Działalność naukowa

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa charakteryzuje się wielokierunkowością prowadzonych badań.

W ramach głównego tematu badawczego: "Wpływ wybranych czynników na wartość hodowlaną i użytkową koni z uwzględnieniem ich behawioru oraz badań z zakresu dobrostanu" realizowane są następujące zagadnienia badawcze:

  • monitoring genealogiczny populacji koników polskich utrzymywanych w różnych systemach hodowli oraz badania z zakresu ich rozrodu;
  • badania z zakresu fizjoterapii koni;
  • określenie wpływu jeźdźców na zachowanie się koni;
  • ocena dobrostanu koni (ich stanu zdrowotnego), różnych ras, na podstawie oceny parazytologicznej z uwzględnieniem systemu ich utrzymania;
  • wpływ masażu sportowego na komfort psychiczny i stan relaksacji koni;
  • badania charakteru zmian w technice skoku koni poddawanych treningowi;
  • analiza struktury pogłowia koni trakeńskich w Polsce;
  • osobowość i charakter konia hipoterapeutycznego.