno-Wierzba 7-9 wrzesień 2015, s.63.
 
  

Artykuły popularno-naukowe
Tomczyński R ., Smoczyński S. 1983. Uwagi o tuczu źrebiąt rzeźnych. Koń Polski, 18 (4); 24-25.
Tomczyński R , E. Szybińska E. 1998. Rola składników mineralnych i witamin w żywieniu klaczy hodowlanych i odchowie młodzieży. Przegląd Hodowlany, 7: 21-24.
Tomczyński R ., Minakowski D. 2000. O postęp w żywieniu koni. Konie i Rumaki, 3: 26-27.
Tomczyński R ., Minakowski D. 2000. Aromatyczne żywienie. Konie i Rumaki, 7:14.
Wadas E., Tomczyński R ., Minakowski D. 2001. Rozważania nad rolą substancji aromatycznych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany, 6: 27-30.
Tomczyński R . 2002. Maturzyści - na start. Koń Polski, 3:54.
Tomczyński R . 2002. Jeździecka szansa edukacyjna. Konie i Rumaki, 4:2.
Jaworski Z. 2006. Zwiastuny wiosny w rezerwacie koników polskich w Popielnie. Hodowca i Jeździec, 2(9): 16-17.
Jaworski Z. 2006. Pokonywanie przeszkód wodnych przez konie, a pływanie z konikami polskimi. Hodowca i Jeździec, 3(10): 46-51.
Jaworski Z. 2006. Konikowe imprezy hodowlano-jeździeckie w 2006 roku. Cz. I. Wojnowo, Sieraków, Popielno. Hodowca i Jeździec, 4(11): 20-23.
Jaworski Z. 2006. Hodowla rezerwatowa konika polskiego na Warmii i Mazurach. Natura Przyroda Warmii i Mazur 4 (12): 1-5
 Jaworski Z. 2009. Jubileusz pod dębami. Hodowca i Jeździec, 4: 40-42.
Romaniuk K., Jaworski Z. 2009. Dynamika inwazji słupkowców u koników polskich odrobaczonych wiosną i jesienią. Magazyn Weterynaryjny, 6: 748-751.
Lewczuk D., Cieśla A., Wejer J. 2009. " LXXIV Zjazd Naukowy PTZ w Szczecinie -Sekcja Chowu i Hodowli Koni" Przegląd Hodowlany Nr 12 s. 17-25
 Jaworski Z. 2010. Koników coraz więcej. Hodowca i Jeździec, 1: 40-43.
 Jaworski Z. 2010. Dokąd zmierzasz koniku polski ? Hodowca i Jeździec, 1: 44-46.
 Jaworski Z. 2010. Ewolucja programów ochronnych. Hodowca i Jeździec, 1: 52-53.
 Lewczuk D., Wejer J. 2010. " LXXV Zjazd Naukowy PTZ w Olsztynie -Sekcja Chowu i  Hodowli Koni" 2010 Przegląd Hodowlany Nr 10 s. 9-11
Jaworski Z. 2010. Wiosna w Ostoi Koników Polskich w rezerwacie przyrody „Jezioro Siedmiu Wysp”. Natura – Przyroda Warmii i Mazur, 1(17): 12-14.
Bratny B., Jaworski Z. 2010. Zwierzęta, które leczą. Hodowca i Jeździec, 3: 36-38.
Jastrzębska E. 2010. Kultywować tradycję. Hodowca i Jeździec, 1: 33-35.
Jastrzębska E. 2010. Dzień Woźnicy – siódma edycja. Hodowca i Jeździec, 3: 35.
Jastrzębska E. 2010. Triumf hodowli prywatnej w Kętrzynie. Hodowca i Jeździec, 4: 20-24.
Jastrzębska E. 2010. Importy w Janowie. Hodowca i Jeździec, 4: 48-49.
