Działalność dydaktyczna

Katedra w procesie dydaktycznym realizuje następujące przedmioty: 

kierunek : zootechnika, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 
 • Chów i hodowla koni 
 • Higiena i pielęgnacja koni
 • Projektowanie produkcji zwierzęcej
 • Użytkowanie wierzchowe koni
 • Historia hodowli i użytkowania koni
 • Dobrostan i ochrona zdrowia koni
 • Dobrostan w hodowli i użytkowaniu koni 
 • Podstawy hipoterapii i rekreacji oraz sportowego użytkowania koni
 • Rehabilitacja zwierząt
 • Fizjoterapia i rehabilitacja koni 
 • Użytkowanie rekreacyjne koni 
 • Wybrane zagadnienia z hodowli, użytkowania i rehabilitacji koni 
 • Wybrane działy produkcji zwierzęcej  
 
kierunek: zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
 
 • Edukacja i terapia wspomagająca z udziałem psa
 • Hipoterapia
 • Metodyka prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych 
 • Użytkowanie zaprzęgowe koni
 • Zoopsychologia
 • Zwierzęta użytkowe w rekreacji, edukacji i wspomaganiu terapii
 • Sport i rekreacja z udziałem zwierząt 
 • Turystyczne i rekreacyjne użytkowanie koni 
 • Użytkowanie wierzchowe koni 
 • Etologia zwierząt


Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 • Zajęcia jazdy konnej w ramach zajęć w-f

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 • Hodowla i użytkowanie koni

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Usługi rekreacyjno-sportowe