Działalność naukowa

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa charakteryzuje się wielokierunkowością prowadzonych badań.

Główne kierunki badań to:

  • doświadczalny trening i wierzchowe próby użytkowości koników polskich w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i rajdach;
  • badania nad zmianami zachodzącymi w populacji koni, ze szczególnym uwzględnieniem regionu północno-wschodniego kraju;
  • badania składu chemicznego mleka klaczy;
  • racjonalizacja żywienia różnych grup technologicznych i ras koni;
  • badania nad wydolnością, treningiem i metodami stopnia wytrenowania koni;
  • badania wpływu skażeń środowiska na organizm klaczy i ich potomstwa.