Jastrzębska E. 2010. Dobre, bo polskie… zimnokrwiste w Szepietowie. Hodowca i Jeździec, 4: 50-51.
Jastrzębska E. 2010. Trendy w polskiej hodowli koni zimnokrwistych. Koński Targ, 8: 34-37.
  Jastrzębska E. 2012. Dobry przykład z Kętrzyna. Hodowca i Jeździec, 1: 30-33.
Bruski A., Jastrzębska E. 2012. Trendy w hodowli koni zimnokrwistych. Hodowca i Jeździec, 2: 22-2
Michalski K., Jastrzębska E. 2012. Rząd jeździecki w epoce średniowiecza –geneza powstania i rozwoju. Hodowca i Jeździec, 2: 121-124.
Jastrzębska E. 2012. Przyszłość zimnokrwistych. Hodowca i Jeździec, 3: 10-13.
Jastrzębska E. 2012. Smolajny centrum amatorskiego sportu zaprzęgowego. Hodowca i Jeździec, 3: 52-53
Michalski K., Jastrzębska E. 2012. Średniowieczny koń wojskowy. Hodowca i Jeździec, 3: 130-135.
Jastrzębska E. 2012. Husaria w Kętrzynie. Hodowca i Jeździec, 4: 23-25.
Niewiński W., Jastrzębska E., Woźbińska M. 2012. 10 najpopularniejszych ras koni w Polce. Wyd. PZHK, Warszawa.
Jastrzębska E. 2013. Sztumskie kontra sokólskie. Hodowca i Jeździec, 1: 35-40.
Michalski K., Jastrzębska E. 2013. Koń jako wielkie dobro średniowiecza. Hodowca i Jeździec, 1: 84-87.
Jastrzębska E. 2013. Siła spokoju w Kętrzynie. Gallop, 2(8): 88-93.
Jastrzębska E. 2013. Import koni zimnokrwistych-czy jest nam potrzebny. Hodowca i Jeździec, 3: 19-23.
 Michalski K., Jastrzębska E. 2013. Skąd się wzięła podkowa. Hodowca i Jeździec, 3: 102-105.
Jastrzębska E. 2014. Konie w rozmiarze XXL. Hodowca i Jeździec, 2: 10-13.
Jastrzębska E., Wolska M., Górecka-Bruzda A. 2014. Alternatywna próba użytkowości dla koni zimnokrwistych. Hodowca i Jeździec, 2: 36-39.
Wolska M., Jastrzębska E. 2014. Kosmetyczka w zagrodzie. Hodowca i Jeździec, 2: 116-119.
Jastrzębska E., Kowalczyk K. 2014. Przyczyny wypadków podczas rekreacyjnego użytkowania koni. Hodowca i Jeździec, 3: 112-115.
Palowska J., Jastrzębska E., Łaskarzewska K. 2014. Ziemia zadrżała w Smolajnach. Hodowca i Jeździec, 3: 58-59.
Jastrzębska E. 2014. Przepis na pokaz doskonały. Hodowca i Jeździec, 4: 24-28
Wolska M., Jastrzębska E. 2014. Opowiadania z końmi w roli głównej. Hodowca i Jeździec, 4: 126-130.
Wolska M., Jastrzębska E. 2015. Wpływ masażu na organizm konia. Hodowca i Jeździec, 3: 126-130.
Łojek J., Jaworski Z., Stasiowski A. 2014. Społeczne i gospodarcze korzyści użytkowania koni w hodowli, sporcie i rekreacji. Wieś i Doradztwo, 3: 41-46.
Jaworski Z., Niedbalska M. 2014. WKKP alternatywną próbą użytkowości dla koników polskich. Hodowca i Jeździec, 2: 44-45.
Jaworski Z. 2014. Nowy podręcznik akademicki. Hodowca i Jeździec, 2: 132-133.
Jaworski Z. 2014. Termografia koni w praktyce. Hodowca i Jeździec, 3: 132-133.