Adres: 
ul. Prawocheńskiego 2, pok. 2,
10-720 Olsztyn
Tel. 089 523-33-96

e-mail : khkij@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/konie


Kadra jednostki:

prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, prof. zw. - Kierownik Katedry(89) 523 33 96
prof. dr hab. Ryszard Tomczyński - prof. emerytowany(89) 523 47 54
dr inż. Ewa Jastrzębska (89) 523 44 94
dr inż. Janusz Wejer(89) 523 44 94
dr inż. Magdalena Łuczyńska (89) 523 48 19
dr inż. Adriana Pawelec(89) 523 48 19
mgr inż. Ewa Wadas (89) 523 33 96
mgr inż. Zdzisław Kamiński(89) 523 37 40
Dawid Goździewski(89) 523 37 40
Grzegorz Gradowicz(89) 523 37 40
Małgorzata Kmieć(89) 523 37 40
Zygmunt Rudnicki(89) 523 37 40